Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα Ημερίδας «Σχολικός Εκφοβισμός», 6 Μαρτίου 21

 

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση Εγκυκλίου «Πρόληψη και διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού», 11 Νοεμβρίου 2020

Τι δεν είναι εκφοβισμός
Δρ Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινoς, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ο ρόλος των παρισταμένων (bystanders) στα περιστατικά εκφοβισμού - Βραχείες παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου"
Δρ Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Βιβλιογραφία

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ 2015

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ PUBLISHED 2017

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 2018