Προγράμματα Επιμόρφωσης

Ημερίδες/Άλλες Επιμορφωτικές Δράσεις

Ημερομηνία Τίτλος
15 Μαΐου 2024 Ημερίδα με θέμα: «Βία και Παραβατικότητα στο Σχολείο: Από τη θεωρία στην πράξη»
Μάρτιος 2024 Διαδικτυακές επιμορφώσεις με θέμα το Σχέδιο Δράσης για την Αγωγή Υγείας και Πρόληψη της Παραβατικότητας
23 Φεβρουαρίου 2024
6 Μαρτίου 2024
Ημερίδα με θέμα: «Ο Σχολικός Εκφοβισμός μέσα από τα μάτια των παιδιών»
5 Μαΐου 2023 Ημερίδα με θέμα: «Σχολικός εκφοβισμός χωρίς υπεκφυγές»
25 Νοεμβρίου 2022 Ημερίδα με θέμα «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας»
27-28 Ιουνίου 2022 Επιμόρφωση με θέμα: «Διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη Σχολική Βία και Παραβατικότητα (Μέση Εκπαίδευση)»
16-17 Ιουνίου 2022 Επιμόρφωση με θέμα: «Διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη Σχολική Βία και Παραβατικότητα (Δημοτική Εκπαίδευση)»
7 Απριλίου 2022 Εσπερίδα με θέμα: «Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και της Παραβατικότητας στα σχολεία»
12 Μαρτίου 2022 Ημερίδα με θέμα: «Παρατεταμένη Πανδημία – Ψυχική Ανθεκτικότητα - Σχολική Βία/Παραβατικότητα»
6 Μαρτίου 2021 Ημερίδα με θέμα: Σχολικός Εκφοβισμός
1 Ιουνίου 2018 Εκπαίδευση στην Επανορθωτική Δικαιοσύνη και τις Επανορθωτικές Πρακτικές στο Σχολείο
1 Ιουνίου 2018 Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα το πρόγραμμα Μέντωρ και τις μεντορικές γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες
Σεπτέμβριος 2017 Cyprus Observatory On School Violence
20 Φεβρουαρίου 2017 Ημερίδα για τη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό: Προγράμματα και Φορείς. Το φιλανδικό παράδειγμα «KiVA»
15-18 Δεκεμβρίου 2014 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στα θέματα Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων - Πληροφόρηση, Ευαισθητοποίηση και Επιτυχία στη Διαχείριση Περιστατικών στο σχολείο
20 Μαρτίου 2014 Αποτελεσματικές προσεγγίσεις και προγράμματα στο χώρο της Εκπαίδευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Βίας στο Σχολείο
21 Ιανουαρίου 2013 Η Βία στο σχολείο, Σχολικό κλίμα
17 Μαρτίου 2010 Η Βία στο σχολείο: καλύτερη γνώση σημαίνει αποτελεσματική πρόληψη