Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο ανατροφοδότησης επιμορφωτικής δράσης

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Παρουσίαση για εξωτερικούς εκπαιδευτές/τριες

Επικοινωνία

Δρ Μιχάλης Τορναρίτης

Phone22402331

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Έλενα Χριστοφίδου

Phone22402368

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Πριν από την υποβολή της αίτησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέξουν τα εξής σημεία:

1. Στα σεμινάρια για γονείς μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Σύνδεσμοι Γονέων των Σχολείων της Προδημοτικής, της Δημοτικής, της Μέσης Γενικής και της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

2. Οι αιτήσεις μπορούν να συμπληρώνονται από εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γονέων ή, κατόπιν συνεννόησης, από το/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου στο οποίο θα διεξαχθεί το σεμινάριο, σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστοχώρο του Π.Ι. (www.pi-eggrafes.ac.cy).

3. Η προτεινόμενη, από το Σύνδεσμο Γονέων, περίοδος διεξαγωγής της συνάντησης είναι ενδεικτική. Παρόλο που θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τήρησή της, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μερικώς ή και πλήρως.

4. Κάθε Σύνδεσμος Γονέων μπορεί να υποβάλει μία αίτηση για σεμινάριο, με δυνατότητα δήλωσης δύο προτιμήσεων για θεματική περιοχή. Θα γίνει προσπάθεια εκ μέρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να ικανοποιηθεί η μια προτίμηση.

5. Με την υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα και η διεξαγωγή του σεμιναρίου. Θα ειδοποιούνται μόνο οι αιτητές/τριες των οποίων είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί η αίτηση για διεξαγωγή σεμιναρίου.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τα σεμινάρια για γονείς, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους συντονιστές του Προγράμματος στο Π.Ι., Δρ Μιχάλη Τορναρίτη (τηλ. 22402331) και Δρα Έλενα Χριστοφίδου (τηλ. 22402368).