Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Τhe Sporting Club Λευκωσίας

Εγκύκλιος  |  Πρόγραμμα  |  Δελτίο Τύπου

 

Παρουσιάσεις

Περιλήψεις εισηγήσεων και βιογραφικά σημειώματα εισηγητών

Εκπαιδευόμενος, Εκπαιδευτής και εργαλεία διασφάλισης μίας υγιούς σχέσης σε προγράμματα ενήλικής μάθησης
Δρ Ελένη Παπαϊωάννου, Λειτουργός Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Οργάνωση διδακτικής ενότητας και μαθητοκεντρική διδασκαλία στην εκπαίδευση ενηλίκων
Δρ Μαρία Γραβάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολή Ανθρωπιστικών  και Κοινωνικών Επιστημών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σύγχρονες τάσεις στην αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
Δρ. Παύλος Χατζόπουλος, Σ.Ε.Π., Ερευνητικός Συνεργάτης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η σημασία και ο ρόλος του κριτικού στοχασμού στην εκπαίδευση ενηλίκων
Δρ Ανδρέας Κόλλιας, Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο