Η Κύπρος συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Έρευνα Σχολείων: ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (European Survey of Schools: ICT in Education - ESSIE), η οποία είχε ως στόχο τη διερεύνηση των ικανοτήτων, των στάσεων και των πρακτικών μαθητών και εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υλοποίησή της ανέλαβε το European Schoolnet σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λιέγης. Σε αυτή συμμετείχαν 31 χώρες, εκ των οποίων οι 27 ήταν χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μαζί με την Κροατία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Τουρκία). Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε στην έρευνα ...

Αναλυτική Περιγραφή και Αποτελέσματα