Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο Ανατροφοδότησης Επιμορφωτικής Δράσης

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Οδηγίες για καταχώρηση επιμορφωτικών δράσεων στο ωρολόγιο πρόγραμμα των εισητητών/τριών

Παρουσίαση για εξωτερικούς εκπαιδευτές/τριες

Επικοινωνία

Δρ Παναγιώτης Σάββα

Phone22402327

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δρ Έλενα Παπαμιχαήλ

Phone22402367

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τώνια Σπυροπούλου

Phone22402384

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Για τη σύντομη περιγραφή κάθε σεμιναρίου πατήστε τον αντίστοιχο τίτλο.

Τίτλοι και Περιεχόμενο Σεμιναρίων

ΦΑΣΗ Β΄ (Ιανουάριος - Μάιος)
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε αλλόγλωσσα παιδιά.

ΣΤΟΧΟΙ:
Να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να κατανοήσει τι σημαίνει αποτελεσματική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη.
Να γνωρίσει τις βασικές αρχές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη..
Να μπορέσει να οργανώνει πορεία διδασκαλίας.
Να προχωρήσει σε αναστοχασμό μέσα από δραστηριότητες.
Να αναγνωρίζει το καταλληλότερο υποστηριχτικό υλικό ως διδακτική ανάγκη.
Να μπορέσει να επιλέγει τις καλύτερες διδακτικές προτάσεις για παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Στο σεμινάριο παρουσιάζονται οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης και γίνονται προτάσεις για τη αποτελεσματική διδασκαλία της, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό που τη διδάσκει. Προτείνονται δραστηριότητες αναστοχασμού (μελέτη περίπτωσης), ώστε οι εκπαιδευτικοί να θέσουν τις απόψεις τους μέσα από συζήτηση. Επίσης προτείνεται Πορεία διδασκαλίας (προγραμματισμός, διατύπωση στόχων, σχέδιο μαθήματος). Γίνεται πρόταση για επιλογή και αναπροσαρμογή υλικού από τον εκπαιδευτικό αλλά και πρόταση για διδακτική αξιοποίηση μέσα από επιλεγμένο διδακτικό υλικό για παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Διάρκεια συνάντησης: 60 λεπτά (μια συνάντηση)

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς Προδημοτικής και Δημοτικής εκπαίδευσης.

Οι στόχοι του είναι :
Να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να κατανοήσει τι σημαίνει αποτελεσματική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, μέσα από τις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας.
Να μπορέσει να οργανώνει πορεία διδασκαλίας, ώστε να επιτευχθεί η κατανόηση ενός κειμένου ως προς το περιεχόμενο.
Να προχωρήσει σε αναστοχασμό, μέσα από δραστηριότητες.
Να αναγνωρίζει το καταλληλότερο υποστηριχτικό υλικό ως διδακτική ανάγκη.
Να γνωρίσει τις μεθόδους με τις οποίες μπορεί να καλλιεργηθεί η ανάπτυξη δεξιότητας της ανάγνωσης με άνεση και εκφραστικότητα.
Να μπορέσει να επιλέγει τις καλύτερες διδακτικές προτάσεις για παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.
Να μπορέσει να κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Στο σεμινάριο παρουσιάζονται οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και γίνονται προτάσεις, για τη αποτελεσματική διδασκαλία της μέσα από εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας. Προτείνονται παραδείγματα διδασκαλίας, τόσο σε κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, όσο και σε παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό που τη διδάσκει. Επίσης προτείνεται Πορεία διδασκαλίας (προγραμματισμός, διατύπωση στόχων, σχέδιο μαθήματος). Γίνεται πρόταση για επιλογή και αναπροσαρμογή υλικού από τον εκπαιδευτικό αλλά και πρόταση για διδακτική αξιοποίηση μέσα από επιλεγμένο διδακτικό υλικό για παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Διάρκεια συνάντησης: 60 λεπτά

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση στρατηγικών κατανόησης κειμένου στο μάθημα της Γλώσσας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Ακολούθως, στο πλαίσιο εργαστηρίου, θα γίνει πρακτική εφαρμογή τους σε ενότητα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου, αξιοποιώντας συγκεκριμένους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας του γλωσσικού μαθήματος.

Απευθύνεται σε φιλολόγους Γυμνασίου.

Μία συνάντηση διάρκειας 90΄ ή δύο συναντήσεις των 45΄.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό εργαστήριο

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός: Το σεμινάριο έχει σκοπό σε θεωρητικό επίπεδο οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για τους Δείκτες Επιτυχίας/Επάρκειας και το νέο διδακτικό υλικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και σε βιωματικό επίπεδο να αναπτύσσουν μαθήματα Μαθηματικών, σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικής διδασκαλίας στα Μαθηματικά. Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών στα Μαθηματικά.

Περιγραφή σεμιναρίου: Το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου περιλαμβάνει, ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής μονάδας, ενημέρωση για τους Δείκτες Επιτυχίας/Επάρκειας στα Μαθηματικά (νέες έννοιες και μεθοδολογία) και ενημέρωση για το νέο διδακτικό υλικό των Μαθηματικών. Σε βιωματικό επίπεδο το σεμινάριο μπορεί να περιλαμβάνει (α) την ανάπτυξη και συζήτηση μαθήματος Μαθηματικών χρησιμοποιώντας το νέο διδακτικό υλικό (β) την παρακολούθηση και συζήτηση οπτικογραφημένου μαθήματος.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μιας ενημερωτικής συνάντησης και μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της σχολικής συνεδρίας. Στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένου μαθήματος σε ώρα σχολικής συνεδρίας.

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό εργαστήριο

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Σκοπός: Τις τελευταίες δεκαετίες έχει εμπεδωθεί η αντίληψη ότι η μάθηση είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως γνωστικών, συναισθηματικών και περιβαλλοντικών. Η ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων βοηθά τα παιδιά να αναπτύσσουν τόσο την επίδοση όσο και τη συμπεριφορά τους. Το σεμινάριο στοχεύει (α) στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις διαστάσεις του συναισθηματικού τομέα και τη σημασία του στη μάθηση και τη συμπεριφορά των παιδιών, (β) στην παρουσίαση πρακτικών ανάπτυξης θετικών συναισθημάτων των παιδιών.

Περιγραφή σεμιναρίου: Το σεμινάριο επικεντρώνεται στα συναισθήματα στο μάθημα των Μαθηματικών, όμως, τόσο τα συναισθήματα, όσο και οι πρακτικές ανάπτυξης θετικών συναισθημάτων, αναφέρονται και εφαρμόζονται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Το σεμινάριο περιλαμβάνει τα πιο κάτω.
1. Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις βασικές μεταβλητές των συναισθημάτων (Πεποιθήσεις, στάσεις, άγχος, κίνητρα).
2. Παρουσίαση σημαντικών αποτελεσμάτων που αφορούν την ανάπτυξη διαφόρων συναισθη-μάτων και τη σχέση τους με την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών.
3. Πρακτικές ανάπτυξης θετικών συναισθημάτων των παιδιών σύμφωνα με αποτελέσματα διε-θνών ερευνών.
Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει παρουσίαση, συζητήσεις, σενάρια και προβολή βίντεο που αφορά στα συναισθήματα των παιδιών και στον τρόπο ανάπτυξης των θετικών συναισθημάτων.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο μπορεί να προσφερθεί:
(α) Με τη μορφή συνάντησης σε συνεδρία προσωπικού (διάρκεια 1 ώρας)
(β) Με τη μορφή παρέμβασης:
- μέτρηση των συγκεκριμένων συναισθημάτων των παιδιών (π.χ. κινήτρων) πριν την παρέμβαση, χρησιμοποιώντας εργαλεία μέτρησης (π.χ. ερωτηματολόγιο, συνέντευξη κλπ)
- παρέμβαση στην τάξη/εφαρμογή πρακτικών για την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων ή μείωση αρνητικών συναισθημάτων των παιδιών
- μέτρηση των συγκεκριμένων συναισθημάτων των παιδιών μετά την παρέμβαση χρησιμοποιώντας εργαλεία μέτρησης.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το σεμινάριο είναι ενημερωτική συνάντηση και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες που σχετίζονται με την ιστορική γνώση σε συνδυασμό με την κριτική και δημιουργική σκέψη, με αφορμή τη συμμετοχή της Κύπρου στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με τη διδασκαλία του σεμιναρίου επιδιώκεται οι εκπαιδευτικοί, να ενδυναμωθούν ώστε να υποβοηθήσουν τους μαθητές/τριες να καλλιεργήσουν δεξιότητες που σχετίζονται με την ιστορική γνώση, σε συνδυασμό με την κριτική και δημιουργική σκέψη. Επιδιώκεται, ακόμα οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες που να τους επιτρέπουν την ενεργό εμπλοκή τους, μέσα από αφηγηματικές παρεμβάσεις και εργασίες, στη διεξαγωγή του μαθήματος. Να αναζητούν, να χρησιμοποιούν και να σέβονται τις ποικίλες ιστορικές πηγές (άμεσες, πρωτογενείς και έμμεσες, δευτερογενείς, γραπτές και προφορικές, παραστατικές, μνημεία κάθε εποχής κ.λπ.) και να είναι σε θέση να τις αξιολογούν και να τις σχολιάζουν και ανάλογα να αποδέχονται ενδεχόμενες πολλαπλές ερμηνείες του ιστορικού γεγονότος ή φαινομένου, στο οποίο αυτές αναφέρονται.

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε μία συνάντηση, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων.

ΦΥΣΙΚΗ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των καθηγητών σε θέματα αξιολόγησης του μαθητή και απευθύνεται σε καθηγητές μαθημάτων φυσικών επιστημών στη μέση εκπαίδευση.

Το σεμινάριο ασχολείται με τις μορφές αξιολόγησης του μαθητή (διαγνωστική, διαμορφωτική και τελική) με έμφαση στις τεχνικές εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης, στην τεχνική των ερωτήσεων και στην ορθή σύνταξη εξεταστικού δοκιμίου.

Το σεμινάριο έχει τη μορφή ενημερωτικής διάλεξης και βιωματικού εργαστηρίου.

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε δυο (2) συναντήσεις.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για μια διδακτική προσέγγιση, η οποία έχει στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών.

Περιεχόμενο σεμιναρίου: Τι είναι το "Δέκαθλο Φυσικών Επιστημών" και πώς εντάσσεται στη μαθησιακή διαδικασία (οργάνωση τάξης, τρόπος εφαρμογής). Αξιοποίηση του "Δεκάθλου Φυσικών Επιστημών" για διαμορφωτική αξιολόγηση. Παραδείγματα "αγωνισμάτων" ανάλογα με την τάξη.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δασκάλους, οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα των Φυσικών Επιστημών.

Το σεμινάριο έχει τη μορφή ενημερωτικής διάλεξης και βιωματικού εργαστηρίου.)

