Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τη Δημοτική και τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (Αρ. Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου 67.496 ημερ. 17.7.2008). Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης περιλαμβάνει επιμόρφωση των Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών και επιμόρφωση Μεντόρων. Ως εκ τούτου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών για τα παρακάτω θέματα:

  • Αποτελεσματική Διδασκαλία: Θεωρία και μεθοδολογία της Διδασκαλίας
  • Συμβουλευτική Ψυχολογία
  • Διαχείριση τάξης
  • Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική πράξη
  • Θεσμός Μέντορα-Παράμετροι Μεντορικού Έργου

Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης αναμένεται να διαρκέσει από τον Οκτώβριο 2011 μέχρι και το Μάιο 2012:

  • Φάση Α΄: επιμόρφωση σε κεντρικό επίπεδο τον Οκτώβριο
  • Φάση Β΄: α) εργασία στη σχολική μονάδα από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι και το Μάιο του 2012
                   β) επιμόρφωση σε κεντρικό επίπεδο κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2012
  • Φάση Γ΄: επιμόρφωση σε κεντρικό επίπεδο κατά το μήνα Μάιο του 2012

Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε πρωϊνό χρόνο (8:30 π.μ. – 12:45 μ.μ.) και σε απογευματινό χρόνο (3.30 μ.μ -7.45 μ.μ.). Στα παραρτήματα επισυνάπτονται βασικές πληροφορίες τόσο για τους εκπαιδευτές (Παραρτήματα 1) όσο και για τα προγράμματα επιμόρφωσης (Παράρτημα 2).

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών για διδασκαλία στην επιμόρφωση που θα προσφερθεί σε κεντρικό επίπεδο (Φάσεις Α, Β και Γ) μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ιστοχώρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οδηγίες για ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Στην ηλεκτρονική δήλωση για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών θα ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους, στην περίπτωση που ενταχθούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών, να δηλώσουν την επαρχία και τις ημέρες που ενδιαφέρονται να διδάξουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Η υποβολή των αιτήσεων καθώς και η αποστολή των απαραίτητων πιστοποιητικών θα αρχίσει από την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011. Τα απαραίτητα συνοδευτικά πιστοποιημένα αποδεικτικά θα πρέπει να υποβληθούν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσωπικά ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία

Τέλος σημειώνεται πως άτομα που έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών στη βάση προηγούμενης προκήρυξης (Αρ. Φακ. ΠΙ 7.7.06.13.3, ημερ. 1/9/09) θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Παλαιότερες αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Εγκύκλιος και παραρτήματα

Ηλεκτρονική δήλωση για ένταξη στο μητρώο