Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ.Φακ.: 7.12.07 και ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2018, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/ουσών καθώς και το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, στο Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό και το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, από τις 8:30 μέχρι τις 14:00.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος Λεμεσού

Κατάλογος Λευκωσίας 

Πρόγραμμα