Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας εξ αποστάσεως

  • How to work with the Software Rosetta Stone
    (Οδηγός για τη χρήση του λογισμικού από τα παιδιά στο σπίτι, με τους κωδικούς που πήραν τα σχολεία μέσω των αδειών που τους έχει δώσει το Π.Ι.).