Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Κύπρο, διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Άνθρωποι σε κίνηση: παιδαγωγικά εργαλεία για καλλιέργεια της ενσυναίσθησης για παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες». Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη Λευκωσία, από τις 8:30 μέχρι τις 13:30. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μέτρα για Βελτίωση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο», που υλοποιεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Τελικός Δικαιούχος) και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

H Ημερίδα έχει σκοπό να εξοικειώσει τους/τις εκπαιδευτικούς, μέσω βιωματικών εργαστηρίων κυρίως, με παιδαγωγικά εργαλεία που έχει αναπτύξει η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, αλλά και βιβλία και ιστορίες που έχουν εκπονηθεί από εκπαιδευτικούς και άλλους συγγραφείς, εμπνευσμένα από το δράμα των προσφύγων, καθώς και βιβλία που προωθούν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα γενικότερα.

Η Ημερίδα θα περιλαμβάνει κύρια εισήγηση από τη δρα Γκέλη Αρώνη, Συντονίστρια της Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Επιπλέον, θα διεξαχθούν οκτώ (8) παράλληλα Εργαστήρια, από τα οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα κληθούν να επιλέξουν ένα.

Επισυνάπτεται το προκαταρκτικό Πρόγραμμα της Hμερίδας με τις περιγραφές των Εργαστηρίων. Σε κάθε Εργαστήρι σημειώνεται η βαθμίδα εκπαιδευτικών που μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy). Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2017. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα ανακοινωθούν στις 20 Νοεμβρίου 2017 στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy). Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22402367 και 22402384.

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Περιγραφές εργαστηρίων

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής