Επικοινωνία

Συντονιστές Προγράμματος

Δρ Ελένη Παπαγεωργίου

Phone 22402311

Δρ Παναγιώτης Πετρίδης

Phone 22402454

Ευτυχία Πιπονίδου

Phone 22402443

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Για πρόβλημα τεχνικής φύσης:

www.pi-eggrafes.ac.cy
email Αναφορά Προβλήματος

Μιχάλης Μάγος

Phone 22402351

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΜΕ02.021 Νεοελληνική Γλωσσογνωσία: πυξίδα στις σύγχρονες διδακτικές προκλήσεις
ΜΕ02.022 Η Λέσχη Ανάγνωσης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο
ΜΕ02.023 Πώς διδάσκω Νέα Ελληνικά και Ιστορία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο
ΜΕ02.035 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Ιστορίας: Διδακτική μεθοδολογία στο μάθημα της Ιστορίας στη βάση των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας
ΜΕ02.041 Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση
ΜΕ03.001 Αρχές Marketing
ΜΕ03.005 Νέα ύλη Λογιστικής Γ΄ Λυκείου: περιεχόμενο και διδακτική
ΜΕ03.008 Προαιρετικό σεμινάριο στη νέα ύλη της Λογιστικής Α΄και Β΄Λυκείου
ΜΕ04.001 Σύγχρονες διδακτικές πρακτικές για το μάθημα των Θρησκευτικών
ΜΕ05.002 Οργάνωση μαθήματος, διαφοροποίηση διδασκαλίας και αξιολόγηση στα Μαθηματικά
ΜΕ06.011 Σχεδιασμός σύγχρονου αρχιτεκτονικού πλαισίου για τη διδασκαλία της Μουσικής, στη βάση των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας
ΜΕ08.002 Windows Server 2016/Active Directory/Group Policies
ΜΕ08.003 VMWare ESXi Server
ΜΕ08.004 Synology DSM Operating System
ΜΕ08.013 Το σύστημα στοιχειοθεσίας κειμένου TeX/LaTeX και το σχεδιαστικό πακέτο PSTricks
ΜΕ08.021 Η αξιοποίηση των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων και των τεχνολογιών επικοινωνίας στα μαθήματα των Θετικών Επιστημών
ΜΕ11.001 Αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος «Εικαστικές Εφαρμογές» στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου
ΜΕ11.014Β Αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος «Σχέδιο: Ελεύθερο-Προοπτικό» στη Β΄ Λυκείου
ΜΕ11.014Γ Αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος «Σχέδιο: Ελεύθερο-Προοπτικό» στη Γ΄ Λυκείου
ΜΕ12.001 Η διερώτηση ως πλαίσιο διδασκαλίας στο μάθημα της Χημείας
ΜΕ12.002 Σύγχρονες Φασματοσκοπικές Μέθοδοι (Υπέρυθρου (IR) και Μαγνητικού Πυρηνικού Συντονισμού (ΝMR)) για την Ταυτοποίηση Οργανικών Μορίων
ΜΕ12.036 Η τελική αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής
ΜΕ12.039 Η τεχνική των ερωτήσεων στο μάθημα της Φυσικής
ΜΕ12.041 Η διαθεματική προσέγγιση της αξιοποίησης του πειράματος στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στη Μέση Εκπαίδευση
ΜΕ12.042 Η διαμορφωτική αξιολόγηση στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών
ΜΕ12.044Γ Διδακτική της Βιολογίας Γυμνασίου και Α΄Λυκείου: Αποτελεσματική αξιοποίηση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας και βιβλίων δραστηριοτήτων Βιολογίας_Μέρος Γ΄
ΜΕ12.046 Διδακτικές Εφαρμογές στο μάθημα της Βιολογίας Γ΄ Λυκείου_ Μέρος Α΄
ΜΕ12.046Β Διδακτικές Εφαρμογές στο μάθημα της Βιολογίας Γ΄ Λυκείου_Μέρος Β΄
ΜΕ12.048 Εργαστηριακή προσέγγιση στο μάθημα της Χημείας