Ισότητα φύλου

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Επικοινωνία με λειτουργούς ΠΙ

(με αλφαβητική σειρά)

Βαλανίδου Φλώρια

Phone 22402366

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Βλάμη Σοφία

Phone 22402456

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος

Phone 22402350

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Κατά τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος στην προώθηση της αρχής της έμφυλης ισότητας στην εκπαίδευση αλλά και σε κάθε τμήμα της ζωής και της καθημερινότητας ανδρών και γυναικών. Παρ’ όλα αυτά, πολλές ενέργειες μπορούν ακόμη να γίνουν, ώστε να αρθούν όλες οι έμφυλες αδικίες, αποκλεισμοί και ανισότητες καθώς και η έμφυλη βία.

Στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας λειτουργεί Διατμηματική Επιτροπή για την προώθηση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών και την εξάλειψη των Στερεοτύπων και των Διακρίσεων λόγω Φύλου στην εκπαίδευση που μέσα από το Σχέδιο Δράσης που εκπονεί ανά τριετία επιχειρεί να συμβάλει στην πρόληψη και διαχείριση του έμφυλου ρατσισμού.

Το έργο της Επιτροπής λειτουργεί παράλληλα με την Αντιρατσιστική Πολιτική του Υπουργείου καθώς και την Πολιτική για πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού που θέτουν ξεκάθαρα ως παράγοντες ευαλωτότητας το φύλο. Γι’ αυτό και οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων καλούνται να εφαρμόσουν πιστά τις πιο πάνω πολιτικές για προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας.

Ως Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δηλώνουμε παρόντες και παρούσες στην προσπάθεια για επιτάχυνση της διαδικασίας προώθησης της ισότητας των φύλων μέχρις ότου όλοι οι άνθρωποι να έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες.

Έλενα Χατζηκακού
Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διατμηματική Επιτροπή Φύλου Εθνικό Σχέδιο Δράσης
Σχέδιο Ισότητας Φύλων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Cyprus Pedagogical Institute’s Gender Equality Plan