Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019, Παράρτημα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Λεμεσός

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία

Εγκύκλιος

 

Κεντρική εισήγηση

Αξιολόγηση του Μαθητή: Βασικές Αρχές και Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης
Δρ Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Υλικό εργαστηρίων

Υλικό εργαστηρίου για συντονιστές ειδικότητας Φιλολογικών

Υλικό εργαστηρίου για συντονιστές ειδικότητας Φυσικών Επιστημών

Υλικό εργαστηρίου για συντονιστές ειδικότητας Μαθηματικών