Σάββατο, 31 Μαΐου 2017

Πολιτιστικό Κέντρο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Εγκύκλιος  |  Πρόγραμμα  |  Αφίσα

 

Παρουσιάσεις

GEOGRAPHY and CLIL: Great Together!
Νικολέττα Βασιλείου, ΙΑ΄ (ΚΑ) Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού - Τσίρειο

Εισαγωγή της ξένης γλώσσας στην προδημοτική εκπαίδευση μέσω της προσέγγισης CLIL
Μαρία Μασσούρα, Κ΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λεμεσού

Συνδυασμένη εκμάθηση γλώσσας και περιεχομένου στην Προδημοτική Εκπαίδευση: Εστιάζοντας στο μάθημα της Μουσικής
Διαμάντω Σολομωνίδου Ζησιμίδη, Ζ΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λεμεσού/ Απ. Αντρέα