Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει ημερίδα επιμόρφωσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου SHARP.

Κατά την ημερίδα θα προσφερθούν 4 εργαστήρια από εκπροσώπους των εταίρων του έργου ως ακολούθως:

1. Κριτική ανάλυση και παραγωγή εικόνων και κινουμένων εικόνων (βίντεο)

(Αρ. Συμμετεχόντων 20)

2. Διαμόρφωση ταυτότητας / παραστάσεις τοπικής ταυτότητας μέσα από παραγωγές βίντεο

(Αρ. Συμμετεχόντων 20)

3. (Πολυ)πολιτισμικό περιβάλλον, ταυτότητες, πολιτότητα και εδαφικές περιοχές

(Αρ. Συμμετεχόντων 20)

4. Εργαλεία για κοινωνική έρευνα και χαρτογράφηση της πόλης

(Αρ. Συμμετεχόντων 10)

Αναλυτική παρουσίαση για το περιεχόμενο και τους στόχους των εργαστηρίων θα βρείτε στο συνημμένο έντυπο.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011, από τις 9:00 πμ -5:30 μμ, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Αμφιθέατρο Μιλλένιουμ - M203).  Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ιστοσελίδα http://www.pi.ac.cy μέχρι και την Πέμπτη 5/5/2011, στις 8:00 πμ.

Στην ημερίδα μπορούν να συμμετάσχουν 70 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται να δηλώσουν το εργαστήριο στο οποίο επιθυμούν να συμμετάσχουν. Η δυνατότητα εγγραφής σε ένα εργαστήριο σταματά όταν συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετεχόντων.

Έχει ήδη εξασφαλιστεί σχετική άδεια από τις Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για απουσία από το σχολείο.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά το προσωπικό του σχολείου σας και όπως παραχωρήσετε σχετική άδεια απουσίας στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται.  Από κάθε σχολείο δεν μπορεί να δηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής πέραν του ενός εκπαιδευτικού.

 

Εγκύκλιος για Δημοτική Εκπαίδευση

Εγκύκλιος για Μέση Εκπαίδευση

Συνημμένο

Δήλωση συμμετοχής