Υποστηρικτικό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο μάθημα της Φυσικής