Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 θα προσφέρει Προγράμματα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπως και Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών, καλεί εκπαιδευτές να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών στα πιο κάτω Προγράμματα:

Α. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής και Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία θεμάτων από τις ακόλουθες ενότητες:

 • Ανάπτυξη της σχολικής μονάδας
 • Οργάνωση/ Διοίκηση/ Λειτουργία σχολικής μονάδας
 • Ανάπτυξη κουλτούρας και κλίματος σχολικής μονάδας
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στη σχολική μονάδα
 • Προαγωγή της διδασκαλίας και μάθησης στη σχολική μονάδα

Οι θεματικές ενότητες και στα δύο προγράμματα έχουν τους ίδιους στόχους και περιεχόμενο, το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε βαθμίδας (Δημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης).

Β. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία θεμάτων από τις ενότητες:

 • Ανάπτυξη σχολικής μονάδας
 • Οργάνωση και Διοίκηση σχολικής μονάδας
 • Εκπαιδευτική ηγεσία
 • Προαγωγή Διδασκαλίας και Μάθησης

Για τη σχολική χρονιά 2011-2012, τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης αναμένεται να διαρκέσουν από τον Οκτώβριο 2011 μέχρι και τον Απρίλιο ή το Μάιο 2012.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε πρωινό χρόνο (8:30 – 13:00 ) ως εξής:

 • Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης θα διεξάγεται στη Λευκωσία και τη Λεμεσό κάθε Παρασκευή.
 • Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη στη Λευκωσία και τη Λεμεσό.
 • Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στη Λευκωσία και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στη Λεμεσό.

Στα παραρτήματα επισυνάπτονται βασικές πληροφορίες τόσο για τους εκπαιδευτές (Παραρτήματα 1 και 2 - προϋποθέσεις και κριτήρια ένταξης στο μητρώο εκπαιδευτών, κριτήρια επιλογής, καθήκοντα, αμοιβή) όσο και για τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (Παράρτημα 3).

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ιστοχώρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οδηγίες για ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Στην ηλεκτρονική δήλωση για εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών θα ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν την επαρχία και τις ημέρες που επιθυμούν να διδάξουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Η υποβολή των αιτήσεων, καθώς και η αποστολή των απαραίτητων πιστοποιητικών, θα γίνεται μέχρι και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011. Τα απαραίτητα πιστοποιημένα αποδεικτικά να υποβληθούν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσωπικά ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 στη διεύθυνση:

Προγράμματα Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία

 

Εγκύκλιος και παραρτήματα

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης