Συνάντηση 1:

08:30 - 08:45

Εγγραφή Συνέδρων

08:45 - 09:10

Χαιρετισμός

Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χαιρετισμός

κ. Ανδρέας Χαραλάμπους, Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

9:10 - 09:40

Φιλοσοφία και Ενημέρωση για το νέο πλαίσιο Λειτουργίας Ε.Ο.Σ.

κ. Ελπιδοφόρος Νεοκλέους, Π.Λ.Ε., Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας

και Πολιτισμού

Συζήτηση

9:40 - 10 :00

Διάλειμμα

10:00 -11:00

Οργανωτική Κουλτούρα και Σχολικό Κλίμα- Ρόλος και Καθήκοντα των Διευθυντικών Στελεχών στο Ε.Ο.Σ.

Δρ. Ανδρέας Κυθραιώτης, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Συζήτηση

11:00 - 11:30

Διάλειμμα

11:30 - 12:45

Καλές Ιδέες Διοίκησης Σχολείου Ε.Ο.Σ.

κ. Χρίστος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Ε.Ο.Σ.

Δρ. Μαρία Σουτζιή, Διευθύντρια Ε.Ο.Σ.

12:45 -13:00

Κλείσιμο Εργασιών Πρώτης Συνάντησης

Συνάντηση 2:

08:30 - 09:00

Οργάνωση, Διαχείριση και Αξιολόγηση Παρεμβατικών Προγραμμάτων

Δρ. Χαρά Μακρυγιάννη, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

09:00-09:30

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης 1- κ. Ζωγραφιά Κακαρινέλλη, Β. Διευθύντρια

Συζήτηση

09:30-10:00

Διάλειμμα

10:00-11:40

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Ενίσχυση του Ε.Ο.Σ

Δρ. Σούλα Ιωάννου, Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

11:40-12:00

Διάλειμμα

12:00-12:45

Παρουσίαση Σχεδίων Δράσης 2 - κ. Βέρα Νεοφύτου, Εκπαιδευτικός

Παρουσίαση Σχεδίων Δράσης 3 - κ Θεοδώρα Δαμιανού, Εκπαιδευτικός

12:45-13:00

Συζήτηση και Κλείσιμο Εργασιών