Η Κύπρος συμμετείχε για πρώτη φορά στη Διεθνή Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult of Competencies), η οποία αποτελεί την πιο διεξοδική και εκτενή διεθνή έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων που έχει διεξαχθεί ποτέ στον κόσμο. Η Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων οργανώθηκε από τον Οικονομικό Οργανισμό Συνεργασίας και Ανάπτυξης και σε αυτή συμμετείχαν 24 χώρες, εκ των οποίων οι 17 είναι χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε στην έρευνα αυτή από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ειδικότερα από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.), το οποίο ανέλαβε την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος ...

 

 

Ενημερωτικό Έντυπο για την Διεθνή Έρευνα Ικανοτήτων 
Ενηλίκων  - PIAAC

piaac

Αναλυτική Περιγραφή 

Δελτίο τύπου 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Αρχεία δεδομένων 

Διάχυση αποτελεσμάτων 

Τελική Έκθεση αποτελεσμάτων