ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Σύντομη περιγραφή του MaSDiV Masdiv introduction
Το θεματικό πλαίσιο στο MaSDiV Masdiv context
Μάθηση με διερώτηση στο MaSDiV Masdiv IBL
MaSDiV και θέματα κουλτούρας Masdive culture

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Θεματικό πλαίσιο Μαθήματα Ηλικίες

Καντίνα Μαθηματικά, Βιολογία 11 - 15
Αλιεία Βιολογία, Φυσική, Χημεία 11 - 15
Σοκολάτα Μαθηματικά, Βιολογία 11 - 15