Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι η 5η Νοεμβρίου θεσπίστηκε ως Παγκόσμια Μέρα Ενημέρωσης για Τσουνάμι (World Tsunami Awareness Day, WTAD) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Δεκέμβριο του 2015. Η απόφαση για την Παγκόσμια Μέρα Τσουνάμι έρχεται να συνδράμει στις προσπάθειες ενημέρωσης της παγκόσμιας κοινότητας για την επικινδυνότητα του φυσικού αυτού φαινόμενου και τους ενδεδειγμένους τρόπους αντίδρασης του πληθυσμού σε μια περιοχή που πιθανόν να κινδυνεύει. Στην απόφαση επισημαίνεται επίσης η ισχυρή διασύνδεση της μείωσης των κινδύνων από φυσικές καταστροφές με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης.

Τα Τσουνάμι μπορεί να μην συμβαίνουν συχνά, ειδικά στη Μεσόγειο Θάλασσα, αλλά δεν πρέπει να υποτιμούνται ως πηγή κινδύνου, αφού όταν συμβαίνουν μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες καταστροφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τσουνάμι δεν αφορά μόνο τις χώρες οι οποίες πλήττονται, αλλά τον καθένα μας ο οποίος μπορεί να βρεθεί σε μια τέτοια περιοχή ως επισκέπτης, στόχος της συγκεκριμένης μέρας είναι η ενημέρωση του κοινού για το Τσουνάμι και η μείωση των κινδύνων του.

Ειδικότερα και μετά από το καταστροφικό Τσουνάμι του 2004 στον Ινδικό Ωκεανό που άφησε πίσω του 227.000 νεκρούς σε 14 διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων 9.000 ήταν τουρίστες, με πρωτοβουλία της Unesco συστάθηκαν τρία νέα κέντρα έγκαιρης προειδοποίησης για Τσουνάμι. Ένα στον Ινδικό Ωκεανό, ένα στην Καραϊβική, και ένα για τον Βορειοανατολικό Ατλαντικό μαζί με τη Μεσόγειο. Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις που γίνονται για να καταστεί επιχειρησιακό Κέντρο, το Κέντρο της Μεσογείου και του Βόρειου Ατλαντικού. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί άτυπη εθνική επιτροπή, η οποία συντονίζεται από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης με συμμετέχοντες το Ωκεανογραφικό Κέντρο, την Πολιτική Άμυνα και την Εθνική Επιτροπή UNESCO.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια, τα σημάδια προειδοποίησης ενός επερχόμενου Τσουναμιού, οι βασικές οδηγίες μείωσης των κινδύνων του, οι συνέπειές του δεν είναι τόσο γνωστές, το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), επισυνάπτουν ένα οδηγό με τη μορφή αφίσας ο οποίος ετοιμάσθηκε από το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και την Μεσόγειο. Παράλληλα, όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν περαιτέρω το θέμα προτείνονται οι πιο κάτω ταινίες, που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους μαθησιακούς στόχους και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών/τριών κάθε τάξης.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση του σχετικού θέματος, όπως επίσης το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί, πέρα από τη συγκεκριμένη μέρα που είναι αφιερωμένη στο Τσουνάμι. Συστήνεται στα Σχολεία όπως την 5η Νοεμβρίου η οποία έχει καθορισθεί ως η Παγκόσμια Μέρα για το Τσουνάμι κάνουν ειδική αναφορά σε αυτό, δεδομένου του γεγονότος ότι τα Tσουνάμι, με βάση την επίσημη αναφορά των Ηνωμένων Εθνών θεωρούνται πλέον ως το πιο φονικό φυσικό φαινόμενο.

Τα τσουνάμι δεν γνωρίζουν σύνορα και ως εκ τούτου απαιτείται η διεθνής συνεργασία για τη λήψη μέτρων μείωσης των επιπτώσεών τους. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι αντιληπτά και κατανοητά από τον ευρύτερο πληθυσμό και αυτό το σκοπό έχει και η κοινοποίηση της σχετικής αφίσας και του οπτικοακουστικού υλικού στους μαθητές/τριες.

 

Εγκύκλιος

Αφίσα