Αριθμός συναντήσεων: 1
(μπορούν να γίνουν επιπρόσθετες συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς που προτίθενται να εφαρμόσουν το "Δέκαθλο Φυσικών Επιστημών" στις τάξεις τους).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των καθηγητών Φυσικής Μέσης Εκπαίδευσης σε θέματα αξιοποίησης του πειράματος στη διδακτική πρακτική.

Το σεμινάριο ασχολείται με τον πολλαπλό ρόλο που μπορεί να έχει το πείραμα στο μάθημα της Φυσικής μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα πειραμάτων. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο ένταξης του πειράματος στη μαθησιακή διαδικασία ανάλογα με τον ρόλο που θέλουμε να επιτελέσει. Πραγματοποίηση συγκεκριμένων πειραμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Το σεμινάριο έχει τη μορφή βιωματικού εργαστηρίου.

Ελάχιστος αριθμός συναντήσεων: 2

Η επιμόρφωση των καθηγητών Φυσικής Μέσης Εκπαίδευσης σε θέματα αποτελεσματικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο μάθημα της Φυσικής.

Το σεμινάριο ασχολείται με τους τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ στο μάθημα της Φυσικής, τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ στο μάθημα. Γίνεται επιμόρφωση σε συγκεκριμένα είδη των ΤΠΕ (διασύνδεση, προσομοιώσεις, ανάλυση βίντεο κ.α.), ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Το σεμινάριο έχει τη μορφή βιωματικού εργαστηρίου.

Ελάχιστος αριθμός συναντήσεων: 2

ΑΓΓΛΙΚΑ

Είδος σεμιναρίου:
Bιωματικό εργαστήρι

Πληθυσμός στον οποίο αναφέρεται το σεμινάριo:
Εκπαιδευτικοί Αγγλικών Γυμνασίου και Λυκείου

Σκοπός σεμιναρίου:
Η κατανόηση και η εφαρ-μογή της Διαμορφωτικής Αξιολόγησης στο μάθημα των Αγγλικών

Περιγραφή σεμιναρίου:
O συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν διάφορα είδη Διαμορφωτικής Αξιολόγησης με βιωματικό τρόπο, καθώς και να τα εφαρμόσουν σε διδακτικές προτάσεις.

Αριθμός συναντήσεων:
1 συνάντηση 2 περιόδων σε πρωινό χρόνο

(Θα χρειαστεί ο ακόλουθος εξοπλισμός στον χώρο συνάντησης: βιντεοπροβολέας, Η/Υ, παροχή διαδικτύου)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Kαθηγητές/τριες Μουσικής, διδάσκοντες/ουσες στο Γυμνασιακό Κύκλο

Σκοπός: Η γνωριμία και η εξοικείωση των καθηγητών Μουσικής με το σύγχρονο μοντέλο της έρευνας και της αξιολόγησης, ΔΜΕΑ. Η χρήση του πιο πάνω μοντέλου στο μάθημα της Μουσικής, με σκοπό την βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών/τριών στην εκτέλεση (τραγούδι, μουσικού οργάνου, body percussion), με έμφαση στο τραγούδι.

Περιγραφή:Το σεμινάριο στοχεύει μέσω του μοντέλου έρευνας και αξιολόγησης ΔΜΕΑ, να αναδείξει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν το μέτρο αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας τους και να αναθεωρήσουν απόψεις και πρακτικές.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο/βιωματικό εργαστήρι, προσφέρεται με τη μορφή τεσσάρων ή περισσότερων συναντήσεων, των δύο διδακτικών περιόδων. Για την εφαρμογή χρειάζεται η επιλογή τουλάχιστον ενός τμήματος της Α΄ ή/και της Β΄ Γυμνασίου.

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ, ΜΕΣΗ)

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο - εισήγηση απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης που θέλουν να γνωρίσουν την αξία της επικοινωνίας, τη διαχείριση συγκρούσεων και την αξία της διαμεσολάβησης στον σχολικό χώρο.

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι :
Να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να κατανοήσει την αξία της επικοινωνίας, να γνωρίσει τις βασικές δεξιότητες που διευκολύνουν την επικοινωνία αλλά και τα λάθη που γίνονται με αναπόφευκτο αποτέλεσμα τη σύγκρουση. Επιπλέον, να κατανοήσει ποιες είναι οι ικανότητες ακρόασης του εκπαιδευτικού καθώς και την αξία της πρόληψης μέσα από τις τεχνικές που προτείνονται. Να γνωρίσει πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να ενισχύσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών του καθώς και να μπορεί να αναγνωρίζει το είδος της σύγκρουσης, ώστε να επιλέγει τον καλύτερο τρόπο για τη διαχείρισή της. Παράλληλα, επιδιώκεται όπως ο εκπαιδευτικός να αναστοχαστεί μέσα από παραδείγματα επίλυσης συγκρούσεων και εφαρμόσει την αρχή της διαμεσολάβησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο σεμινάριο παρουσιάζεται η αξία της επικοινωνίας στον σχολικό χώρο, η οποία μπορεί να αποτρέψει τις συγκρούσεις. Αν όμως υπάρχουν οι συγκρούσεις, αφού κατηγοριοποιηθούν, προτείνονται τρόποι διαχείρισής τους αλλά και προτάσεις διαχείρισης, αναλόγως με το ποια είναι τα συμβαλλόμενα μέρη της σύγκρουσης. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις επικοινωνιακές δεξιότητες του εκπαιδευτικού, που πρέπει να αποκτήσει, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί μια σύγκρουση. Προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι πρόληψης της σύγκρουσης και αναλύεται το μοντέλο της διαμεσολάβησης καθώς και η ανάγκη εφαρμογής του στον σχολικό χώρο.

Διάρκεια συνάντησης: 60 λεπτά

- Ενημερωτική Συνάντηση (είναι σημαντική η ενεργη-τική συμμετοχή των εκπαιδευτικών)

- Αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

- Σκοπός του Σεμιναρίου:
• Να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη διάσταση του επαγγελματικού άγχους στη ζωή τους
• Να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις που αυτό
επιφέρει στη δουλειά και τη ζωή τους
• Να αντιληφθούν τον τρόπο μετάδοσης του άγχους στο σχολικό περιβάλλον
• Να προτείνουμε τρόπους διαχείρισης και αντιμετώ-πισής του

- Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:
• Διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών κατά τη χρονική στιγμή υλοποίησης τους σεμι-ναρίου
• Ανάλυση της έννοιας «άγχους» και της διάστασης στη ζωή του ατόμου
• Ανάλυση της αιτιολογίας του και των επιπτώ-σεων στα διάφορα επίπεδα ζωής του ατόμου
• Σύνδεση των προσδοκιών των εκπαιδευτικών από τη σχολική μονάδα (μαθητές, παιδιά, συ-ναδέλφους) από τη Διεύθυνση του σχολείου και την υπηρεσία με την εκδήλωση άγχους
• Προσδιορισμός των εκδηλώσεων του άγχους: σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα και
συμπεριφορές
• Παρουσίαση τρόπων διαχείρισης του άγχους
• Ανάλυση τρόπων πρόληψης του άγχους

- Διάρκεια: μία συνάντηση διάρκειας 2 ωρών (120')

Επιμορφωτική-Ενημερωτική διάλεξη, με ευκαιρία ανοικτής συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων, ιδεών καθώς και προβληματισμών.

Αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς (σχολική βάση) και σε γονείς.

Σκοπός είναι η επιμόρφωση, για την έννοια και τη σημαντικότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης, αλλά και για την ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, εστιάζοντας στην έννοια της ενσυναίσθησης.

Τι είναι η ενσυναίσθηση; πώς βοηθούμε τα νέα μέλη της κοινωνίας να καλλιεργήσουν την δεξιότητα αυτή και πόσο σημαντική είναι για την ανθρώπινη εξέλιξη, στο πλαίσιο των σχέσεων με τους γύρω μας.

Ενημερωτική-Επιμορφωτική διάλεξη με ευκαιρία ανοικτής συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και εκτιμήσεων

Απευθύνεται σε γονείς ή/και εκπαιδευτικούς (Σχολική Βάση) για ουσιαστικότερους χειρισμούς, εστιάζοντας στο επίπεδο πρόληψης

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση συγκεκριμένων-εξιδεικευμένων γνώσεων στο θέμα της νεανικής παραβατικότητας, στους τρόπους πρόληψης, αλλά και διαχείρισης του φαινομένου.

Τι είναι η νεανική παραβατικότητα, σε ποιές συμπεριφορές αναφερόμαστε, ποιές είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου και πώς μπορούμε να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις ή και να αποτρέψουμε την μελλοντική επανάληψή τους. Ποιοί είναι οι παράγοντες κινδύνου και ποιοί οι προστατευτικοί παράγοντες.

Πώς ο καθένας (γονιός, εκπαιδευτικός, σχολείο, κοινότητα) βάσει του ρόλου του μπορεί να εμπλακεί ενεργά στο φαινόμενο, διευρύνοντας τις προοπτικές πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης.

Εμπειρικά παραδείγματα, έρευνες, θεωρίες και προσεγγίσεις, υποστηρικτικά δίκτυα και υπηρεσίες που λειτουργούν σε κυπριακά δεδομένα.

- Σεμινάριο Αλληλεπίδρασης (απαραίτητη η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών)

- Αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

- Σκοπός του Σεμιναρίου:
• Να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί το νόημα και τη σπουδαιότητα της ύπαρξης ορίων στο σχολείο
• Να συνειδητοποιήσουν τη σύνδεση των ορίων με την ανάπτυξη υπευθυνότητας
• Να θέσουμε τα οφέλη της ανάπτυξης κοινής φιλοσοφίας στο σχολείο
• Να ευαισθητοποιηθούν σε τεχνικές θετικής αλληλεπίδρασης στη σχέση τους με τους μαθητές

- Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:
• Διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών κατά τη χρονική στιγμή υλοποίησης τους Σεμιναρίου
• Συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς
• Βιωματικές ασκήσεις (για όρια, επικοινωνία, θετικό κλίμα)
• Προσδιορισμός εννοιών (όπως φυσικές και λογικές συνέπειες, τιμωρία, πειθαρχία, υπευθυνότητα)
• Παρουσίαση τεχνικών (με παραδείγματα) θετικής αλληλεπίδρασης για την ενίσχυση των σχέσεων τους με τους μαθητές

- Διάρκεια: Προτείνονται δύο συναντήσεις της 1 ½ - 2 ώρες έκαστη

Το σεμινάριο έχει στόχο να παρουσιάσει τα επίπεδα υγείας παιδιών και εφήβων στην Κύπρο και να δείξει πώς αυτά αντανακλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία (συμπεριφορά, μάθηση).

Είναι συνδυασμός ενημερωτικής διάλεξης και βιωματικού εργαστηρίου

Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν προέρχονται από έρευνες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Υγεία του Παιδιού. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στην σωματική και στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων της Κύπρου. Γίνεται σύγκριση με στοιχεία από επτά άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με τις οποίες η Κύπρος έλαβε μέρος στις Ευρωπαϊκές μελέτες IDEFICS (2006-2012) και IFamily (2012-2017). Αφορούν στην παχυσαρκία, στη φυσική δραστηριότητα,σ τη διατροφή, στην αυτοεκτίμηση,σ την αυτοεικόνα, στην τελειομανή συμπεριφορά, στους φόβους για το μέλλον, στις διαπροσωπικές συγκρούσεις και στις ενασχολήσεις παιδιών και εφήβων.

Επίσης παρουσιάζονται στοιχεία έρευνας του 2015, για τις στάσεις των εφήβων μας σε θέματα όπως το κάπνισμα, τα οινοπνευματώδη ποτά, τα ναρκωτικά, οι σεξουαλικές σχέσεις, η διατροφή, η άσκηση και ο εκφοβισμός. Τα στοιχεία του 2015 συγκρίνονται με στοιχεία παρόμοιας έρευνας που διενεργήθηκε το έτος 2000.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε (α) Εκπαιδευτικούς, (β) Εκπαιδευτικούς και μαθητές μαζί
(γ) Εκπαιδευτικούς, Μαθητές και Γονείς μαζί

Μέσα από την παρουσίαση παρέχονται συμβουλές για βελτίωση των επιπέδων υγείας (σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής), ανάλογα με το επίπεδο των ακροατών. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει με εικόνες για μικρούς μαθητές και με συνδυασμό εικόνων και επιστημονικών στοιχείων για τους μεγαλύτερους.

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε μία (1) συνάντηση.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαί-δευσης όσον αφορά στη Σχολική Βάση και στους Γονείς. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η θεωρητική καθώς και η πρακτική ενημέρωση των συμμετεχόντων/ουσών όσον αφορά στα θέματα της ψυχικής και της σωματικής υγείας του παιδιού. Συνάμα, θα προταθούν μια σειρά καθημερινών δραστηριοτήτων με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και επιτυχία των παιδιών σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο. Παράλληλα, με τη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσών, θα ακολουθήσει μια σειρά πρακτικών προτάσεων μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. Ο προτεινόμενος αριθμός συναντήσεων είναι πέντε (5), αλλά μετά από συνεννόηση το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και σε λιγότερες συναντήσεις. Το περιεχόμενο των συναντήσεων φαίνεται πιο κάτω:
1. Ψυχική Υγεία του παιδιού/Θεωρητικές προσεγγίσεις
2. Σωματική Υγεία του παιδιού/Θεωρητικές προ-σεγγίσεις
3. «Νούς Υγιής εν Σώματι Υγιεί»/Πώς το επιτυγχά-νουμε από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατό-μου και πώς το εξελίσσουμε στα χρόνια της ζω-ής.
4. Βιωματικό Εργαστήρι
5. Σύνοψη των θεωρητικών και πρακτικών προ-σεγγίσεων και τελική ανταλλαγή ιδεών.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ/ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ,ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ , ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ.ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΔΙΩΡΑ.

Πρόκειται για ενημερωτικό σεμινάριο, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς μιας σχολικής μονάδας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να κατανοούν τους όρους: «έρευνα δράσης», «κουλτούρα μάθησης» και να αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της έρευνας δράσης. Επίσης, να περιγράφουν τα στάδια, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων της έρευνας δράσης. Ακόμη, να συνδέουν την έρευνα δράσης με την ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης. Η έρευνα δράσης αποτελεί ένα είδος εκπαιδευτικής έρευνας που συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης και στη σχολική βελτίωση. Αρχικά, θα γίνει μία εννοιολογική προσέγγιση της έρευνας δράσης και θα δοθεί έμφαση στη σημασία της. Ακολούθως, θα αναλυθεί η μεθοδολογία και θα παρουσιαστούν τα εργαλεία συλλογής δεδομένων της έρευνας δράσης. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν οι τεχνικές Nominal Group και Delphi για να τονιστεί ο ρόλος τους στην έρευνα δράσης. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στην έννοια της κουλτούρας σε ένα οργανισμό και θα επισημανθεί η αναγκαιότητα δημιουργίας κουλτούρας μάθησης που αποβλέπει στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, στη δια βίου μάθηση και κατ' επέκταση στη σχολική βελτίωση. Έπειτα, θα επιχειρηθεί σύνδεση της έρευνας δράσης με την ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης και θα αναδειχθεί η συμβολή της έρευνας δράσης στη δημιουργία κουλτούρας μάθησης. Τέλος, θα γίνουν σύντομες εισηγήσεις για πρακτική εφαρμογή της έρευνας δράσης και θα εφαρμοστεί η τεχνική Nominal Group σε ένα θέμα που θα επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί και αφορά στη σχολική τους μονάδα. Το σεμινάριο ολοκληρώνεται μία συνάντηση.

Ενημερωτική συνάντηση για καθηγητές/δασκάλου.

Σκοπός / περιγραφή σεμιναρίου (ΤΠΕ στην εκπαίδευση):
Ενημέρωση για τις διάφορες και τελευταίες εξελίξεις των Τ.Π.Ε., καθώς και η ορθή / παιδαγωγική χρήση τους στην εκπαίδευση. Αναφορά και στο πώς μπορούν να βοηθηθούν μαθητές με ποικιλία μαθησιακών δυσκολιών.

Μία μόνο συνάντηση.

 

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

-Ενημερωτική συνάντηση

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Να κατανοήσουν την έννοια της παραβατικής συμπεριφοράς
• Να μάθουν τις μορφές εκδήλωσης της παραβατικής συμπεριφοράς
• Να ενημερωθούν με διάφορα παραδείγματα καθώς και με τους παράγοντες που επηρεά-ζουν και οδηγούν σε παραβατικές συμπερι-φορές
• Πώς βοηθούν στην ανάπτυξη θετικού σχο-λικού κλίματος και στην πρόληψη παραβατικότητας
• Να έρθουν σε επαφή με μεθόδους αντιμετώ-πισης προβληματικών συμπεριφορών μαθητών
• Να κατανοήσουν την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου στήριξης των γονέων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Ορισμός παραβατικής συμπεριφοράς
• Μορφές παραβατικής συμπεριφοράς ως κο-ινωνικό φαινόμενο, παραδείγματα
• Αίτια παραβατικότητας (Παράγοντες κινδύ-νου και προστατευτικοί παράγοντες)
• Νομικό πλαίσιο του δικαίου των ανηλίκων Καλές πρακτικές Αγωγής Υγείας και πρό-ληψη παραβατικότητας
• Ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος
• Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών στο σχολείο
• Aνήλικος δράστης και ανήλικο θύμα: συμμορίες ανηλίκων, ενδοοικογενειακή βία, κα-κοποίηση ανηλίκου και μέτρα διαχείρισης και διευθέτησης προβληματικών καταστά-σεων.
• Τεχνικές που βοηθούν σε καλύτερο χειρισμό προβλημάτων πειθαρχίας στην τάξη
• Βιωματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης θα συμπληρώσουν το θεωρητικό πλαίσιο του θέματος
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Παρουσίαση /Διαφάνειες
• Συζήτηση-Απαντήσεις σε ερωτήματα
• Μελέτες περίπτωσης

Αρ. Συναντήσεων: Μία συνάντηση

 Το πιο πάνω σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε 3 συναντήσεις. Οι δύο συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και η τρίτη συνάντηση με τους γονείς.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να δοθούν γνώσεις, πρακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές με στόχο την συναισθηματική ωριμότητα των παιδιών στο πλαίσιο προετοιμασίας τους στο Δημοτικό σχολείο.

Η συναισθηματική ωριμότητα είναι βασική προϋπόθεση για μια ομαλή μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο.

Τι περιλαμβάνει η Συναισθηματική Ωριμότητα:
• Κοινωνικότητα- κοινωνικές Δεξιότητες
• Επικοινωνία-Γλωσσική επάρκεια
• Έκφραση άποψης και προτίμησης
• Έκφραση συναισθημάτων
• Προσαρμοστικότητα
• Υπακοή στους κανόνες
• Θετική «Εικόνα του Εαυτού»
• Αυτοεξυπηρέτηση
• Κινητικότητα

Είδος σεμιναρίου: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σχολείου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να συμβάλει:
• Στην δυνατότητα διαφοροποίησης του προγράμματος στο νηπιαγωγείο και να παράσχει εναλλακτικά εργαλεία εκπαίδευσης
• Στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των παιδαγωγών μέσω της εξοικείωσης με διάφορες τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος και θεάτρου και αφηγηματικές τεχνικές (παραμύθι)
• Στην ενίσχυση της θέσης της θεατρικής αγωγής στο ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα.
• Στην ανάπτυξη των εκφραστικών μέσων: σώμα, φωνή, χειρονομία, μιμική
• Στην ανάπτυξη της ομαδικότητας, της επικοινωνίας και της συνδημιουργίας των συμμετεχόντων

Περιγραφή Σεμιναρίου:
• Μελέτη των επιστημονικών δεδομένων του θέματος (θεωρητικό υπόβαθρο), στοχοθέτηση, οργάνωση του υλικού συλλογή βιβλιογραφίας
• Εξοικείωση με πρακτικές, Τεχνικές Αφήγησης και Τεχνικών Εκπαιδευτικού Δράματος
• Παρουσίαση δειγματικών μαθημάτων και βήμα προς βήμα τα στάδια του σχεδιασμού μαθημάτων Εκπαιδευτικού Δράματος
o Το Εκπαιδευτικό Δράμα, ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο
o Αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού Δράματος, ως μέσο για τη διδασκαλία άλλου γνωστικού αντικειμένου (διαθεματική προσέγγιση)
Αριθμός συναντήσεων: 3-5 σε κάθε σχολική μονάδα

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

• ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (μια συνάντηση)

• Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς

• Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τρόπους και δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης των συγκρούσεων μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων (case studies) την υπόδυση ρόλων και συζήτηση.

• Στο σχολικό περιβάλλον, είναι πιθανόν να προκύψουν συγκρούσεις ανάμεσα στις διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες που συνυπάρχουν στον χώρο. Το ιδανικό είναι το σχολείο να μπορεί να αξιοποιήσει τις συγκρούσεις με τρόπο που να επιτυγχάνει την καλλιέργεια της συνεργασίας, της κατανόησης, της αυτογνωσίας, και της αποδοχής του άλλου.

