Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο Ανατροφοδότησης Επιμορφωτικής Δράσης

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Οδηγίες για καταχώρηση επιμορφωτικών δράσεων στο ωρολόγιο πρόγραμμα των εισητητών/τριών

Παρουσίαση για εξωτερικούς συνεργάτες

Παρουσιολόγιο σεμιναρίου

Επικοινωνία

Δρ Έλενα Παπαμιχαήλ

Phone22402367

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Άννα Ζαπίτη

Phone22402366

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Για πρόβλημα τεχνικής φύσης:

www.pi-eggrafes.ac.cy
email Αναφορά Προβλήματος

Μιχάλης Μάγος

Phone 22402351

Πριν από την υποβολή της αίτησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέξουν τα εξής σημεία:

1. Στα σεμινάρια σε σχολική βάση μπορούν να συμμετέχουν τα σχολεία της Προδημοτικής, της Δημοτικής, της Μέσης Γενικής και της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

2. Oι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του ενδιαφερόμενου σχολείου ή από εκπρόσωπό του/της, σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστοχώρο του Π.Ι. http://www.pi-eggrafes.ac.cy.

3. Η προτεινόμενη, εκ μέρους των σχολείων, περίοδος διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι ενδεικτική. Παρόλο που θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τήρησή της, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μερικώς ή και πλήρως.

4. Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μία αίτηση για διεξαγωγή σεμιναρίου με τη δυνατότητα δήλωσης δύο προτιμήσεων για θεματική περιοχή. Θα γίνει προσπάθεια εκ μέρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να ικανοποιηθεί η μια προτίμηση.

5. Με την υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα και η διεξαγωγή του σχετικού σεμιναρίου. Θα ειδοποιούνται μόνο οι σχολικές μονάδες των οποίων είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί η αίτηση για διεξαγωγή σεμιναρίου στο σχολείο τους.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τα σεμινάρια σε σχολική βάση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους συντονιστές του Προγράμματος στο Π.Ι., Δρα Έλενα Παπαμιχαήλ (τηλ. 22402367) και Δρα Άννα Ζαπίτη (τηλ. 22402366).