ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:

Δρ. Λεύκιος Νεοφύτου και Χριστίνα Σταύρου, Λειτουργοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

1. Η αξιολόγηση του Μαθητή: Διδακτικοί Στόχοι και Αξιολόγηση / Αρχική-Διαμορφωτική-Τελική Αξιολόγηση

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά των Δοκιμίων Επιτευγμάτων 

3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων