Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο Ανατροφοδότησης Επιμορφωτικής Δράσης

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Οδηγίες για καταχώρηση επιμορφωτικών δράσεων στο ωρολόγιο πρόγραμμα των εισητητών/τριών

Παρουσίαση για εξωτερικούς συνεργάτες

Παρουσιολόγιο σεμιναρίου

Επικοινωνία

Δρ Έλενα Παπαμιχαήλ

Phone22402367

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Άννα Ζαπίτη

Phone22402366

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Για πρόβλημα τεχνικής φύσης:

www.pi-eggrafes.ac.cy
email Αναφορά Προβλήματος

Μιχάλης Μάγος

Phone 22402351

Τίτλοι Σεμιναρίων

(Η πλήρης περιγραφή του σεμιναρίου θα αποσταλεί από τον εισηγητή/τρια που θα επιλεχθεί να το προσφέρει)

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

Γενικά θέματα 

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο - πειθαρχία και προώθηση θετικής συμπεριφοράς
 • Αναπτυξιακές διαταραχές και τρόποι αντιμετώπισης τους
 • Απώλεια, πένθος και παιδί - Ο ρόλος του σχολείου
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Αυτο-αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας
 • Βιωματικό εργαστήρι παιχνιδιού (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Συναισθημάτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Γονική εμπλοκή και συνεργασία γονέων - παιδαγωγών: Στρατηγικές για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής εμπλοκής εντός και εκτός προσχολικού προγράμματος (Ανάπτυξη θετικών σχέσεων σχολείου - οικογένειας - Ενίσχυση γονικής εμπλοκής)
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Εκφοβιστική Συμπεριφορά
 • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης
 • Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία: Οργάνωση σχολείου, οργάνωση ξεχωριστής τάξης (τάξη υποδοχής) και οργάνωση γενικής τάξης
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Καλλιεργώντας ενσυναίσθηση
 • Μεθοδολογία έρευνας δράσης και ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης
 • Ο χώρος ως πεδίο αγωγής: στοιχεία οργάνωσης του χώρου του προσχολικού προγράμματος (Θέματα γενικής παιδαγωγικής για το νηπιαγωγείο)
 • Προς μια διερεύνηση του παιδικού παιχνιδιού και του ρόλου των ενηλίκων σε αυτό (Θέματα γενικής παιδαγωγικής για το νηπιαγωγείο)
 • Σεξουαλική Αγωγή και Πρόληψη Περιστατικών Κακοποίησης
 • Στήριξη εκπαιδευτικών για ομαλή ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία
 • Στρατηγικός σχεδιασμός της σχολικής μονάδας
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση
 • Το θέατρο στο νηπιαγωγείο
 • Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων 

 • Ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με αφορμή ένα παραμύθι (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Η διδακτική της Γυμναστικής στο Νηπιαγωγείο
 • Η διδακτική των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο
 • Η Μουσική στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Μουσική: Πρακτικές εφαρμογές των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας σε Ακρόαση, Εκτέλεση και Αυτοσχεδιασμό-Σύνθεση στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία (3-6 ετών)
 • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στην πράξη: σχεδιασμός και εφαρμογή μαθημάτων για τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Το παιχνίδι (ψηφιακό και μη) στην οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Υποστηρίζοντας τη νοητική ενδυνάμωση των παιδιών, με έμφαση την κριτική και δημιουργική σκέψη, μέσα από τα Μαθηματικά.


ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Γενικά θέματα

 • Ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης για τον 21ο αιώνα
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο - πειθαρχία και προώθηση θετικής συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης
 • Αναπτυξιακές διαταραχές και τρόποι αντιμετώπισης τους
 • Ανατροφοδότηση μαθητών και γονιών για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Αξιολόγηση μαθητή στη βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας των εκσυγχρονισμένων αναλυτικών προγραμμάτων
 • Αποτελεσματική Διδασκαλία: Θεωρία και πράξη
 • Απώλεια, πένθος και παιδί - Ο ρόλος του σχολείου
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Αυτο-αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας
 • Διαμορφωτική Αξιολόγηση και παρακολούθηση μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Δραστηριότητες για προαγωγή της έμφυλης ισότητας σε παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης (σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα)
 • Εκφοβιστική Συμπεριφορά
 • Εμείς και τα παιδιά μας παμε ... μουσείο
 • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: οι βασικές ικανότητες δια βίου μάθησης στο σχολείου του 21ου αιώνα
 • Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση: το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας ως βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση
 • Εφαρμόζοντας την αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ: προκλήσεις στη διαχείριση ρατσιστικών περιστατικών
 • Η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία: Οργάνωση σχολείου, οργάνωση ξεχωριστής τάξης (τάξη υποδοχής) και οργάνωση γενικής τάξης
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Καταπολέμηση του εργασιακού άγχους στη σχολική μονάδα - Ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και δημιουργία κοινότητας μάθησης
 • Κοινωνικό φύλο και συνεργατική μάθηση
 • Κριτική Εκπαίδευση για την Ειρήνη: Προκλήσεις στα πλαίσια του "Δεν Ξεχνώ" και της "Αντιρατσιστικής Αγωγής"
 • Μεθοδολογία έρευνας δράσης και ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης
 • Μια "σανιδόσχημη" ιστορία
 • Σεξουαλική Αγωγή και Πρόληψη Περιστατικών Κακοποίησης
 • Στερεότυπα, Προκαταλήψεις, Ρατσισμός: Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Στήριξη εκπαιδευτικών για ομαλή ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία
 • Στρατηγικός σχεδιασμός της σχολικής μονάδας
 • Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

 • Ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με αφορμή ένα παραμύθι (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Αξιοποίηση  αποτελεσμάτων της έρευνας ΤΙΜSS2015, για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών στα Μαθηματικά
 • Γεωγραφία Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Δέκαθλο Φυσικών Επιστημών
 • Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Ελληνικά Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Ενσωμάτωση των δεικτών στο μάθημα της Ιστορίας - Ανάπτυξη σχεδίου μαθήματος
 • Η Μουσική στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Μαθηματικά: Αποτελεσματική διαφοροποιημένη διδασκαλία, αξιοποιώντας τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας και τις μαθηματικές πρακτικές (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Μουσική: Πρακτικές εφαρμογές των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας σε Ακρόαση, Εκτέλεση και Αυτοσχεδιασμό-Σύνθεση στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο
 • Τα Μαθηματικά στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα
 • Το παιχνίδι (ψηφιακό και μη) στην οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)

 

ΜΕΣΗ

Γενικά θέματα

 • Ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης για τον 21ο αιώνα
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο - πειθαρχία και προώθηση θετικής συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης
 • Ανατροφοδότηση μαθητών και γονιών για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Ανθρώπινες σχέσεις και διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα
 • Αξιολόγηση μαθητή στη βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας των εκσυγχρονισμένων αναλυτικών προγραμμάτων
 • Αποτελεσματική Διδασκαλία: Θεωρία και πράξη
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Αυτο-αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: οι βασικές ικανότητες δια βίου μάθησης στο σχολείου του 21ου αιώνα
 • Ενδυνάμωση σχέσεων ανθρώπινου δυναμικού και πρακτικές εμψύχωσης για μια δημιουργική σχολική κοινότητα
 • Ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στη γενική τάξη
 • Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση: το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας ως βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση
 • Εφαρμόζοντας την αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ: προκλήσεις στη διαχείριση ρατσιστικών περιστατικών
 • Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Καταπολέμηση του εργασιακού άγχους στη σχολική μονάδα - Ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και δημιουργία κοινότητας μάθησης
 • Μεθοδολογία έρευνας δράσης και ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης
 • Στήριξη εκπαιδευτικών για ομαλή ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία
 • Στρατηγικός σχεδιασμός της σχολικής μονάδας
 • Συγκρούσεις: Το μέσο για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση
 • Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

 • Βιολογία Λυκείου
 • Δεν είναι Μαγεία. Είναι Επιστήμη: Η Μαγεία της Επιστήμης
 • Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Διδακτική Βιολογίας Γυμνασίου και Λυκείου
 • Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας & Επάρκειας στη Μέση Εκπαίδευση
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση
 • Διδάσκοντας την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: Γνωστικό αντικείμενο και σύγχρονες διδακτικές πρακτικές
 • Η αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής
 • Η αξιολόγηση της μουσικής εκτέλεσης, αξιοποιώντας το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (Α' & Β' Γυμνασίου)
 • Η αξιοποίηση του πειράματος στο μάθημα της Φυσικής
 • Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Φυσικής
 • Η διδασκαλία στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στους μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η τεχνική των ερωτήσεων στο μάθημα της Φυσικής
 • Μαθηματικά: Αποτελεσματική διαφοροποιημένη διδασκαλία, αξιοποιώντας τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας και τις μαθηματικές πρακτικές (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα: στρατηγικές κατανόησης κειμένου
 • Στρατηγικές κατανόησης κειμένου για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Γ΄ Γυμνασίου)

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

Γενικά θέματα

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο - πειθαρχία και προώθηση θετικής συμπεριφοράς
 • Αναπτυξιακές διαταραχές και τρόποι αντιμετώπισης τους
 • Απώλεια, πένθος και παιδί - Ο ρόλος του σχολείου
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Αυτο-αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας
 • Βιωματικό εργαστήρι παιχνιδιού (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Συναισθημάτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Γονική εμπλοκή και συνεργασία γονέων - παιδαγωγών: Στρατηγικές για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής εμπλοκής εντός και εκτός προσχολικού προγράμματος (Ανάπτυξη θετικών σχέσεων σχολείου - οικογένειας - Ενίσχυση γονικής εμπλοκής)
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών-Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης
 • Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση (έγκαιρος εντοπισμός συμπτωμάτων δυσλεξίας, ελλειμματικής προσοχής κ.λπ.)
 • Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία: Οργάνωση σχολείου, οργάνωση ξεχωριστής τάξης (τάξη υποδοχής) και οργάνωση γενικής τάξης
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Καλλιεργώντας ενσυναίσθηση
 • Καταπολέμηση του εργασιακού άγχους στη σχολική μονάδα - Ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και δημιουργία κοινότητας μάθησης
 • Μεθοδολογία έρευνας δράσης και ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης
 • Ο χώρος ως πεδίο αγωγής: στοιχεία οργάνωσης του χώρου του προσχολικού προγράμματος (Θέματα γενικής παιδαγωγικής για το νηπιαγωγείο)
 • Προς μια διερεύνηση του παιδικού παιχνιδιού και του ρόλου των ενηλίκων σε αυτό (Θέματα γενικής παιδαγωγικής για το νηπιαγωγείο)
 • Στήριξη εκπαιδευτικών για ομαλή ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία
 • Στρατηγικός σχεδιασμός της σχολικής μονάδας
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση
 • Το θέατρο στο νηπιαγωγείο

