Σας ενημερώνουμε ότι, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργανώνει το 3ο Διεθνές Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί», το οποίο θα διεξαχθεί στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία. Οι γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά.

Το Συνέδριο στοχεύει να ενδιατρίψει στις ποικίλες πτυχές και εκφάνσεις του γραμματισμού και να αναδείξει συναφή ζητήματα. Επίσης, έχει στόχο να λειτουργήσει ως μία δυναμική πλατφόρμα όπου θα συζητηθούν ποικίλες πτυχές της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ταυτότητες, κείμενα και θεσμούς. Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, προπτυχιακούς/ μεταπτυχιακούς/ διδακτορικούς φοιτητές/φοιτήτριες, ακαδημαϊκούς, ερευνητές/ ερευνήτριες, εκπροσώπους μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων φορέων και οργανισμών, με έμπρακτο ενδιαφέρον ή και δραστηριοποίηση στη γλωσσική διδασκαλία, τον γραμματισμό και την εκπαίδευση στον γραμματισμό εντός και εκτός σχολείου. Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο μπορούν να εντοπιστούν στο: http://www.pi.ac.cy/literacy.

Βασικοί/ές ομιλητές/ομιλήτριες σε κεντρικές εισηγήσεις στο Συνέδριο θα είναι οι (με αλφαβητική σειρά):

Professor Mike Baynham (University of Leeds)

Professor Bill Cope (University of Illinois)

Professor Alexandra Georgakopoulou (King’s College London)

Professor Mary Kalantzis (University of Illinois)

Στο Συνέδριο, πέραν των κεντρικών εισηγήσεων, θα λειτουργήσουν οκτώ (8) παράλληλες συνεδρίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν δεκάδες προφορικές παρουσιάσεις, συμπόσια και εργαστήρια, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισυνάπτεται το Πρόγραμμα και οι Περιλήψεις του Συνεδρίου.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος αφορά εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου σε εργάσιμο σχολικό χρόνο (το πρωί της Παρασκευής, 11 Οκτωβρίου 2019).

Τις εργασίες του Συνεδρίου σε εργάσιμο σχολικό χρόνο μπορούν να παρακολουθήσουν 180 εκπαιδευτικοί (110 εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης, 70 εκπαιδευτικοί Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσω του λογαριασμού του σχολείου τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες - Συνέδρια», από τις 19 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2019, αφού προηγουμένως βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του προφίλ τους. Κατά τη δήλωση συμμετοχής, τα σχολεία θα επιλέξουν μόνο έναν/μία εκπαιδευτικό. Ο/Η εν λόγω εκπαιδευτικός θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει στο Συνέδριο και σε μη εργάσιμο χρόνο (το απόγευμα της Παρασκευής, 11 Οκτωβρίου 2019 ή και το Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019). Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των σχολείων και των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ. Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι εκπαιδευτικοί του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου σε μη εργάσιμο σχολικό χρόνο (το απόγευμα της Παρασκευής, 11 Οκτωβρίου 2019 ή και το Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019), μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία εγγραφής στο Συνέδριο, μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου: https://bit.ly/2LxHgHL, στη βάση ανακοίνωσης, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2019, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (www.pi.ac.cy).

Σημειώνεται, τέλος, ότι η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν πιστοποιητικά συμμετοχής στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, οι οποίοι/ες θα παρακολουθήσουν εργασίες του Συνεδρίου.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (www.pi.ac.cy), με όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο Συνέδριο.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο του Συνεδρίου: http://www.pi.ac.cy/literacy.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(υποβάλλεται από τα σχολεία)