Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμης εγκυκλίου ypp13571 ημερ. 11/02/2022, ενημερώνουμε ότι έχει αποφασιστεί, όπως δοθεί παράταση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό, μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε, βρείτε συνημμένο το Παράρτημα B της αρχικής εγκυκλίου, σε επεξεργάσιμη μορφή (Microsoft Word Document), για διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής των απαραίτητων σχετικών εγγράφων και αρχείων.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, στα τηλέφωνα 22402426, 22402358, 22402367 ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Εγκύκλιος

Έντυπο υποβολής συμμετοχής