Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο ανατροφοδότησης επιμορφωτικής δράσης

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Οδηγίες για καταχώρηση επιμορφωτικών δράσεων στο ωρολόγιο πρόγραμμα των εισητητών/τριών

Παρουσίαση για εξωτερικούς συνεργάτες

Παρουσιολόγιο σεμιναρίου

Επικοινωνία

Δρ Παναγιώτης Σάββα

Phone22402327

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ανθή Αντωνιάδου

Phone22402477

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Για πρόβλημα τεχνικής φύσης:

www.pi-eggrafes.ac.cy
email Αναφορά Προβλήματος

Μιχάλης Μάγος

Phone 22402351

Τίτλοι Σεμιναρίων

(Η πλήρης περιγραφή του σεμιναρίου θα αποσταλεί από τον εισηγητή/τρια που θα επιλεχθεί να το προσφέρει)

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

 • Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας
 • Απώλεια, πένθος και παιδί
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ο ρόλος των γονέων
 • Βιωματικό εργαστήρι παιχνιδιού (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Συναισθημάτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός αλφαβητισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας - επίλυση συγκρούσεων-διαμεσολάβηση
 • Ενσυναίσθηση: Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών
 • Η οικογένεια ως μέσο πρόληψης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και τρόποι ανάπτυξής της στα παιδιά
 • Θετική Γονεϊκότητα
 • Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης
 • Ο ρόλος των γονιών στην υποστήριξη της νοητικής ενδυνάμωσης των παιδιών τους με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής τους σκέψης. Παραδείγματα μέσα από καθημερινές καταστάσεις που άπτονται κυρίως στο περιεχόμενο των Μαθηματικών.
 • O ρόλος των γονιών στην ενίσχυση της νοητικής ενδυνάμωσης των παιδιών τους, με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής τους σκέψης. Πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινότητα και των δραστηριοτήτων του σχολικού προγράμματος κυρίως μέσα από τα Μαθηματικά.
 • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Πρόληψη Περιστατικών Κακοποίησης
 • Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη
 • Το άγχος των γονιών και η θετική και δημιουργική διαχείρισή του - διαχείριση άγχους
 • Το παιχνίδι (ψηφιακό και μη) στην οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων
 • Το συναίσθημα στα Μαθηματικά: η σημασία του στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης παιδιών προσχολικής ηλικίας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

 • Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας
 • Απώλεια, πένθος και παιδί
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ο ρόλος των γονέων
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός αλφαβητισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας - επίλυση συγκρούσεων-διαμεσολάβηση
 • Ενσυναίσθηση - δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών
 • Η οικογένεια ως μέσο πρόληψης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και τρόποι ανάπτυξής της στα παιδιά
 • Θετική Γονεϊκότητα
 • Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης
 • Ο ρόλος των γονέων στην προώθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών τους
 • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Πρόληψη Περιστατικών Κακοποίησης
 • Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη
 • Συναισθηματική νοημοσύνη: η άγνωστη ευφυία
 • Συνεργασία γονέων, μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού και αποτελεσματικού σχολείου για τον 21ο αιώνα
 • Το άγχος των γονιών και η θετική και δημιουργική διαχείρισή του - διαχείριση άγχους
 • Το παιχνίδι (ψηφιακό και μη) στην οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων

ΜΕΣΗ

 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ο ρόλος των γονέων
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός αλφαβητισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας - επίλυση συγκρούσεων - διαμεσολάβηση
 • Ενσυναίσθηση - δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών
 • Η οικογένεια ως μέσο πρόληψης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και τρόποι ανάπτυξής της στα παιδιά
 • Θετική Γονεϊκότητα
 • Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης
 • Ο ρόλος των γονέων στην προώθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών τους
 • Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη.
 • Συναισθηματική νοημοσύνη: η άγνωστη ευφυία
 • Συνεργασία γονέων, μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού και αποτελεσματικού σχολείου για τον 21ο αιώνα
 • Το άγχος των γονιών και η θετική και δημιουργική διαχείρισή του - διαχείριση άγχους

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

 • Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας
 • Απώλεια, πένθος και παιδί
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ο ρόλος των γονιών
 • Βιωματικό εργαστήρι παιχνιδιού (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Συναισθημάτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός αλφαβητισμός
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός Αλφαβητισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας - επίλυση συγκρούσεων - διαμεσολάβηση
 • Εκφοβιστική συμπεριφορά
 • Ενσυναίσθηση: Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και τρόποι ανάπτυξής της στα παιδιά
 • Θετική Γονεϊκότητα
 • Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης
 • Ο ρόλος των γονιών στην υποστήριξη της νοητικής ενδυνάμωσης των παιδιών τους με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής τους σκέψης. Παραδείγματα μέσα από καθημερινές καταστάσεις που άπτονται κυρίως στο περιεχόμενο των Μαθηματικών.
 • O ρόλος των γονιών στην ενίσχυση της νοητικής ενδυνάμωσης των παιδιών τους, με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής τους σκέψης. Πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινότητα και των δραστηριοτήτων του σχολικού προγράμματος κυρίως μέσα από τα Μαθηματικά.
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς - διαχείριση θυμού
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πρόληψη περιστατικών κακοποίησης
 • Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη
 • Το συναίσθημα στα Μαθηματικά: η σημασία του στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης παιδιών προσχολικής ηλικίας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

 • Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας
 • Απώλεια, πένθος και παιδί
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ο ρόλος των γονέων
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός αλφαβητισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας - επίλυση συγκρούσεων - διαμεσολάβηση
 • Εκφοβιστική συμπεριφορά
 • Ενσυναίσθηση - δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και τρόποι ανάπτυξης της στα παιδιά
 • Θετική Γονεϊκότητα
 • Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς - διαχείριση θυμού
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πρόληψη περιστατικών κακοποίησης
 • Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη

ΜΕΣΗ

 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ο ρόλος των γονέων
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός αλφαβητισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας - επίλυση συγκρούσεων - διαμεσολάβηση
 • Εκφοβιστική συμπεριφορά
 • Ενσυναίσθηση - δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και τρόποι ανάπτυξής της στα παιδιά
 • Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς - διαχείριση θυμού
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πρόληψη περιστατικών κακοποίησης
 • Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

 • Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας
 • Απώλεια, πένθος και παιδί
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ο ρόλος των γονέων
 • Βιωματικό εργαστήρι παιχνιδιού (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Συναισθημάτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός Αλφαβητισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας - επίλυση συγκρούσεων-διαμεσολάβηση
 • Ενσυναίσθηση - δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών
 • Η οικογένεια ως μέσο πρόληψης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και τρόποι ανάπτυξής της στα παιδιά
 • Θετική Γονεϊκότητα
 • Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης
 • Ο ρόλος των γονιών στην υποστήριξη της νοητικής ενδυνάμωσης των παιδιών τους με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής τους σκέψης. Παραδείγματα μέσα από καθημερινές καταστάσεις που άπτονται κυρίως στο περιεχόμενο των Μαθηματικών.
 • O ρόλος των γονιών στην ενίσχυση της νοητικής ενδυνάμωσης των παιδιών τους, με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής τους σκέψης. Πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινότητα και των δραστηριοτήτων του σχολικού προγράμματος κυρίως μέσα από τα Μαθηματικά.
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς - διαχείριση θυμού
 • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Πρόληψη Περιστατικών Κακοποίησης
 • Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη
 • Το άγχος των γονιών και η θετική και δημιουργική διαχείρισή του - διαχείριση άγχους
 • Το συναίσθημα στα Μαθηματικά: η σημασία του στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης παιδιών προσχολικής ηλικίας
 • Τύποι γονέων και συμπεριφορά παιδιών και εφήβων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

 • Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας
 • Απώλεια, πένθος και παιδί
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ο ρόλος των γονέων
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός αλφαβητισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας - επίλυση συγκρούσεων-διαμεσολάβηση
 • Ενσυναίσθηση - δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών
 • Η οικογένεια ως μέσο πρόληψης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και τρόποι ανάπτυξής της στα παιδιά
 • Θετική Γονεϊκότητα
 • Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης
 • Ο ρόλος των γονέων στην προώθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών τους
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς - διαχείριση θυμού
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς - διαχείριση θυμού
 • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Πρόληψη Περιστατικών Κακοποίησης
 • Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη
 • Συναισθηματική νοημοσύνη: η άγνωστη ευφυία
 • Συνεργασία γονέων, μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού και αποτελεσματικού σχολείου για τον 21ο αιώνα
 • Το άγχος των γονιών και η θετική και δημιουργική διαχείρισή του - διαχείριση άγχους
 • Τύποι γονέων και συμπεριφορά παιδιών και εφήβων

ΜΕΣΗ

 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ο ρόλος των γονέων
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός αλφαβητισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας - επίλυση συγκρούσεων - διαμεσολάβηση
 • Ενσυναίσθηση - δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών
 • Η οικογένεια ως μέσο πρόληψης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και τρόποι ανάπτυξής της στα παιδιά
 • Θετική Γονεϊκότητα
 • Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης
 • Ο ρόλος των γονέων στην προώθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών τους
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς - διαχείριση θυμού
 • Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη
 • Συναισθηματική νοημοσύνη: η άγνωστη ευφυία
 • Συνεργασία γονέων, μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού και αποτελεσματικού σχολείου για τον 21ο αιώνα
 • Το άγχος των γονιών και η θετική και δημιουργική διαχείρισή του - διαχείριση άγχους
 • Τύποι γονέων και συμπεριφορά παιδιών και εφήβων