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

 • Ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με αφορμή ένα παραμύθι (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Η διδακτική της Γυμναστικής στο Νηπιαγωγείο
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Μουσική: Πρακτικές εφαρμογές των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας σε Ακρόαση, Εκτέλεση και Αυτοσχεδιασμό-Σύνθεση στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία (3-6 ετών)
 • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στην πράξη: σχεδιασμός και εφαρμογή μαθημάτων για τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Το παιχνίδι (ψηφιακό και μη) στην οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Υποστηρίζοντας τη νοητική ενδυνάμωση των παιδιών, με έμφαση την κριτική και δημιουργική σκέψη, μέσα από τα Μαθηματικά.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Γενικά θέματα

 • Ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης για τον 21ο αιώνα
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο - Πειθαρχία και Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης
 • Αναπτυξιακές διαταραχές και τρόποι αντιμετώπισης τους
 • Ανατροφοδότηση μαθητών και γονιών για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Αξιολόγηση μαθητή στη βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας των εκσυγχρονισμένων αναλυτικών προγραμμάτων
 • Αποτελεσματική Διδασκαλία: Θεωρία και πράξη
 • Απώλεια, πένθος και παιδί - Ο ρόλος του σχολείου
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Αυτο-αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας
 • Διαμορφωτική Αξιολόγηση και παρακολούθηση μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών-Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Δραστηριότητες για προαγωγή της έμφυλης ισότητας σε παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης (σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα)
 • Εμείς και τα παιδιά μας παμε ... μουσείο
 • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: οι βασικές ικανότητες δια βίου μάθησης στο σχολείου του 21ου αιώνα
 • Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση (έγκαιρος εντοπισμός συμπτωμάτων δυσλεξίας, ελλειμματικής προσοχής κ.λπ.)
 • Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση: το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας ως βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση
 • Εφαρμόζοντας την αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ: προκλήσεις στη διαχείριση ρατσιστικών περιστατικών
 • Η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία: Οργάνωση σχολείου, οργάνωση ξεχωριστής τάξης (τάξη υποδοχής) και οργάνωση γενικής τάξης
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Καλλιεργώντας ενσυναίσθηση
 • Καταπολέμηση του εργασιακού άγχους στη σχολική μονάδα - Ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και δημιουργία κοινότητας μάθησης
 • Κοινωνικό φύλο και συνεργατική μάθηση
 • Κριτική Εκπαίδευση για την Ειρήνη: Προκλήσεις στα πλαίσια του "Δεν Ξεχνώ" και της "Αντιρατσιστικής Αγωγής"
 • Μεθοδολογία έρευνας δράσης και ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης
 • Μια "σανιδόσχημη" ιστορία
 • Ρατσισμός - Προωθώντας και διδάσκοντας την ισότητα
 • Στερεότυπα, Προκαταλήψεις, Ρατσισμός: Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Στήριξη εκπαιδευτικών για ομαλή ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία
 • Στρατηγικός σχεδιασμός της σχολικής μονάδας
 • Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

 • Ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με αφορμή ένα παραμύθι (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Αξιοποίηση  αποτελεσμάτων της έρευνας ΤΙΜSS2015, για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών στα Μαθηματικά
 • Γεωγραφία Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Δέκαθλο Φυσικών Επιστημών
 • Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Ελληνικά Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Ενσωμάτωση των δεικτών στο μάθημα της Ιστορίας - Ανάπτυξη σχεδίου μαθήματος
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Μουσική: Πρακτικές εφαρμογές των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας σε Ακρόαση, Εκτέλεση και Αυτοσχεδιασμό-Σύνθεση στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο
 • Το παιχνίδι (ψηφιακό και μη) στην οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)

 

