Σάββατο, 28 Μαΐου 2016
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Εγκύκλιος  |  Πρόγραμμα  |  Αφίσα

 

Παρουσιάσεις

Supporting CLIL implementation in Cyprus Primary Education” an Erasmus+ KA1 project
Dr. Nick Shekkeris

Γωνιά Ξένης Γλώσσας (Γωνιά Αγγλικών)
Πέρη Σταύρου

Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο Μια σχέση που ανθίζει
Μαρία Σιέλη

Μοντέλο εφαρμογής 2: Εφαρμογή CLIL συστηματικά μέσα σε ένα μάθημα
Μαρία Σιέλη

Η εφαρμογή της προσέγγισης CLIL στο νηπιαγωγείο. Μια εκπαιδευτική πρόκληση
Μαρία Μακρή

Εφαρμογή της προσέγγισης CLIL στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Πραγματικότητα (Implementing CLIL in Art Education)
Αναστασία Καππαρή

Physical Education Learn through movement…Learn Language: Teaching Physical Education through CLIL
Ντέιζυ Μάρκου
Φωτεινή Μασσού

Consolidating Good CLIL Practice
Fotini Larkou