Εμφάσεις στη διδακτική της Γεωγραφίας - Σχεδιασμός δραστηριοτήτων

Οργάνωση και σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων στη Γεωγραφία

 

Γ΄ τάξη

Η περιοχή του σχολείου μου - Όταν κοιτώ από ψηλά!

 

Δ΄ τάξη

Η θέση της Κύπρου

 

Ε΄ τάξη

Ευρώπη – Θέση και γεωμορφολογία

 

Στ΄ τάξη

Βόρεια Αμερική (Η.Π.Α., Καναδάς) – Θέση, γεωμορφολογία και κλίμα