ΜΕΣΗ

Γενικά θέματα

 • Ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης για τον 21ο αιώνα
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο - πειθαρχία και προώθηση θετικής συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης
 • Ανατροφοδότηση μαθητών και γονιών για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Ανθρώπινες σχέσεις και διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα
 • Αξιολόγηση μαθητή στη βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας των εκσυγχρονισμένων αναλυτικών προγραμμάτων
 • Αποτελεσματική διδασκαλία: θεωρία και πράξη
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Αυτο-αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών-Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: οι βασικές ικανότητες δια βίου μάθησης στο σχολείου του 21ου αιώνα
 • Ενδυνάμωση σχέσεων ανθρώπινου δυναμικού και πρακτικές εμψύχωσης για μια δημιουργική σχολική κοινότητα
 • Ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στη γενική τάξη
 • Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση (έγκαιρος εντοπισμός συμπτωμάτων δυσλεξίας, ελλειμματικής προσοχής κ.λπ.)
 • Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση: το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας ως βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση
 • Εφαρμόζοντας την αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ: προκλήσεις στη διαχείριση ρατσιστικών περιστατικών
 • Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Καλλιεργώντας ενσυναίσθηση
 • Καταπολέμηση του εργασιακού άγχους στη σχολική μονάδα - Ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και δημιουργία κοινότητας μάθησης
 • Μεθοδολογία έρευνας δράσης και ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης
 • Ρατσισμός - Προωθώντας και διδάσκοντας την ισότητα
 • Στήριξη εκπαιδευτικών για ομαλή ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία
 • Στρατηγικός σχεδιασμός της σχολικής μονάδας
 • Συγκρούσεις: Το μέσο για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση
 • Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

 • Βιολογία Λυκείου
 • Δεν είναι Μαγεία. Είναι Επιστήμη: Η Μαγεία της Επιστήμης
 • Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Διδακτική Βιολογίας Γυμνασίου και Λυκείου
 • Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας & Επάρκειας στη Μέση Εκπαίδευση
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση
 • Διδάσκοντας την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: Γνωστικό αντικείμενο και σύγχρονες διδακτικές πρακτικές
 • Η αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής
 • Η αξιολόγηση της μουσικής εκτέλεσης, αξιοποιώντας το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (Α' & Β' Γυμνασίου)
 • Η αξιοποίηση του πειράματος στο μάθημα της Φυσικής
 • Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Φυσικής
 • Η διδασκαλία στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στους μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η τεχνική των ερωτήσεων στο μάθημα της Φυσικής
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα: στρατηγικές κατανόησης κειμένου
 • Στρατηγικές κατανόησης κειμένου για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Γ΄ Γυμνασίου)

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

Γενικά θέματα

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο - Πειθαρχία και Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς
 • Αναπτυξιακές διαταραχές και τρόποι αντιμετώπισης τους
 • Απώλεια, πένθος και παιδί - Ο ρόλος του σχολείου
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Αυτο-αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας
 • Βιωματικό εργαστήρι παιχνιδιού (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Συναισθημάτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Γονική εμπλοκή και συνεργασία γονέων - παιδαγωγών: Στρατηγικές για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής εμπλοκής εντός και εκτός προσχολικού προγράμματος (Ανάπτυξη θετικών σχέσεων σχολείου - οικογένειας - Ενίσχυση γονικής εμπλοκής)
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών-Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Εκφοβιστική Συμπεριφορά
 • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης
 • Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία: Οργάνωση σχολείου, οργάνωση ξεχωριστής τάξης (τάξη υποδοχής) και οργάνωση γενικής τάξης
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Καλλιεργώντας ενσυναίσθηση
 • Καταπολέμηση του εργασιακού άγχους στη σχολική μονάδα - Ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και δημιουργία κοινότητας μάθησης
 • Μεθοδολογία έρευνας δράσης και ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης
 • Ο χώρος ως πεδίο αγωγής: στοιχεία οργάνωσης του χώρου του προσχολικού προγράμματος (Θέματα γενικής παιδαγωγικής για το νηπιαγωγείο)
 • Προς μια διερεύνηση του παιδικού παιχνιδιού και του ρόλου των ενηλίκων σε αυτό (Θέματα γενικής παιδαγωγικής για το νηπιαγωγείο)
 • ΣεξουαλικήΑγωγή και Πρόληψη Περιστατικών Κακοποίησης
 • Στήριξη εκπαιδευτικών για ομαλή ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία
 • Στρατηγικός σχεδιασμός της σχολικής μονάδας
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση
 • Το θέατρο στο νηπιαγωγείο
 • Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

 • Ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με αφορμή ένα παραμύθι (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Η διδακτική της Γυμναστικής στο Νηπιαγωγείο
 • Η διδακτική των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο
 • Η Μουσική στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Μουσική: Πρακτικές εφαρμογές των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας σε Ακρόαση, Εκτέλεση και Αυτοσχεδιασμό-Σύνθεση στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία (3-6 ετών)
 • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στην πράξη: σχεδιασμός και εφαρμογή μαθημάτων για τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Το παιχνίδι (ψηφιακό και μη) στην οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Υποστηρίζοντας τη νοητική ενδυνάμωση των παιδιών, με έμφαση την κριτική και δημιουργική σκέψη, μέσα από τα Μαθηματικά.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Γενικά θέματα

 • Ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης για τον 21ο αιώνα
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο - πειθαρχία και προώθηση θετικής συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης
 • Αναπτυξιακές διαταραχές και τρόποι αντιμετώπισης τους
 • Ανατροφοδότηση μαθητών και γονιών για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Αξιολόγηση μαθητή στη βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας των εκσυγχρονισμένων αναλυτικών προγραμμάτων
 • Αποτελεσματική διδασκαλία: θεωρία και πράξη
 • Απώλεια, πένθος και παιδί - Ο ρόλος του σχολείου
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Αυτο-αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας
 • Δέκαθλο Φυσικών Επιστημών
 • Διαμορφωτική Αξιολόγηση και παρακολούθηση μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών-Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Δραστηριότητες για προαγωγή της έμφυλης ισότητας σε παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης (σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα)
 • Εκφοβιστική Συμπεριφορά
 • Εμείς και τα παιδιά μας παμε ... μουσείο
 • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: οι βασικές ικανότητες δια βίου μάθησης στο σχολείου του 21ου αιώνα
 • Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση (έγκαιρος εντοπισμός συμπτωμάτων δυσλεξίας, ελλειμματικής προσοχής κ.λπ.)
 • Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση: το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας ως βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση
 • Εφαρμόζοντας την αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ: προκλήσεις στη διαχείριση ρατσιστικών περιστατικών
 • Η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία: Οργάνωση σχολείου, οργάνωση ξεχωριστής τάξης (τάξη υποδοχής) και οργάνωση γενικής τάξης
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Καλλιεργώντας ενσυναίσθηση
 • Καταπολέμηση του εργασιακού άγχους στη σχολική μονάδα - Ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και δημιουργία κοινότητας μάθησης
 • Κοινωνικό φύλο και συνεργατική μάθηση
 • Κριτική Εκπαίδευση για την Ειρήνη: Προκλήσεις στα πλαίσια του "Δεν Ξεχνώ" και της "Αντιρατσιστικής Αγωγής"
 • Μεθοδολογία έρευνας δράσης και ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης
 • Μια "σανιδόσχημη" ιστορία
 • Σεξουαλική Αγωγή και Πρόληψη Περιστατικών Κακοποίησης
 • Στερεότυπα, Προκαταλήψεις, Ρατσισμός: Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Στήριξη εκπαιδευτικών για ομαλή ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία
 • Στρατηγικός σχεδιασμός της σχολικής μονάδας
 • Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

 • Ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με αφορμή ένα παραμύθι (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Αξιοποίηση  αποτελεσμάτων της έρευνας ΤΙΜSS2015, για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών στα Μαθηματικά
 • Γεωγραφία Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Ελληνικά Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Ενσωμάτωση των δεικτών στο μάθημα της Ιστορίας - Ανάπτυξη σχεδίου μαθήματος
 • Η Μουσική στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Μουσική: Πρακτικές εφαρμογές των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας σε Ακρόαση, Εκτέλεση και Αυτοσχεδιασμό-Σύνθεση στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο
 • Τα Μαθηματικά στα νέα Αναλυτικά ΠρογράμματαΤο παιχνίδι (ψηφιακό και μη) στην οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)

 

ΜΕΣΗ

Γενικά θέματα

 • Ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης για τον 21ο αιώνα
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο - πειθαρχία και προώθηση θετικής συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης
 • Ανατροφοδότηση μαθητών και γονιών για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Ανθρώπινες σχέσεις και διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα
 • Αξιολόγηση μαθητή στη βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας των εκσυγχρονισμένων αναλυτικών προγραμμάτων
 • Αποτελεσματική διδασκαλία: θεωρία και πράξη
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Αυτο-αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: οι βασικές ικανότητες δια βίου μάθησης στο σχολείου του 21ου αιώνα
 • Ενδυνάμωση σχέσεων ανθρώπινου δυναμικού και πρακτικές εμψύχωσης για μια δημιουργική σχολική κοινότητα
 • Ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στη γενική τάξη
 • Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση (έγκαιρος εντοπισμός συμπτωμάτων δυσλεξίας, ελλειμματικής προσοχής κ.λπ.)
 • Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση: το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας ως βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση
 • Εφαρμόζοντας την αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ: προκλήσεις στη διαχείριση ρατσιστικών περιστατικών
 • Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Καλλιεργώντας ενσυναίσθηση
 • Καταπολέμηση του εργασιακού άγχους στη σχολική μονάδα - Ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και δημιουργία κοινότητας μάθησης
 • Μεθοδολογία έρευνας δράσης και ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης
 • Στήριξη εκπαιδευτικών για ομαλή ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία
 • Στρατηγικός σχεδιασμός της σχολικής μονάδας
 • Συγκρούσεις: Το μέσο για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση
 • Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

 • Βιολογία Λυκείου
 • Δεν είναι Μαγεία. Είναι Επιστήμη: Η Μαγεία της Επιστήμης
 • Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Διδακτική Βιολογίας Γυμνασίου και Λυκείου
 • Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας & Επάρκειας στη Μέση Εκπαίδευση
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση
 • Διδάσκοντας την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: Γνωστικό αντικείμενο και σύγχρονες διδακτικές πρακτικές
 • Η αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής
 •  Η αξιολόγηση της μουσικής εκτέλεσης, αξιοποιώντας το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (Α' & Β' Γυμνασίου)
 • Η αξιοποίηση του πειράματος στο μάθημα της Φυσικής
 • Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Φυσικής
 • Η διδασκαλία στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στους μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η τεχνική των ερωτήσεων στο μάθημα της Φυσικής Μαθηματικά: Αποτελεσματική διαφοροποιημένη διδασκαλία, αξιοποιώντας τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας και τις μαθηματικές πρακτικές
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα: στρατηγικές κατανόησης κειμένου
 • Στρατηγικές κατανόησης κειμένου για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Γ΄ Γυμνασίου)

