Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό Υλικό

Εγχειρίδια ΠΑ.ΒΙ.Σ.

Με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και τη στήριξη των σχολικών μονάδων για εφαρμογή της πολιτικής για πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο, το ΠΑ.ΒΙ.Σ. έχει εκδώσει τα ακόλουθα Σχολικά Εγχειρίδια, τα οποία θα δείτε πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο:

α) Προσεγγίσεις Διαχείρισης Σχολικού Εκφοβισμού – Οδηγός Εκπαιδευτικού

β) Επίλυση Συγκρούσεων στο Δημοτικό Σχολείο – Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού

γ) Αναγνώριση και ευαισθητοποίηση γύρω από τον Σχολικό Εκφοβισμό – Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού

δ) Σχολική Διαμεσολάβηση στο Δημοτικό Σχολείο - Οδηγός Εκπαιδευτικού