ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΔ03.009

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Παγκόσμια Εκπαίδευση: μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης

ΓΔ03.010

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και μη τυπική εκπαίδευση: διδακτικές και παιδαγωγικές τεχνικές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πεδίο

ΓΔ08.001

Διδακτικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

ΓΔ08.002

Δημιουργικότητα, Καινοτομία και Ποιότητα αποτελέσματος κατασκευής

ΓΕ04.011

Χριστιανική Φιλοσοφία του Προσώπου και Κοσμοπολιτισμός

ΓΕ04.012

Το Μάθημα των Θρησκευτικών στην Ιστορία της Κυπριακής Εκπαίδευσης και στα Αναλυτικά Προγράμματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσα από αρχειακό υλικό

ΓΕ05.008

Διερευνήσεις και συνδέσεις με την πραγματική ζωή, στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες – Το Πρόγραμμα MASCIL

ΓΕ08.019

Ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων στη μαθησιακή διαδικασία και αξιολόγηση

ΓΕ08.020

Γνωριμία και εφαρμογή μεθοδολογίας οπτικοποιημένου μαθησιακού σχεδιασμού για τον σχεδιασμό μαθημάτων με ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή διαδικασία

ΓΕ11.006

Δημιουργικές συνεργασίες με εικαστικούς καλλιτέχνες: H τέχνη της υφαντικής

ΓΕ11.007

Δημιουργικές συνεργασίες με εικαστικούς καλλιτέχνες: Δημιουργικό κολλάζ, τεχνικές/τεχνοτροπίες.

ΓΨ02.001

Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση της Σχολικής Μονάδας

ΓΨ02.010

Διαχείριση αλλαγής στα πλαίσια αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολείου

ΓΨ03.006α

Στοιχεία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Επεξεργασία Δεδομένων – Μέρος Α’

ΓΨ03.006β

Στοιχεία Εκπαιδευτικής Έρευνας και επεξεργασία δεδομένων - Μέρος Β΄

ΓΨ04.003α

Δημιουργώντας μια ταινία - Κύκλος Α΄

ΓΨ04.003β

Δημιουργώντας μια ταινία - Κύκλος Β΄

ΓΨ05.002

Διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς στην τάξη και στο σχολείο-αποτελεσματικές πρακτικές

ΓΨ05.006

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα-αποτελεσματικές πρακτικές

ΓΨ05.020

Γλωσσικές δυσκολίες στον προφορικό λόγο και η σχέση τους με τον γραπτό λόγο: διαχείριση και αποτελεσματικές πρακτικές

ΓΨ05.023

Η Εκφοβιστική συμπεριφορά μεταξύ των μαθητών στο σχολείο

ΓΨ06.020

Παρατήρηση και αξιολόγηση διδασκαλίας

ΓΨ06.021

Η κρυφή γοητεία της Επιστήμης: μια συνάντηση με τη μυθολογία και τον πολιτισμό

ΓΨ06.023

Διαχείριση τάξης: δεξιότητες επικοινωνίας και μάθησης σε μια δημοκρατική τάξη

ΓΨ06.026

Η εξοικείωση των μαθητών με τη φύση της Επιστήμης και η αξιολόγησή τoυς

ΓΨ06.027

H αξιοποίηση της Ιστορίας της Επιστήμης στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

ΓΨ06.028

Σύγχρονες προσεγγίσεις και εργαλεία αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση<

ΓΨ06.029

Κοινωνικά δίκτυα και σχολείο

ΓΨ06.030

Διασύνδεση μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος με ζητήματα ψηφιακού γραμματισμού

ΓΨ06.031

Τ.Π.Ε. και αποτελεσματική διδασκαλία

ΓΨ07.022

Κώδικας συμπεριφοράς κατά του ρατσισμού και Οδηγός διαχείρισης και καταγραφής ρατσιστικών περιστατικών: αντιρατσιστική πολιτική σε Δημοτικά και Γυμνάσια

ΓΨ08.011

Εκπαίδευση Ενηλίκων: θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις του πεδίου