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

 • Απώλεια, πένθος και παιδί
 • Βιωματικό εργαστήρι παιχνιδιού (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Συναισθημάτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός αλφαβητισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας - επίλυση συγκρούσεων - διαμεσολάβηση  
 • Εκφοβιστική συμπεριφορά
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Θετική Γονεϊκότητα
 • Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης
 • Ο ρόλος των γονιών στην υποστήριξη της νοητικής ενδυνάμωσης των παιδιών τους με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής τους σκέψης. Παραδείγματα μέσα από καθημερινές καταστάσεις που άπτονται κυρίως στο περιεχόμενο των Μαθηματικών.
 • O ρόλος των γονιών στην ενίσχυση της νοητικής ενδυνάμωσης των παιδιών τους, με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής τους σκέψης. Πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινότητα και των δραστηριοτήτων του σχολικού προγράμματος κυρίως μέσα από τα Μαθηματικά.
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς - διαχείριση θυμού
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πρόληψη περιστατικών κακοποίησης
 • Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη
 • Το συναίσθημα στα Μαθηματικά: η σημασία του στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης παιδιών προσχολικής ηλικίας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

 • Απώλεια, πένθος και παιδί
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ο ρόλος των γονέων
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός αλφαβητισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας - επίλυση συγκρούσεων - διαμεσολάβηση  
 • Εκφοβιστική συμπεριφορά
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και τρόποι ανάπτυξης της στα παιδιά
 • Θετική Γονεϊκότητα
 • Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς - διαχείριση θυμού
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πρόληψη περιστατικών κακοποίησης
 • Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη

ΜΕΣΗ

 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ο ρόλος των γονέων
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός αλφαβητισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας - επίλυση συγκρούσεων - διαμεσολάβηση  
 • Εκφοβιστική συμπεριφορά
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Θετική Γονεϊκότητα
 • Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς - διαχείριση θυμού
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πρόληψη περιστατικών κακοποίησης
 • Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

 • Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας
 • Απώλεια, πένθος και παιδί
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ο ρόλος των γονέων
 • Βιωματικό εργαστήρι παιχνιδιού (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Συναισθημάτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός Αλφαβητισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας - επίλυση συγκρούσεων-διαμεσολάβηση
 • Ενσυναίσθηση - δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και τρόποι ανάπτυξής της στα παιδιά
 • Θετική Γονεϊκότητα
 • Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης
 • Ο ρόλος των γονιών στην υποστήριξη της νοητικής ενδυνάμωσης των παιδιών τους με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής τους σκέψης. Παραδείγματα μέσα από καθημερινές καταστάσεις που άπτονται κυρίως στο περιεχόμενο των Μαθηματικών.
 • O ρόλος των γονιών στην ενίσχυση της νοητικής ενδυνάμωσης των παιδιών τους, με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής τους σκέψης. Πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινότητα και των δραστηριοτήτων του σχολικού προγράμματος κυρίως μέσα από τα Μαθηματικά.
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς - διαχείριση θυμού
 • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Πρόληψη Περιστατικών Κακοποίησης
 • Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη
 • Το άγχος των γονιών και η θετική και δημιουργική διαχείρισή του - διαχείριση άγχους
 • Το συναίσθημα στα Μαθηματικά: η σημασία του στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης παιδιών προσχολικής ηλικίας
 • Τύποι γονέων και συμπεριφορά παιδιών και εφήβων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

 • Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας
 • Απώλεια, πένθος και παιδί
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ο ρόλος των γονέων
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός αλφαβητισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας - επίλυση συγκρούσεων-διαμεσολάβηση
 • Ενσυναίσθηση - δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και ο ρόλος των γονιών
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και τρόποι ανάπτυξής της στα παιδιά
 • Θετική Γονεϊκότητα
 • Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς - διαχείριση θυμού
 • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Πρόληψη Περιστατικών Κακοποίησης
 • Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη
 • Το άγχος των γονιών και η θετική και δημιουργική διαχείρισή του - διαχείριση άγχους
 • Τύποι γονέων και συμπεριφορά παιδιών και εφήβων

ΜΕΣΗ

 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο και ο ρόλος των γονέων
 • Γονεϊκός και συναισθηματικός αλφαβητισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας - επίλυση συγκρούσεων - διαμεσολάβηση
 • Ενσυναίσθηση - δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και τρόποι ανάπτυξής της στα παιδιά
 • Νεανική παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης
 • Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο. Μια διαχρονική μελέτη
 • Το άγχος των γονιών και η θετική και δημιουργική διαχείρισή του - διαχείριση άγχους
 • Τύποι γονέων και συμπεριφορά παιδιών και εφήβων