Συνάντηση 1:

08:30 - 08:45

Εγγραφή Συνέδρων

08:45 - 09:10

Χαιρετισμός

Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χαιρετισμός

κ. Ανδρέας Χαραλάμπους, Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

9:10 - 09:40

Φιλοσοφία και Ενημέρωση για το νέο πλαίσιο Λειτουργίας Ε.Ο.Σ.

Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Συζήτηση

9:40 - 10 :00

Διάλειμμα

10:00 -11:00

Αποτελεσματική διδασκαλία και Μάθηση – Νέες τάσεις

Δρ Μαριλένα Παντζιαρά, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Συζήτηση

11:00 - 11:40

Η διδασκαλία των Αγγλικών στο Ε.Ο.Σ

κα Κούλα Χριστοδούλου, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

11:40 - 12:00

Διάλειμμα

12:00 -12:45

Τρόποι εργασίας στα πλαίσια της Φιλοσοφίας του Ε.Ο.Σ.

κα Λίζα Πιττάκαρα, Εκπαιδευτικός

12:45-13:00

Συζήτηση και κλείσιμο εργασιών πρώτης συνάντησης


Συνάντηση 2:

08:30 - 010:00

Οργάνωση, Διαχείριση και Αξιολόγηση Παρεμβατικών Προγραμμάτων

Δρ  Χαρά Μακρυγιάννη, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

10:00-10:20

Διάλειμμα

10:20-11:20

Διαχείριση τάξης

κα Σταυρούλα Βαλιαντή

Λειτουργοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

11:20-11:40

Διάλειμμα

11:40-12:45

Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία

κα Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

12:45-13:00

Συζήτηση και Κλείσιμο Εργασιών