Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει Συνέδριο με τίτλο «Αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας τους ρατσισμούς στο σχολείο: πρακτικές εφαρμογές της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υ.Π.Π.». Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 13 Απριλίου 2019, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, από τις 8:00 μέχρι τις 13:30.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για θέματα αναγνώρισης και αντιμετώπισης των πολλαπλών ρατσισμών που λειτουργούν σε κάθε σχολικό πλαίσιο και η ενημέρωσή τους για την αντιρατσιστική πολιτική του Υ.Π.Π. «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών». Η εν λόγω πολιτική αποτελεί ένα ερευνητικά τεκμηριωμένο εργαλείο αντιμετώπισης των ποικίλων ρατσιστικών περιστατικών που βασίζονται σε διάφορους ρατσισμούς, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης και στο πλαίσιο κανονισμών λειτουργίας των σχολείων. Η κεντρική ομιλήτρια του Συνεδρίου θα είναι η Καθηγήτρια Ann Phoenix, Professor of Psychosocial Studies από το Thomas Coram Research Unit, Department of Social Sciences, στο UCL Institute of Education. Θα ακολουθήσει συζήτηση με διευθύντριες/εκπαιδευτικούς από σχολεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την υποστήριξη της εφαρμογής της αντιρατσιστικής πολιτικής. Στο Συνέδριο θα πραγματοποιηθούν, επίσης, παράλληλα Εργαστήρια που καλύπτουν διάφορες πτυχές της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης.

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Συνεδρίου και οι περιγραφές των εισηγήσεων/εργαστηρίων. Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Ημερίδες – Συνέδρια» μέχρι τις 8 Απριλίου 2019. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης.

Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018. Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στις 10 Απριλίου 2019.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος, πρόγραμμα και περιγραφή εργαστηρίων

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής