Το ΚΕΕΑ συνεργάζεται με διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας.

Συνεργασία με Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ «Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ» και «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση - ΤΕΚΕ»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)), προκηρύσσουν τους Διαγωνισμούς «Μαθητές και Μαθήτριες στην Έρευνα – ΜΕΡΑ 2019-2020» και «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση - ΤΕΚΕ 2019-2020». Οι διαγωνισμοί εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Από φέτος ο διαγωνισμός ΤΕΚΕ 2019-2020 συνδιοργανώνεται και από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.


ΜΕΡΑ

 


TEKE