Διαχείριση εκφοβιστικής συμπεριφοράς με τη μέθοδο «Ομάδα Υποστήριξης Συνομηλίκων»

 

“Every kid needs a champion” – Ted Talk μιας εμπνευσμένης κι εμπνευστικής δασκάλας

 

«Οι 6 τυφλοί κι ο ελέφαντας»: μια αλληγορική ιστορία για την επίλυση συγκρούσεων