Διαφοροποίηση διδασκαλίας και εργασία σε γνωστικά απαιτητικά έργα

Ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα EDUCATE για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και την εργασία σε γνωστικά απαιτητικά έργα για όλους τους μαθητές

 

Διαφοροποίηση διδασκαλίας και εργασία σε γνωστικά απαιτητικά έργα για όλους τους μαθητές
(Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση)

 

Διαφοροποίηση διδασκαλίας και εργασία σε γνωστικά απαιτητικά έργα για όλους τους μαθητές
(Μέση Εκπαίδευση)