ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:

1. Αξιολόγηση του Μαθητή / Κανονισμοί 1992 - Γ. Ευθυμίου, Επαρχιακός Π.Λ.Ε.- Μ.Ε Πάφου

2. Αξιολόγηση του Μαθητή: Νέες τάσεις - Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

3. Διδακτικοί Στόχοι και Αξιολόγηση / Αρχική-Διαμορφωτική-Τελική Αξιολόγηση - Δρ. Λεύκιος Νεοφύτου και Χριστίνα Σταύρου, Λειτουργοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

3. Χαρακτηριστικά της Αξιολόγησης / Είδη Εξεταστικών Μεθόδων / Εξεταστικό Δοκίμιο - Δρ. Χρίστος Γιασεμής, Λειτουργός Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης