Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους Nεοεισερχόμενους Eκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αρ. Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου 67.496 ημερ. 17.7.2008). Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τους Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει επιμόρφωση σε κεντρικό επίπεδο (Φάση Α΄, Φάση Β΄ και Φάση Γ΄), καθώς και στήριξη των Nεοεισερχόμενων Eκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα από μέντορες (Φάση Β΄). Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης αναμένεται να διαρκέσει από τις 3 Οκτωβρίου 2011 μέχρι και τις 31 Μαΐου 2012 ως ακολούθως:

  1. Φάση Α΄: επιμόρφωση σε κεντρικό επίπεδο από τις 3 Οκτωβρίου μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου 2011
  2. Φάση Β΄: α) εργασία στη σχολική μονάδα από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι και το Μάιο του 2012
                        β) επιμόρφωση σε κεντρικό επίπεδο κατά το μήνα Ιανουάριο του 2012
  3. Φάση Γ΄: επιμόρφωση σε κεντρικό επίπεδο κατά το μήνα Μάιο του 2012

Για το λόγο αυτό, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καλεί τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολεία όπου έχουν τοποθετηθεί Νεοεισερχόμενοι Εκπαιδευτικοί (βλ. Παράρτημα Α΄) και ενδιαφέρονται να είναι Μέντορες Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών του σχολείου τους όπως δηλώσουν συμμετοχή.

Οι προϋποθέσεις για να λειτουργήσει κάποιος εκπαιδευτικός ως μέντορας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β΄, η διαδικασία επιλογής παρουσιάζεται στο Παράρτημα Γ΄, και οι υποχρεώσεις στο Παράρτημα Δ΄.

Σε αυτό το σημείο τονίζεται πως οι εκπαιδευτικοί που θα λειτουργήσουν ως Μέντορες:

  • θα πάρουν απαλλαγή διδακτικού χρόνου δύο περιόδων για κάθε Νεοεισερχόμενο Εκπαιδευτικό που στηρίζουν. Σε σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες ο Μέντορας στηρίζει 2 Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς, θα έχει απαλλαγή διδακτικού χρόνου τριών περιόδων
  • έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν σε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης που θα προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τους Μέντορες (βλ. Αναλυτική Παρουσίαση στο Παράρτημα Ε΄). Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επιμόρφωση σε κεντρικό επίπεδο διάρκειας 40 διδακτικών περιόδων καθώς και εργασία στη σχολική μονάδα. Η κεντρική επιμόρφωση θα προσφερθεί σε πρωινό και απογευματινό χρόνο (4 συναντήσεις σε πρωινό και 4 συναντήσεις σε απογευματινό χρόνο)

Για τους Μέντορες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης θα δίνεται επίδομα επιμόρφωσης 10 ευρώ ανά διδακτική περίοδο η οποία θα έχει προσφερθεί σε απογευματινό, μη εργάσιμο χρόνο (Σύνολο 200 ευρώ).

Παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικά με τα πιο πάνω τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και να ζητήσετε από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη Δήλωση Παρακολούθησης του Προγράμματος, την οποία θα βρουν στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο χώρο των ανακοινώσεων.

Τονίζεται πως τα άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων τις σχολικές χρονιές 2008-2009, 2009 – 2010 ή 2010 - 2011, και ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν ως Μέντορες σε Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς του σχολείου τους τη φετινή χρονιά, θα πρέπει επίσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την ηλεκτρονική συμπλήρωση της Δήλωσης Παρακολούθησης του Προγράμματος στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Εννοείται πως τα άτομα αυτά ΔΕΝ θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, αφού το έχουν ήδη πράξει με επιτυχία τη σχολική χρονιά 2008-2009, 2009-2010 ή 2010 - 2011.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από την Παρασκευή 09/09/2011 μέχρι και τη Δευτέρα 19/09/2011. Οδηγίες για ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Για βοήθεια στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Ήβη Γεωργίου στο τηλέφωνο 22402370.

Τονίζεται πως στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων για συμμετοχή σε συγκεκριμένες επαρχίες ή συγκεκριμένο συνδυασμό ημερών δεν θα δημιουργούνται ομάδες. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσμεύεται ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.

Σημειώνεται πως όσοι εκπαιδευτικοί επιλεγούν τελικά ως μέντορες θα ενημερωθούν με σχετική εγκύκλιο.

 

Εγκύκλιος και παραρτήματα

Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής