Ισότητα φύλου

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Επικοινωνία με λειτουργούς ΠΙ

(με αλφαβητική σειρά)

Βαλανίδου Φλώρια

Phone 22402366

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Βλάμη Σοφία

Phone 22402456

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος

Phone 22402350

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Στη σύγχρονη εποχή με τις ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους τομείς του πολιτισμού και κυρίως της τεχνολογίας, σε μια κοινωνία που τείνει να γίνει οικουμενική με τα όποια συνεπακόλουθα, η παιδεία αποκτά περισσότερο από ποτέ καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πολίτη.

Η ισότητα ανάμεσα στα φύλα αποτελεί ένα καίριο θέμα των σύγχρονων κοινωνιών. Ιδιαίτερα η ισορροπία στο θέμα της ισότητας ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες στον χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί μια σημαντική παράμετρο των πολιτικών για την ισότητα των φύλων και έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων, αλλά και την αποδοτικότητα των διδακτικών και εκπαιδευτικών προϊόντων. Όμως, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, η ανισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση αποτελεί μια πραγματικότητα, η οποία χρήζει βελτιώσεων και αλλαγών.

Η διαμόρφωση των αντιλήψεων για το ρόλο των δύο φύλων έχει την αφετηρία της στο χώρο της οικογένειας, εδραιώνεται όμως κάποτε και ενισχύεται στον χώρο του σχολείου. Το σχολείο δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός αναπαραγωγής των στερεοτύπων, αλλά είναι δυνατόν και οφείλει να αποτελέσει ισχυρό μέσο καταπολέμησης και άρσης τους.

Αθηνά Μιχαηλίδου
Πρόεδρος Διατμηματικής Επιτροπής Φύλου
Διευθύντρια Π.Ι.

Διατμηματική Επιτροπή Φύλου Εθνικό Σχέδιο Δράσης
Σχέδιο Ισότητας Φύλων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Cyprus Pedagogical Institute’s Gender Equality Plan