Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνουν Σεμινάριο Μικρής Διάρκειας στα πλαίσια του προγράμματος Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: «Promoting effective learning: Collaborative teaching methods, explorative, problem and task based teaching and learning». Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί από τις 12 Οκτωβρίου μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου 2011 στο Ξενοδοχείο SANDY BEACH στη Λάρνακα.

Το Σεμινάριο έχει ως στόχο οι εκπαιδευτικοί, μέσα από διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις μικρών συνθετικών εργασιών, να γνωρίσουν τρόπους αποτελεσματικής διδασκαλίας μέσα από συνεργατική μάθηση, επίλυση προβλήματος, ανάπτυξη κριτικής σκέψης αλλά και τρόπους ανάπτυξης του αυτοελέγχου (self-regulation) των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Στο Σεμινάριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής 20 (είκοσι) Κύπριοι εκπαιδευτικοί από τη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση και 10 (δέκα) εκπαιδευτικοί από άλλες χώρες της Ευρώπης. Η γλώσσα διεξαγωγής του Σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική.

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Σεμινάριο παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης συμμετοχής τους στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Φαξ: 22402398) μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου 2011.

Λόγω του πολύ περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, προτεραιότητα θα δοθεί σε εκπαιδευτικούς που ΔΕΝ έχουν παρακολουθήσει προγράμματα Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, τα δύο τελευταία χρόνια. Για τους εκπαιδευτικούς που προέρχονται από την Μέση Εκπαίδευση, προτεραιότητα θα δοθεί στις ειδικότητες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας καθώς και Ιστορίας, Νέων και Αρχαίων Ελληνικών, Θρησκευτικών και Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, λόγω του περιεχομένου των εργαστηρίων.

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θεωρείται, επίσης, απαραίτητη. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν δεσμεύονται να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στη σχολική τους μονάδα και να υποδείξουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να υλοποιηθούν οι αρχές της αποτελεσματικής διδασκαλίας στην εκπαίδευση.

 

Εγκύκλιος

Έντυπο δήλωσης συμμετοχής