Εθνική Στρατηγικής

Δράσεις

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική απορρέουν από :

(i) Τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

(ii) Τις εισηγήσεις του Ο.Η.Ε., της UNESCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης στο θέμα για τη βία στα σχολεία.

(iii) Τη διεθνή βιβλιογραφία και εμπειρία.

(iv) Πορίσματα και εισηγήσεις επιστημονικών ερευνών.

(v) Τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν την υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο και συγκεκριμένα τα προβλήματα που αφορούν στην πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείo, όπως αυτά έχουν εντοπιστεί μετά τη χαρτογράφηση των διαδικασιών και απόψεων λειτουργών των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, της Αστυνομίας και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου.

(vi)Τις απόψεις Ανεξάρτητων Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κύπρο για τη βία στο σχολείο.

(vii) Τις απόψεις Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων, Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, Οργανωμένων Συνόλων Γονέων και Κηδεμόνων, Επαγγελματικών Συνδέσμων, Συνδέσμων ειδικών ενδιαφερόντων που σχετίζονται με το θέμα της βίας στο σχολείο. Οι απόψεις των εταίρων λήφθηκαν, αρχικά, μέσα από κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με το ΠΑ.ΒΙ.Σ. και, στη συνέχεια, γραπτώς, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

Οι απόψεις των μαθητών/τριών, για το θέμα της βίας στο σχολείο, έχουν συλλεχθεί μέσα από Παγκύπρια έρευνα που εκπόνησε το ΠΑ.ΒΙ.Σ., στην όποια συμμετείχαν μαθητές/τριες από τη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση. Οι απόψεις των μαθητών/τριών θα αξιοποιηθούν στο στάδιο υλοποίησης των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Safer