Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προγραμματίζει, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Καθ. Χρυσή Χατζηχρίστου), τη διεξαγωγή δύο ημερίδων με θέμα «Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή».

Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται η διεξαγωγή δύο ημερίδων ως ακολούθως:

• την Τρίτη 20 Απριλίου 2010 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία και

• την Τετάρτη 21 Απριλίου 2010 στη Λάρνακα, σε χώρο που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Οι ημερίδες θα διεξαχθούν από τις 9:00 μέχρι τις 16:00 και θα απευθύνονται σε 160 συνολικά εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Γυμνάσια.

Οι συγκεκριμένες ημερίδες θα έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με τις σχέσεις ενηλίκων και εφήβων και το συναισθηματικό κλίμα στο χώρο του σχολείου, που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση και διατήρηση μιας επαρκούς και αποτελεσματικής μαθησιακής διαδικασίας.

Στις ημερίδες θα απαντηθούν ερωτήματα, όπως:

• πώς διαμορφώνεται η επικοινωνία μας με τους εφήβους,

• πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί και οι ίδιοι οι έφηβοι το συναισθηματικό τους κόσμο,

• πώς διαμορφώνεται η εικόνα του εαυτού του εφήβου,

• ποιοι αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας, έκφρασης και διαχείρισης συναισθημάτων υπάρχουν και

• ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία αυτή.

Παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικά με τα πιο πάνω τους εκπαιδευτικούς των σχολικών σας μονάδων. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας τη δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα 15 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010, με τηλεομοιότυπο στο 22402398. Όσοι εκπαιδευτικοί επιλεγούν, θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy), στο χώρο των ανακοινώσεων.

Τέλος τονίζεται πως για απουσία από το σχολείο των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο, έχει δοθεί σχετική έγκριση από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης.

 

Εγκύκλιος

 


Παράταση υποβολής αιτήσεων

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου με αρ. Φακ. ΠΙ 7.6.01.5.1.1 και ημερ. 10 Μαρτίου 2010, σας ενημερώνουμε ότι δίνουμε παράταση στην υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στην πιο πάνω ημερίδα.
Η παράταση υποβολής δηλώσεων ισχύει από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου και λήγει την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010.
Παρακαλώ να ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

Εγκύκλιος