Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου [Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, (ΥΠΠΑΝ)], με τη συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών, υλοποιούν το Πρόγραμμα “PEDIA”, (“Promoting Energy efficiency & Developing Innovative Approaches in schools”, «Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης & Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία»), το οποίο επιδιώκει τη μετατροπή είκοσι-πέντε (25) σχολείων σε Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», θα εφαρμοστούν ολιστικές λύσεις που αφορούν τη θερμομόνωση οροφών και τοιχοποιίας, την εγκατάσταση παραθύρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, την εφαρμογή συστημάτων σκίασης, φωτοβολταϊκών συστημάτων, αυτοματισμών, αποδοτικών λύσεων δροσισμού και αερισμού, και τη δημιουργία πράσινων οροφών και φυτεύσεων.

Το Πρόγραμμα, διάρκειας πέντε (5) χρόνων (2020-2025), στοχεύει στην αλλαγή μέσα από τη μετάβαση από τις αποσπασματικές προσωρινές και μεμονωμένες λύσεις, σε μακροχρόνιες ολιστικές και μόνιμες προσεγγίσεις, όπου τα ίδια τα σχολεία εκτός από κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, θα καταστούν οργανικό τμήμα των παιδαγωγικών και κοινωνικών λειτουργιών του σχολείου. Η δαπάνη για τη μετατροπή των σχολείων σε κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, υπολογίζεται στα 7.5 εκ. ευρώ και θα καλυφθεί από το ΥΠΠΑΝ, καθώς και από άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Όσα σχολεία ενδιαφέρονται να τύχουν αξιολόγησης για να περιληφθούν στο Πρόγραμμα “PEDIA”, καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται (παράρτημα), παρέχοντας όλα τα στοιχεία που ζητούνται. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του ερωτηματολογίου ενεργειακής αξιολόγησης των σχολείων είναι η 18η Δεκεμβρίου 2020. Τα ερωτηματολόγια γίνονται δεκτά μόνο μέσω ηλεκτρονικής υποβολής στο ηλ. ταχ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. με κοινοποίηση (CC) στο ηλ. ταχ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σημειώνεται, ότι η διαδικασία επιλογής των είκοσι-πέντε (25) σχολείων, θα γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν στη βάση ενεργειακών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών κριτηρίων, για τον καταρτισμό λίστας κατάταξης των σχολικών μονάδων. Βάσει της λίστας κατάταξης που θα προκύψει, τα πενήντα (50) σχολεία με την ψηλότερη βαθμολογία θα επιλεγούν για τη δεύτερη φάση αξιολόγησης.

Στη δεύτερη φάση αξιολόγησης, οι εμπειρογνώμονες του Προγράμματος, θα διενεργήσουν τεχνικές επισκέψεις στις πενήντα (50) υποψήφιες σχολικές μονάδες, για επιτόπου παρατηρήσεις και επαλήθευση των στοιχείων που παραχωρήθηκαν με την υποβολή της αίτησης. Κατόπιν της διαδικασίας αυτής, θα καταρτιστεί ο τελικός κατάλογος των είκοσι-πέντε (25) επιλεχθεισών σχολικών μονάδων, οι οποίες θα προέρχονται από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στις μονάδες αυτές, θα διενεργηθούν εκτεταμένοι ενεργειακοί έλεγχοι για την προετοιμασία και υλοποίηση της πιλοτικής δράσης.

Σημειώνεται ότι για τους σκοπούς του έργου ‘PEDIA’, δεν είναι επιλέξιμα σχολικά κτήρια τα οποία:

  1. Είναι καινούργια (με άδεια οικοδομής μετά την 1/1/2010) και για τα οποία έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και εμπίπτουν στις κατηγορίες Β, Β+ και Α
  2. Έχουν ήδη τύχει ενεργειακής αναβάθμισης στο παρελθόν και για τα οποία έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και εμπίπτουν στις κατηγορίες Β, Β+ και Α
  3. Προγραμματίζεται, ή μελετάται, η αντισεισμική τους αναβάθμιση η οποία θα περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

Διευκρινίζεται επίσης ότι τα είκοσι-πέντε (25) σχολεία που τελικώς θα επιλεγούν για ενεργειακή αναβάθμιση στο πλαίσιο του Προγράμματος “PEDIA”, θα τύχουν αλλαγών βάσει τεχνικών λύσεων, προσαρμοσμένων στην κάθε σχολική μονάδα και σύμφωνα με τα πορίσματα των ενεργειακών ελέγχων που θα διενεργηθούν.

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊστάμενη της Μονάδας για την Εκπαίδευση το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τηλ. επικ. 22402352, ηλ. ταχ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Για διευκρινίσεις αναφορικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου στο 22-667716. Αρμόδια άτομα επικοινωνίας είναι ο κ. Μάριος Πέτρακκας - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και κ. Μαρία Αχιλλέως- Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Εγκύκλιος

Εντυπο ενεργειακής αξιολόγησης των σχολείων