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

Γενικά θέματα

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο - Πειθαρχία και Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς
 • Αναπτυξιακές διαταραχές και τρόποι αντιμετώπισης τους
 • Απώλεια, πένθος και παιδί - Ο ρόλος του σχολείου
 • Αυτο-αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας
 • Βιωματικό εργαστήρι παιχνιδιού (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Συναισθημάτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης
 • Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση (έγκαιρος εντοπισμός συμπτωμάτων δυσλεξίας, ελλειμματικής προσοχής κ.λπ.)
 • Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία: Οργάνωση σχολείου, οργάνωση ξεχωριστής τάξης (τάξη υποδοχής) και οργάνωση γενικής τάξης
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Καλλιεργώντας ενσυναίσθηση
 • Καταπολέμηση του εργασιακού άγχους στη σχολική μονάδα - Ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και δημιουργία κοινότητας μάθησης
 • Μεθοδολογία έρευνας δράσης και ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης
 • Στρατηγικός σχεδιασμός της σχολικής μονάδας
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση
 • Το θέατρο στο νηπιαγωγείο

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

 • Ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με αφορμή ένα παραμύθι (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Η διδακτική της Γυμναστικής στο Νηπιαγωγείο
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Μουσική: Πρακτικές εφαρμογές των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας σε Ακρόαση, Εκτέλεση και Αυτοσχεδιασμό-Σύνθεση στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία (3-6 ετών)
 • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στην πράξη: σχεδιασμός και εφαρμογή μαθημάτων για τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Το παιχνίδι (ψηφιακό και μη) στην οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Υποστηρίζοντας τη νοητική ενδυνάμωση των παιδιών, με έμφαση την κριτική και δημιουργική σκέψη, μέσα από τα Μαθηματικά.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Γενικά θέματα

 • Ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης για τον 21ο αιώνα
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο - Πειθαρχία και Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης
 • Αναπτυξιακές διαταραχές και τρόποι αντιμετώπισης τους
 • Ανατροφοδότηση μαθητών και γονιών για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Αξιολόγηση μαθητή στη βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας των εκσυγχρονισμένων αναλυτικών προγραμμάτων
 • Αποτελεσματική διδασκαλία: θεωρία και πράξη.
 • Απώλεια, πένθος και παιδί - Ο ρόλος του σχολείου
 • Αυτο-αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας
 • Δέκαθλο Φυσικών Επιστημών
 • Διαμορφωτική Αξιολόγηση και παρακολούθηση μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών-Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Δραστηριότητες για προαγωγή της έμφυλης ισότητας σε παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης (σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα)
 • Εμείς και τα παιδιά μας παμε ... μουσείο
 • Εναλλακτικές Μέθοδοι διδασκαλίας μάθησης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: οι βασικές ικανότητες δια βίου μάθησης στο σχολείου του 21ου αιώνα
 • Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση (έγκαιρος εντοπισμός συμπτωμάτων δυσλεξίας, ελλειμματικής προσοχής κ.λπ.)
 • Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση: το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας ως βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση
 • Εφαρμόζοντας την αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ: προκλήσεις στη διαχείριση ρατσιστικών περιστατικών
 • Η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία: Οργάνωση σχολείου, οργάνωση ξεχωριστής τάξης (τάξη υποδοχής) και οργάνωση γενικής τάξης
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Καλλιεργώντας ενσυναίσθηση
 • Καταπολέμηση του εργασιακού άγχους στη σχολική μονάδα - Ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και δημιουργία κοινότητας μάθησης
 • Κοινωνικό φύλο και συνεργατική μάθηση
 • Κριτική Εκπαίδευση για την Ειρήνη: Προκλήσεις στα πλαίσια του "Δεν Ξεχνώ" και της "Αντιρατσιστικής Αγωγής"
 • Μεθοδολογία έρευνας δράσης και ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης
 • Μια "σανιδόσχημη" ιστορία
 • Ρατσισμός - Προωθώντας και διδάσκοντας την ισότητα
 • Στερεότυπα, Προκαταλήψεις, Ρατσισμός: Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Στρατηγικός σχεδιασμός της σχολικής μονάδας
 • Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

 • Ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με αφορμή ένα παραμύθι (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Αξιοποίηση  αποτελεσμάτων της έρευνας ΤΙΜSS2015, για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών στα Μαθηματικά
 • Γεωγραφία Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Ελληνικά Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Ενσωμάτωση των δεικτών στο μάθημα της Ιστορίας - Ανάπτυξη σχεδίου μαθήματος
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Μουσική: Πρακτικές εφαρμογές των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας σε Ακρόαση, Εκτέλεση και Αυτοσχεδιασμό-Σύνθεση στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο
 • Το παιχνίδι (ψηφιακό και μη) στην οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)

 

