Διαδικασία


Αξιολογήσεις Προγραμμάτων (Για κάποια υπάρχει περίληψη)

2022

 • Αξιολόγηση της Πιλοτικής εφαρμογής του Θεσμού του Σχολικού Συμβούλου σε δύο δημοτικά σχολεία (Ιούλιος 2021-2022). 

2020

2019

2018


2017


2016


2015


2014

 • Ο Θεσμός του Ευρωπαϊκού Πορτφόλιο Γλωσσών (Μάιος, 2014)

2013
2012
2011


2010
2009

2008

2007
 • Το Πρόγραμμα Δράση - Δημιουργικότητα - Κοινωνική Προσφορά (ΔΔΚ) και ο θεσμός του Υπεύθυνου Τμήματος (ΥΤ) (Ιούνιος, 2007)
 • Το Αθλητικό Απόγευμα στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος, 2007)
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση μαθητικής παραβατικότητας (Ιούνιος, 2007)
 • Ο Θεσμός των Αιθουσών Γλωσσών στο Ενιαίο Λύκειο (Ιούνιος, 2007)
 • Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών από χώρες του Εύξεινου Πόντου (Ιούνιος, 2007)
 • Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που Εφαρμόζονται στα Δημόσια Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης της Κύπρου (Ιούνιος, 2007)
 • Μουσικά Σχολεία (Ιούνιος, 2007)
 • Το Αθλητικό Σχολείο στην Α΄ και Β΄ Λυκείου (Ιούνιος, 2007)
 • Η ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στο Γενικό Σχολείο (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) (Νοέμβριος, 2007)
 • Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Δεκέμβριος, 2007)

2006
 • Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών από χώρες του Εύξεινου Πόντου (Ιούλιος, 2006)
 • Πρωτόκολλο Έρευνας Πεδίου σε σχολικές μονάδες για την Αξιολόγηση του Θεσμού της Ένταξης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο σχολείο (Οκτώβριος, 2006)                          

2005
 • Η λειτουργία του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου για τη σχολική χρονιά 2003-04 (Απρίλιος, 2005)
 • Πρόγραμμα Σεξουαλικής (Διαφυλικής) Αγωγής (Ιούνιος, 2005)
 • Το Παρεμβατικό Πρόγραμμα 'Η Ανάπτυξη Σχέσεων Σχολείου-Οικογένειας-Κοινότητας στα Πλαίσια της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης' (Νοέμβριος, 2005)
 • Αξιολόγηση θεσμού ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στο Γενικό Σχολείο (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) - Ενδιάμεση Έκθεση (Δεκέμβριος , 2005)

2004
 • Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών-Επιμορφωτών για την Εκπαιδευτική Εφαρμογή της Πληροφορικής (Φεβρουάριος, 2004)
 • Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης 2003-2004 (Ιούλιος, 2004)
 • Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών από χώρες του Εύξεινου Πόντου (Ιούλιος, 2004)
 • Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούλιος, 2004)
 • Το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών Δημοτικού Σχολείου (2004)

2003
 • Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Ενιαίου Λυκείου (Μάιος, 2003)
 • Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση: Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών, εκπαιδευομένων, μεντόρων και Συντονιστών Βοηθών Διευθυντών (Ιούνιος, 2003)
 • Η Σχολική Διαρροή στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα (Ιούνιος, 2003)
 • Το φαινόμενο της Βίας στην οικογένεια: Έρευνα μεταξύ μαθητών Β΄ Γυμνασίου και Β΄ Λυκείου (Ιούλιος, 2003)
 • Οι Στάσεις των Μαθητών/τριων των Τεχνικών Σχολών για το Σχολείο τους (Αύγουστος, 2003)
 • Το μάθημα των Γαλλικών στη Μέση εκπαίδευση (2003)
 • Το Μάθημα Κατεύθυνσης Οικογενειακής Αγωγής στο Ενιαίο Λύκειο (2003)

2002
 • Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) (Ιανουάριος, 2002)
 • Το Ενιαίο Λύκειο μέσα από τις αντιλήψεις μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του θεσμού στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα (Απρίλιος, 2002)
 • Προϋπηρεσιακή κατάρτιση υποψηφίων εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Μάιος, 2002)
 • Βαθμός Γλωσσικής Επάρκειας των μαθητών της Γ΄ Λυκείου κατά τη σχολική χρονιά 2000-2001 (Νοέμβριος, 2002)

2001 και προηγούμενα έτη
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ιουνίου 1986 για τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Ιούνιος 1989)
 • Το Γλωσσικό μάθημα στην Τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου (Σεπτέμβριος, 1994)
 • Το Νέο Αναλυτικό Προγράμματος (ΝΑΠ) και τα εγχειρίδια της Επιστήμης για την Α και Β τάξη του Δημοτικού Σχολείου (Οκτώβριος, 1994)
 • Το Γλωσσικό μάθημα στην Τετάρτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου (Νοέμβριος, 1994)
 • Το Γλωσσικό μάθημα στην Πέμπτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου (Νοέμβριος, 1994)
 • Το Γλωσσικό μάθημα στην Έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου (Δεκέμβριος, 1994)
 • Το Γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο (Απρίλιος, 1995)
 • Το Γλωσσικό μάθημα στη Δευτέρα τάξη του Δημοτικού Σχολείου (Απρίλιος, 1995)
 • Το Νέο Αναλυτικό Προγράμματος (ΝΑΠ) και τα εγχειρίδια της Επιστήμης για την Α, Β, Γ τάξη του Δημοτικού Σχολείου (Νοέμβριος, 1995)
 • Το Νέο Αναλυτικό Προγράμματος (ΝΑΠ) και τα εγχειρίδια της Επιστήμης για την Α, Β, Γ, Δ και Ε τάξη του Δημοτικού Σχολείου (Ιανουάριος, 1997)
 • Διαμορφωτική Αξιολόγηση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου στη Δημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου (Μάιος, 2000)
 • Πρόταση για την εισαγωγή του θεσμού των Εθνικών Επιπέδων στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα  (Φεβρουάριος, 2001)
 • Christos Stelios Ioannou Foundation (Ιούνιος, 2001)
 • Πρόταση για διερεύνηση των στάσεων των μαθητών των τεχνικών σχολών για το σχολείο τους (Νοέμβριος, 2001)