Εγκύκλιος

Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Κρατικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Παράρτημα 1)

Κατάλογος των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του KΠΕ Πεδουλά για την Προδημοτική και τη Δημοτική Εκπαίδευση (Παράρτημα 2)

Κατάλογος των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του KΠΕ Πεδουλά για τη Μέση Γενική και τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Παράρτημα 2α)

Κατάλογος των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του KΠΕ της Κοινότητας Ακρωτηρίου για την Προδημοτική και τη Δημοτική Εκπαίδευση (Παράρτημα 3)

Κατάλογος των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του KΠΕ της Κοινότητας Ακρωτηρίου για τη Μέση Γενική και τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Παράρτημα 3α)

Κατάλογος των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του KΠΕ Αθαλάσσας για την Προδημοτική και τη Δημοτική Εκπαίδευση (Παράρτημα 4)

Κατάλογος των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του KΠΕ Αθαλάσσας για τη Μέση Γενική και τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Παράρτημα 4α)

Κατάλογος των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του KΠΕ Σαλαμιούς για την Προδημοτική και τη Δημοτική Εκπαίδευση (Παράρτημα 5)

Κατάλογος των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του KΠΕ Σαλαμιούς για τη Μέση Γενική και τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Παράρτημα 5α)

Κατάλογος των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του KΠΕ Κάβο-Γκρέκο για την Προδημοτική και τη Δημοτική Εκπαίδευση (Παράρτημα 6)

Κατάλογος των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του KΠΕ Κάβο-Γκρέκο για τη Μέση Γενική και τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Παράρτημα 6α)

Κατάλογος των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του KΠΕ Κοιλανίου για την Προδημοτική και τη Δημοτική Εκπαίδευση (Παράρτημα 7)

Κατάλογος των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του KΠΕ Κοιλανίου για τη Μέση Γενική και τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Παράρτημα 7α)

Κατάλογος των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του KΠΕ Παναγιάς για την Προδημοτική και τη Δημοτική Εκπαίδευση (Παράρτημα 8)

Κατάλογος των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του KΠΕ Παναγιάς για τη Μέση Γενική και τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Παράρτημα 8α)

Έντυπο επιχορήγησης των εξόδων μετάβασης (Παράρτημα 9)

Έντυπο «Επισημάνσεις-Σημειώσεις προς τους/τις εκπαιδευτικούς» (Παράρτημα 10)