Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ημερίδας που διεξήχθη το Μάιο 2011 στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει καταληκτικό εργαστήριο με τη λήξη του προγράμματος κατά το οποίο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη κατά τη διάρκεια του έργου. Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και 15 εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Το εργαστήριο προγραμματίζεται να διεξαχθεί την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011, στις 8:30 – 17:30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (επισυνάπτεται προκαταρκτικό πρόγραμμα).

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ιστοσελίδα μέχρι και τη Δευτέρα, 19/9/2011, στις 9:00 πμ. Η δυνατότητα εγγραφής σταματά όταν συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετεχόντων.

Έχει ήδη εξασφαλιστεί σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για απουσία από το σχολείο στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά το προσωπικό του σχολείου σας και όπως διευκολύνετε τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται. Από κάθε σχολείο θα συμμετέχει μόνο ένας εκπαιδευτικός.

 

Εγκύκλιος

Συνημμένο

Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής