Νέος Οδηγός Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών στο σχολείο

Teachers’ Professional Learning Programme: A Guide for Planning, Implementation, Support

Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

email
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Μαρία Ηρακλέους

Phone22402387

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone22402345

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Χριστίνα Σταύρου

Phone22402377

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Σχολική Χρονιά 2019-2020

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αντί της ετήσιας Ημερίδας για την Επαγγελματική Μάθηση η οποία ματαιώθηκε λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, διοργάνωσε διαδικτυακή συνάντηση για τα σχολεία όλων των βαθμίδων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Υποστήριξης της Επαγγελματικής Μάθησης (ΥΕΜ) τη σχολική χρονιά 2019 – 2020.  

Η διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020, από τις 11.00 μέχρι τις 13.00, μέσω της εφαρμογής MS Teams και περιλάμβανε σύντομη παρουσίαση των στόχων και της εφαρμογής του Προγράμματος ΥΕΜ, κεντρική εισήγηση από τον Μιχαλίνο Ζεμπύλα, Καθηγητή στο Πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και συζήτηση με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Στη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν τα poster που ετοίμασταν τα συμμετέχοντα σχολεία, αναφορικά με τις δράσεις επαγγελματικής μάθησης που έχουν υλοποιηθεί στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Βρείτε εδώ τον σύνδεσμο για την παρουσίαση του Καθηγητή Μιχαλίνου Ζεμπύλα με τίτλο "Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης στην Κύπρο: Διαπιστώσεις και Μελλοντικές Προοπτικές".

Βρείτε εδώ τον σύνδεσμο για τη βιντεογραφημένη διαδικτυακή συνάντηση της 25ης Ιουνίου 2020.

Το έργο που έγινε για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών στα σχολεία τα οποία συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ΥΕΜ κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020, αποτυπώνεται στα πόστερ που ετοιμάστηκαν από τα σχολεία. Στα πόστερ παρουσιάζονται:

 • Οι δράσεις/ενέργειες που έγιναν στη σχολική μονάδα για το θέμα που κάθε σχολείο επέλεξε
 • Οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών για προώθηση του θέματος
 • Αναστοχαστικές σκέψεις για τις θετικές εμπειρίες που προέκυψαν και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν
 • Προβληματισμοί και ερωτήματα του σχολείου για τη συνέχεια.

Πιο κάτω είναι διαθέσιμα τα πόστερ των σχολείων. 

 • Νηπιαγωγείο Αγίου Αθανασίου 
ΘΕΜΑ: Η διδακτική των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο με βάση το ΑΠ Προσχολικής Εκπαίδευσης
πόστερ


 • Νηπιαγωγείο Δαλίου Α΄ - Ανδρέα Παναγίδη
ΘΕΜΑ: Θετική Εκπαίδευση
πόστερ


 • Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου Α΄
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη και Τεκμηρίωση της Ενσυναίσθησης
πόστερ


 • Νηπιαγωγείο Προδρόμου - Φλωρίδειο 
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη Προφορικού Λόγου
πόστερ


 • Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας
ΘΕΜΑ: Παραγωγή Γραπτού Λόγου
πόστερ

 • Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας (Κ.Α΄)
ΘΕΜΑ: Καλλιέργεια κουλτούρας φιλαναγνωσίας
πόστερ

 • Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας (Κ.Β΄)
ΘΕΜΑ: Ενεργητική Συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία μάθησης με την αξιοποίηση της Τεχνολογίας
πόστερ

 • Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου
ΘΕΜΑ: Η αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος των Ελληνικών στη γενική τάξη με ψηλό ποσοστό παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία
πόστερ
 • Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου Α΄
ΘΕΜΑ: Αυτοβελτίωση μέσω έρευνας-δράσης
πόστερ

 • Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών (Κ.Α΄)
ΘΕΜΑ: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας
με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών
πόστερ

 • Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Στ΄
ΘΕΜΑ: Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών στα Μαθηματικά
πόστερ
 • Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Α΄ (Κ.Β΄)
ΘΕΜΑ: Αποτελεσματική Διδασκαλία μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ
πόστερ
 
 • Δημοτικό Σχολείο Ερήμης
ΘΕΜΑ: Η Αυτονομία Μαθητών Μέσα Από Κοινές Ρουτίνες, Ατομικές, Τάξεις, Σχολείου
πόστερ
 
 • Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου Γ΄ (Κ.Α΄)
ΘΕΜΑ: Η βελτίωση του επιπέδου γραμματισμού όλων των παιδιών του Σχολείου
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Καλαβασού
ΘΕΜΑ: Αποτελεσματική διαχείριση του μαθησιακού χρόνου
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Καπέδων
ΘΕΜΑ: Κατανόηση και Παραγωγή Προφορικού Λόγου
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών ΙΖ΄- Μελίνας Μερκούρη
ΘΕΜΑ: Διαχείριση μη αποδεκτών συμπεριφορών ανάμεσα στους μαθητές στον χώρο του σχολείου
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Κλήρου
ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη μάθηση
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ΄ (Κ.Β΄)
ΘΕΜΑ: Η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν παραβατικές συμπεριφορές και να βελτιωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι΄ (Κ.Β΄) - Χαλκούτσα
ΘΕΜΑ: Αποδοχή – Συνεργασία – Συμπεριφορά
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΑ΄ - Κοντοβάθεια
ΘΕΜΑ: Δημιουργική Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΖ΄ - Τιμίου Προδρόμου
ΘΕΜΑ: Πρόληψη και Διαχείριση Συγκρούσεων – Διαμεσολάβηση στο Σχολικό Περιβάλλον
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Μαζωτού
ΘΕΜΑ: Αποτελεσματική Διδασκαλία σε συμπλέγματα τάξεων
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας Γ΄
ΘΕΜΑ: Η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και ενσυναίσθησης και η εφαρμογή ρουτίνων για επίλυση μικροδιαφορών και μείωση μικροσυγκρούσεων
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Πάφου Ε΄ - Αγίου Δημητρίου
ΘΕΜΑ: Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων γλωσσικού μαθήματος (Ελληνικά και Λογοτεχνία), με έμφαση στην κατανόηση και τον προφορικό λόγο των παιδιών
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Πυργών
ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών/τριών στο σχολείο & σχέσεις σχολείου-οικογένειας
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Σταυρού (Κ.Α΄)
ΘΕΜΑ: Βελτίωση Κατανόησης Γραπτού Λόγου
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης
ΘΕΜΑ: Διαχείριση Σχολείου για την Ενίσχυση Αυτοελέγχου, Συνεργασίας, Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Ψευδά
ΘΕΜΑ: Κατανόηση Γραπτού Λόγου
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Ψιμολόφου
ΘΕΜΑ: Δημοκρατία-Δικαιοσύνη-Δικαίωμα: Υπάρχουμε-Συνυπάρχουμε-Προοδεύουμε μέσα από τα 3Δ, γινόμαστε πρεσβευτές τους γιατί τα πιστεύουμε βαθιά
πόστερ

 
 • Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη υπευθυνότητας και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
πόστερ

 
 • Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας
ΘΕΜΑ: Σχέσεις εντός Σχολείου / Σχέσεις Σχολείου-Γονέων
πόστερ

 
 • Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη της υπευθυνότητας των μαθητών
πόστερ

 
 • Γυμνάσιο Αγλαντζιάς
ΘΕΜΑ: Ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς και Πρόληψη της παραβατικότητας
πόστερ

 
 • Γυμνάσιο Ανθουπόλεως
ΘΕΜΑ: Μείωση παραβατικότητας για βελτιώση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
πόστερ

 
 • Γυμνάσιο Γερίου
ΘΕΜΑ: Διαχείριση ανεπιθύμητων – παραβατικών συμπεριφορών
πόστερ

 
 • Γυμνάσιο Ζακακίου
ΘΕΜΑ: Υπευθυνότητα των μαθητών
πόστερ

 
 • Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου
ΘΕΜΑ: Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών με απώτερο στόχο τη μείωση της παραβατικής συμπεριφοράς και τη βελτίωση του κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου
πόστερ

 
 • Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη υπευθυνότητας και σωστής συμπεριφοράς εντός και εκτός του σχολικού χώρου
πόστερ

 
 • Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου
ΘΕΜΑ: Διαχείριση τάξης και επικοινωνία σχολείου-γονέων
πόστερ

 
 • Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Λεμεσού
ΘΕΜΑ: Διδασκαλία Ενήλικων Μαθητών 
πόστερ

 
 • Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκωσίας
ΘΕΜΑ: Ποιοτική διδασκαλία - βελτίωση μαθησιακού κλίματος
πόστερ

 
 • Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
ΘΕΜΑ: Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, με έμφαση στην ανάπτυξη κινήτρων μάθησης
πόστερ

 
 • Λύκειο Αγίου Γεωργίου
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Εναλλακτικών Μορφών Διδασκαλίας και Αξιολόγησης
πόστερ

 
 • Λύκειο Αγίου Ιωάννη
ΘΕΜΑ: Διδασκαλία - Επίδοση - Στρατηγικές Μάθησης
πόστερ

 
 • Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ - Δασούπολη
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Εναλλακτικών Μορφών Διδασκαλίας και Αξιολόγησης
πόστερ

 
 • Λύκειο Βεργίνας
ΘΕΜΑ: Η ανάπτυξη της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας με στόχο τη βελτίωση της υπευθυνότητας των μαθητών
πόστερ

 • Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου
ΘΕΜΑ: Βελτίωση σχολικού κλίματος
πόστερ

 
 • Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα
ΘΕΜΑ: Βελτίωση και ενδυνάμωση των σχέσεων Σχολείου, Κοινότητας και Γονέων με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
πόστερ

 
 • Λύκειο Κύκκου Πάφου
ΘΕΜΑ: Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη της υπευθυνότητας και της ενσυναίσθησης των μαθητών
πόστερ

 
 • Λύκειο Λιβαδιών
ΘΕΜΑ: Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας με στόχο την καλλιέργεια της υπευθυνότητας των μαθητών και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
πόστερ

 
 • Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου
ΘΕΜΑ: Ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου του Εκπαιδευτικού Υπεύθυνου Τμήματος
πόστερ

 
 • Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Λευκωσίας
ΘΕΜΑ: Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων
πόστερ

 
 • Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Λάρνακας
ΘΕΜΑ: Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων και μείωση πειθαρχικών παραπτωμάτων των μαθητών/μαθητριών της Σχολής
πόστερ

 • Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας
ΘΕΜΑ: Η επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητή ως μέσο για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
πόστερ