ΜΕΣΗ

Γενικά θέματα

 • Ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης για τον 21ο αιώνα
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης
 • Ανατροφοδότηση μαθητών και γονιών για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Ανθρώπινες σχέσεις και διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα
 • Αξιολόγηση μαθητή στη βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας των εκσυγχρονισμένων αναλυτικών προγραμμάτων
 • Αποτελεσματική διδασκαλία: θεωρία και πράξη
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Αυτο-αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: οι βασικές ικανότητες δια βίου μάθησης στο σχολείου του 21ου αιώνα
 • Ενδυνάμωση σχέσεων ανθρώπινου δυναμικού και πρακτικές εμψύχωσης για μια δημιουργική σχολική κοινότητα
 • Ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στη γενική τάξη
 • Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση (έγκαιρος εντοπισμός συμπτωμάτων δυσλεξίας, ελλειμματικής προσοχής κ.λπ.)
 • Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση: το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας ως βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση
 • Εφαρμόζοντας την αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ: προκλήσεις στη διαχείριση ρατσιστικών περιστατικών
 • Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Καλλιεργώντας ενσυναίσθηση
 • Καταπολέμηση του εργασιακού άγχους στη σχολική μονάδα - Ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και δημιουργία κοινότητας μάθησης
 • Μεθοδολογία έρευνας δράσης και ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης
 • Ρατσισμός - Προωθώντας και διδάσκοντας την ισότητα
 • Στρατηγικός σχεδιασμός της σχολικής μονάδας
 • Συγκρούσεις: Το μέσο για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση
 • Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

 • Βιολογία Λυκείου
 • Δεν είναι Μαγεία. Είναι Επιστήμη: Η Μαγεία της Επιστήμης
 • Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Διδακτική Βιολογίας Γυμνασίου και Λυκείου
 • Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας & Επάρκειας στη Μέση Εκπαίδευση
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση
 • Διδάσκοντας την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: Γνωστικό αντικείμενο και σύγχρονες διδακτικές πρακτικές
 • Η αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής
 • Η αξιολόγηση της μουσικής εκτέλεσης, αξιοποιώντας το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (Α' & Β' Γυμνασίου)
 • Η αξιοποίηση του πειράματος στο μάθημα της Φυσικής
 • Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Φυσικής
 • Η διδασκαλία στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στους μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η τεχνική των ερωτήσεων στο μάθημα της Φυσικής
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα: στρατηγικές κατανόησης κειμένου
 • Στρατηγικές κατανόησης κειμένου για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Γ΄ Γυμνασίου)

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

Γενικά θέματα 

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο - πειθαρχία και προώθηση θετικής συμπεριφοράς
 • Αναπτυξιακές διαταραχές και τρόποι αντιμετώπισης τους
 • Απώλεια, πένθος και παιδί - Ο ρόλος του σχολείου
 • Βιωματικό εργαστήρι παιχνιδιού (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Συναισθημάτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών-Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Εκφοβιστική Συμπεριφορά
 • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης
 • Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση (έγκαιρος εντοπισμός συμπτωμάτων δυσλεξίας, ελλειμματικής προσοχής κ.λπ.)
 • Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία: Οργάνωση σχολείου, οργάνωση ξεχωριστής τάξης (τάξη υποδοχής) και οργάνωση γενικής τάξης
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Καλλιεργώντας ενσυναίσθηση
 • Μεθοδολογία έρευνας δράσης και ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης
 • ΣεξουαλικήΑγωγή και Πρόληψη Περιστατικών Κακοποίησης
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση
 • Το θέατρο στο νηπιαγωγείο
 • Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

 • Ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με αφορμή ένα παραμύθι (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Η διδακτική της Γυμναστικής στο Νηπιαγωγείο
 • Η διδακτική των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο
 • Η Μουσική στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Μουσική: Πρακτικές εφαρμογές των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας σε Ακρόαση, Εκτέλεση και Αυτοσχεδιασμό-Σύνθεση στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία (3-6 ετών)
 • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στην πράξη: σχεδιασμός και εφαρμογή μαθημάτων για τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Το παιχνίδι (ψηφιακό και μη) στην οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Υποστηρίζοντας τη νοητική ενδυνάμωση των παιδιών, με έμφαση την κριτική και δημιουργική σκέψη, μέσα από τα Μαθηματικά.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Γενικά θέματα

 • Ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης για τον 21ο αιώνα
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο - πειθαρχία και προώθηση θετικής συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης
 • Αναπτυξιακές διαταραχές και τρόποι αντιμετώπισης τους
 • Ανατροφοδότηση μαθητών και γονιών για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Αξιολόγηση μαθητή στη βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας των εκσυγχρονισμένων αναλυτικών προγραμμάτων
 • Αποτελεσματική διδασκαλία: θεωρία και πράξη
 • Απώλεια, πένθος και παιδί - Ο ρόλος του σχολείου
 • Βιωματικό Εργαστήρι Φιλίας
 • Διαμορφωτική Αξιολόγηση και παρακολούθηση μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Δραστηριότητες για προαγωγή της έμφυλης ισότητας σε παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης (σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα)
 • Εκφοβιστική Συμπεριφορά
 • Εμείς και τα παιδιά μας παμε ... μουσείο
 • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: οι βασικές ικανότητες δια βίου μάθησης στο σχολείου του 21ου αιώνα
 • Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση (έγκαιρος εντοπισμός συμπτωμάτων δυσλεξίας, ελλειμματικής προσοχής κ.λπ.)
 • Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση: το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας ως βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση
 • Εφαρμόζοντας την αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ: προκλήσεις στη διαχείριση ρατσιστικών περιστατικών
 • Η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία: Οργάνωση σχολείου, οργάνωση ξεχωριστής τάξης (τάξη υποδοχής) και οργάνωση γενικής τάξης
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Καταπολέμηση του εργασιακού άγχους στη σχολική μονάδα - Ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και δημιουργία κοινότητας μάθησης
 • Κοινωνικό φύλο και συνεργατική μάθηση
 • Κριτική Εκπαίδευση για την Ειρήνη: Προκλήσεις στα πλαίσια του "Δεν Ξεχνώ" και της "Αντιρατσιστικής Αγωγής"
 • Μεθοδολογία έρευνας δράσης και ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης
 • Μια "σανιδόσχημη" ιστορία
 • Σεξουαλική Αγωγή και Πρόληψη Περιστατικών Κακοποίησης
 • Στερεότυπα, Προκαταλήψεις, Ρατσισμός: Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

 • Ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με αφορμή ένα παραμύθι (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Αξιοποίηση  αποτελεσμάτων της έρευνας ΤΙΜSS2015, για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών στα Μαθηματικά
 • Γεωγραφία Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Δέκαθλο Φυσικών Επιστημών
 • Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Ελληνικά Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Ενσωμάτωση των δεικτών στο μάθημα της Ιστορίας - Ανάπτυξη σχεδίου μαθήματος
 • Η Μουσική στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Μαθηματικά: Αποτελεσματική διαφοροποιημένη διδασκαλία, αξιοποιώντας τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας και τις μαθηματικές πρακτικές
 • Μουσική: Πρακτικές εφαρμογές των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας σε Ακρόαση, Εκτέλεση και Αυτοσχεδιασμό-Σύνθεση στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο
 • Το παιχνίδι (ψηφιακό και μη) στην οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)

 

ΜΕΣΗ

Γενικά θέματα

 • Ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων σκέψης για τον 21ο αιώνα
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας - Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο - πειθαρχία και προώθηση θετικής συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης
 • Ανατροφοδότηση μαθητών και γονιών για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Ανθρώπινες σχέσεις και διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα
 • Αξιολόγηση μαθητή στη βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας των εκσυγχρονισμένων αναλυτικών προγραμμάτων
 • Αποτελεσματική διδασκαλία: θεωρία και πράξη
 • Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς
 • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: H ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης
 • Ενδυναμώνοντας τις νέες γενιές: οι βασικές ικανότητες δια βίου μάθησης στο σχολείου του 21ου αιώνα
 • Ενδυνάμωση σχέσεων ανθρώπινου δυναμικού και πρακτικές εμψύχωσης για μια δημιουργική σχολική κοινότητα
 • Ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στη γενική τάξη
 • Εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση (έγκαιρος εντοπισμός συμπτωμάτων δυσλεξίας, ελλειμματικής προσοχής κ.λπ.)
 • Επίπεδα υγείας των μαθητών μας και πως αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση: το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας ως βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση
 • Εφαρμόζοντας την αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ: προκλήσεις στη διαχείριση ρατσιστικών περιστατικών
 • Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Καταπολέμηση του εργασιακού άγχους στη σχολική μονάδα - Ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και δημιουργία κοινότητας μάθησης
 • Συγκρούσεις: Το μέσο για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση
 • Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

 • Βιολογία Λυκείου
 • Δεν είναι Μαγεία. Είναι Επιστήμη: Η Μαγεία της Επιστήμης
 • Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά (ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ)
 • Διδακτική Βιολογίας Γυμνασίου και Λυκείου
 • Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας & Επάρκειας στη Μέση Εκπαίδευση
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση
 • Διδάσκοντας την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: Γνωστικό αντικείμενο και σύγχρονες διδακτικές πρακτικές
 • Η αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής
 • Η αξιολόγηση της μουσικής εκτέλεσης, αξιοποιώντας το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (Α' & Β' Γυμνασίου)
 • Η αξιοποίηση του πειράματος στο μάθημα της Φυσικής
 • Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Φυσικής
 • Η διδασκαλία στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στους μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία
 • Η πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, μέσα από τη ζωή των ανθρώπων της (Ιστορική θεώρηση)
 • Η τεχνική των ερωτήσεων στο μάθημα της Φυσικής Μαθηματικά: Αποτελεσματική διαφοροποιημένη διδασκαλία, αξιοποιώντας τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας και τις μαθηματικές πρακτικές
 • Μαθηματικά: Αποτελεσματική διαφοροποιημένη διδασκαλία, αξιοποιώντας τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας και τις μαθηματικές πρακτικές
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα: στρατηγικές κατανόησης κειμένου
 • Στρατηγικές κατανόησης κειμένου για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Γ΄ Γυμνασίου)