Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022

Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας»

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα Ημερίδας

Περιλήψεις εργαστηρίων

Βιογραφικό Ομιλητή

 

Κεντρική Ομιλία

«Παράγοντες κινδύνου και προστασίας σχολικής βίας: Η σηµασία του σχολικού κλίµατος»
∆ρ Κώστας Φάντη, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κύπρου - Τµήµα Ψυχολογίας

 

Παράλληλα Εργαστήρια

«Μη βίαιη επικοινωνία»
Γιώτα Παναγιώτου, Αθανασία Τροκκούδη Στεφάνου, Λειτουργοί ΠΑ.ΒΙ.Σ.

«Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων για διαχείριση δύσκολων περιστατικών στο σχολικό πλαίσιο»
∆ρ Μαρία Πετρίδου, Κλινική Ψυχολόγος, Πανεπιστήµιο Κύπρου - Τµήµα Ψυχολογίας

«Ψυχική ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών»
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Λειτουργός ΠΑ.ΒΙ.Σ.

«∆ηµιουργία κουλτούρας µηδενικής ανοχής της βίας στην τάξη»
∆ρ Χαρά ∆ηµητρίου, Σχολική και Κλινική Ψυχολόγος, Πανεπιστήµιο Κύπρου - Τµήµα Ψυχολογίας

«Σχολείο του σήµερα: Συµπερίληψη και υποστήριξη από και για όλους και όλες»
Μαργαρίτα Κυριάκου, Λειτουργός ΠΑ.ΒΙ.Σ.

«Τεχνικές ενδυνάµωσης των εκπαιδευτικών σχετικά µε τον σχολικό εκφοβισµό: Αποτελεσµατική επικοινωνία εκπαιδευτικών µε γονείς παιδιού θύτη και θύµατος»
Χριστιάνα ∆ίπλη, Εκπαιδευτική και Σχολική Ψυχολόγος και Ψυχοθεραπεύτρια Παιδιών - Εφήβων και Ενηλίκων

 

Φωτογραφικό υλικό

Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» Ημερίδα: «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας»