Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Οδηγός καταχώρισης σχεδίου δράσης Ε.Μ.

Οδηγίες εγγραφής σχολείου στην Πύλη Ε.Μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

email
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Μαρία Ηρακλέους

Phone22402387

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone22402345

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Χριστίνα Σταύρου

Phone22402377

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Η Επαγγελματική Μάθηση αποτελεί μία από τις βασικές πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Με βάση την επίσημη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 19/08/2015, η Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών λειτουργών οργανώνεται και συντονίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο αποτελεί τον επίσημο φορέα επιμόρφωσης. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στηρίχθηκε στην Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη Διαμόρφωση Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών.

Η Επαγγελματική Μάθηση προωθείται, κυρίως, εντός του σχολείου, στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών των εκπαιδευτικών και σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Κάθε σχολείο επιλέγει ένα θέμα που το απασχολεί και το θέτει ως προτεραιότητα για σκοπούς Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών του και βελτίωσής του ως σχολικού οργανισμού. Ως εκ τούτου, το θέμα στο οποίο θα εργαστεί ολόχρονα το σχολείο διαφοροποιείται, με βάση τις ανάγκες για επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών του, καθώς και με βάση τη συγκείμενη κατάσταση (ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου, μαθητικός πληθυσμός, γονείς, κ.λπ.).

Στόχος της πολιτικής της Επαγγελματικής Μάθησης είναι η εκπόνηση και η υλοποίηση ενός Σχεδίου για την ικανοποίηση των επιμορφωτικών/μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευτικών εντός της σχολικής μονάδας, στη βάση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων κάθε σχολείου. Η ετοιμασία και η υλοποίηση του Σχεδίου για την Επαγγελματική Μάθηση πραγματοποιείται μέσα από συγκεκριμένα στάδια διάγνωσης αναγκών, καταρτισμού και υλοποίησης ενός Σχεδίου Δράσης για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών, καθώς και απολογισμού της όλης υλοποίησης.