-Ενημερωτική συνάντηση

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Να κατανοήσουν την έννοια της παραβατικής συμπεριφοράς
• Να μάθουν τις μορφές εκδήλωσης της παραβατικής συμπεριφοράς
• Να ενημερωθούν με διάφορα παραδείγματα καθώς και με τους παράγοντες που επηρεά-ζουν και οδηγούν σε παραβατικές συμπερι-φορές
• Πώς βοηθούν στην ανάπτυξη θετικού σχο-λικού κλίματος και στην πρόληψη παραβατικότητας
• Να έρθουν σε επαφή με μεθόδους αντιμετώ-πισης προβληματικών συμπεριφορών μαθητών
• Να κατανοήσουν την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου στήριξης των γονέων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Ορισμός παραβατικής συμπεριφοράς
• Μορφές παραβατικής συμπεριφοράς ως κο-ινωνικό φαινόμενο, παραδείγματα
• Αίτια παραβατικότητας (Παράγοντες κινδύ-νου και προστατευτικοί παράγοντες)
• Νομικό πλαίσιο του δικαίου των ανηλίκων Καλές πρακτικές Αγωγής Υγείας και πρό-ληψη παραβατικότητας
• Ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος
• Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών στο σχολείο
• Aνήλικος δράστης και ανήλικο θύμα: συμμορίες ανηλίκων, ενδοοικογενειακή βία, κα-κοποίηση ανηλίκου και μέτρα διαχείρισης και διευθέτησης προβληματικών καταστά-σεων.
• Τεχνικές που βοηθούν σε καλύτερο χειρισμό προβλημάτων πειθαρχίας στην τάξη
• Βιωματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης θα συμπληρώσουν το θεωρητικό πλαίσιο του θέματος
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Παρουσίαση /Διαφάνειες
• Συζήτηση-Απαντήσεις σε ερωτήματα
• Μελέτες περίπτωσης

Αρ. Συναντήσεων: Μία συνάντηση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/βιωματικό σεμινάριο

Πληθυσμός: Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σκοπός: Το σεμινάριο στοχεύει στην στήριξη των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναπτύξουν στους μαθητές/τριες τους τις δεξιότητες της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψη.

Περιγραφή:
Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλης της σχολικής μονάδας και σε κάθε τάξη, καθώς η ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και η ικανότητα σκέψης με κριτικό πνεύμα διατρέχει μέσα από όλα τα μαθήματα και συντρέχει παράλληλα, με την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.
Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης στην προσπάθεια να αποκτήσουν οι πληθυσμοί μας μεγαλύτερη δυναμικότητα, αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές/τριες να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους για δημιουργική, κριτική και καινοτόμο σκέψη;
Η ενθάρρυνση και η καλλιέργεια αυτών των εγκάρσιων δεξιοτήτων οδηγεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών, ομαδικής εργασίας, προηγμένης επίλυσης προβλημάτων και καινοτόμων ιδεών και λύσεων.

Προϋποθέσεις: Η ενημερωτική διάλεξη προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού. Το βιωματικό εργαστήρι προσφέρεται με τη μορφή μίας - τριών συναντήσεων, σε ομάδα δασκάλων ή ως εργαστήρι στην τάξη με εμπλοκή του δάσκαλου και μαθητών/τριών. Η κάθε συνάντηση, θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον λειτουργό του Π.Ι.Κ και μπορεί να αφορά στην πρόοδο του ίδιου θέματος.

Το σεμινάριο αποτελείται από 1 ενημερωτική συνάντηση και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής εκπαίδευσης.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση του σχολικού εκφοβισμού και η αποτελεσματική παρέμβαση στα περιστατικά θυματοποίησης. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από το σεμινάριο μπορούν να εκπαιδευτούν στην ανίχνευση περιστατικών εκφοβισμού, στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σκοπός:
«Η εκπαίδευση δεν είναι η προετοιμασία για την ζωή αλλά η ίδια η ζωή» Tζ. Ντιούι
Το σεμινάριο στοχεύει στην στήριξη της σχολικής μονάδας και στην ενίσχυση του μαθησιακού περιβάλλοντος, με μία προσέγγιση που υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια μεταξύ γνωστικών κλάδων, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων διά βίου μάθησης που χρειάζονται οι μαθητές/τριες για την προσωπική τους ολοκλήρωση, και την ενεργό ιδιότητα του πολίτη.

Περιγραφή:
• Εισαγωγή στο θέμα/ ορισμός/ ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο
• Αναπτύσσοντας τις βασικές ικανότητες και το σχολείου του 21ου αιώνα
• Διδάσκοντας τις βασικές ικανότητες στην τάξη του 21ου αιώνα
• Η αξιολόγησης των βασικών ικανοτήτων

Προϋποθέσεις: Η ενημερωτική διάλεξη προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού.

• Ενημερωτική διάλεξη/Πρακτικές εφαρμογές

• Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης

• Το σεμινάριο στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς ως προς την αναγκαιότητα της ένταξης των εννοιών «απώλεια» και «πένθος» στη Δημοτική Εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, παρέχει την ευκαιρία να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί ως προς τη θεωρία που πλαισιώ-νει ένα τέτοιο εγχείρημα, να προτείνει πρακτικούς τρόπους ένταξης που μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά συγκείμενα.

• Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

• Η αναγκαιότητα της ένταξης των εννοιών της απώλειας και του πένθους στη Δημοτική Εκπαίδευση.

• Η Εκπαίδευση για τον Θάνατο (Death Education).

• Η απώλεια και το πένθος στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Προτεινόμενες πρακτικές εφαρμογές. Ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν οι εκπαιδευτικοί, θα προωθηθεί η διενέργεια συνδιδασκαλιών στη σχολική μονάδα, οι οποίες θα ακολουθηθούν από συζήτηση και αναστοχασμό στο πλαίσιο συνεδρίας προσωπικού.

• Αριθμός συναντήσεων
Το σεμινάριο προσφέρεται:
α) με τη μορφή μίας συνάντησης (2 διδακτικές περίοδοι σε συνεδρία προσωπικού) ή/και
β) με τη μορφή στήριξης του/της εκπαιδευτικού για να ενασχοληθεί με τις έννοιες της απώλειας και του πένθους σε συζητήσεις με τα παιδιά (π.χ. συνδημιουργία σχεδίου μαθήματος, συνδιδασκαλία).

Το πρόγραμμα και ο αριθμός των συναντήσεων θα καθοριστούν σε συνεργασία με τη σχολική μονάδα και σύμφωνα με τις ανάγκες και το ενδι-αφέρον των εκπαιδευτικών.

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Εκπαιδευτικοί Δημοτικής, Β' Κύκλος

Σκοπός: Το σεμινάριο στοχεύει στην στήριξη των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναπτύξουν στους μαθητές/τριες τους μία ικανότητα που συμβάλλει στην προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόλησή του. Επίσης, στοχεύει στη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας στο σχολικό περιβάλλον.

Περιγραφή:
«...το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε δράση...».
Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και Συμβούλιο, 2006

Ενημερωτική διάλεξη
Απευθύνεται στους δασκάλους όλων των τάξεων του Β' Κύκλου και αφορά όλα τα μαθήματα, καθώς η καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας διατρέχει μέσα από όλα τα μαθήματα. Γίνεται αναφορά:
• στον ορισμό της Επιχειρηματικότητας για την Εκπαίδευση
• στις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα
• στον ρόλο του εκπαιδευτικού
• στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας στο σχολικό περιβάλλον του Δημοτικού Σχολείου.

Βιωματικό εργαστήρι
Απευθύνεται σε δασκάλους που συνεργάζονται σε οποιοδήποτε είδους Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας (πχ ετήσιο πρόγραμμα, Eυρωπαϊκό, διαγωνισμό, κοινοτικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) για τη σχολική χρονιά 2016 -17 ή θα ήθελαν να ενταχθούν και χρειάζονται καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση και ανάπτυξη της δράσης: Είναι δυνατή και η συμμετοχή της ομάδας μαθητών/τριών που μαζί με τους δασκάλους τους, δημιούργησαν ή θέλουν να δημιουργήσουν μια επιχειρηματική πρωτοβουλία στο σχολείο τους.

Προϋποθέσεις: Η ενημερωτική διάλεξη προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού. Το βιωματικό εργαστήρι προσφέρεται με τη μορφή δύο ή περισσότερων συναντήσεων αναλόγως των αναγκών της σχολικής μονάδας, διάρκειας συνήθως, δύο διδακτικών περιόδων. Η κάθε εργαστηριακή συνάντηση, θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον λειτουργό του Π.Ι.Κ και μπορεί να αφορά και στην πρόοδο του ίδιου θέματος.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης και συνδυάζει ενημερωτική παρουσίαση και βιωματικό εργαστήρι. Εξυπηρετεί την ανάγκη για αναστοχασμό των εκπαιδευτικών σε σχολεία όπου εφαρμόζεται η αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ "Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών", η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο του δεύτερου υπό έμφαση στόχου της σχολικής χρονιάς 2016-17. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου, κατά το σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις προκλήσεις που θα έχουν μέχρι στιγμής συναντήσει στο σχολείο τους κατά τη διαχείριση και καταγραφή ρατσιστικών περιστατικών, καθώς και άλλες πτυχές της αντιρατσιστικής πολιτικής (π.χ. εμπλοκή γονιών, ανάπτυξη αντιρατσιστικής κουλτούρας, διάφορες πτυχές ρατσισμού, ελλιπής αναφορά κλπ). Είναι απαραίτητο να υλοποιείται σε συνεδρία προσωπικού με διάρκεια τουλάχιστον 60 λεπτών.

Είδος σεμιναρίου: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός στον οποίο αναφέρεται το σεμινάριο: Εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης

Σκοπός: Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης και η ανάλυση των εννοιών όπως ρατσισμός, στερεότυπα, προκαταλήψεις, διαφορετικότητας, κοινωνική δικαιοσύνη, ρητορική του μίσους, καθώς και η παρουσίαση εκπαιδευτικών πρακτικών.

Περιγραφή σεμιναρίου: Το σεμινάριο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζονται οι βασικοί όροι μέσα από παραδείγματα, αναστοχαστικά ερωτήματα και παραδείγματα. Στο πρακτικό μέρος παρουσιάζονται δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, που αφορούν την αποδόμηση στερεοτύπων, την ενδυνάμωση ταυτότητας καθώς και την αντιμετώπιση ρατσιστικών περιστατικών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία ενός σχολείου με βάση την κοινωνικά δίκαιη διδασκαλία και παρουσιάζεται ποικίλο υλικό με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν τις αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης και της αντιρατσιστικής αγωγής.

Αριθμός συναντήσεων: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή ενημερωτικής συνάντησης διάρκειας 1 ώρας και μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής συνεδρίας (13:15-14:15).

Το σεμινάριο αποτελείται από 1 ενημερωτική συνάντηση και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Προδημοτικής και Δημοτικής εκπαίδευσης. Σκοπός του σεμιναρίου να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη σημαντικότητα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών, ως το μέσο για την πρόληψη των περιστατικών κακοποίησης. Στόχος επίσης είναι να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές στους ενήλικες για το πώς απαντούμε στα παιδιά για θέματα σεξουαλικότητας και το πώς προσεγγίζουμε θέματα σεξουαλικότητας ανάλογα με το αναπτυξιακό τους στάδιο και πάντα σύμφωνα με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος. Επιπλέον, σημαντικό είναι να διαχωρίσουν την τυπική-«νορμάλ» αναπτυξιακή συμπεριφορά από την «προβληματική» συμπεριφορά και να ενημερωθούν για το πώς να παρέμβουν αποτελεσματικά. Τέλος, σημαντικός στόχος είναι να δοθεί οδηγός για την αντιμετώπιση τυχών περιστατικών κακοποίησης στο σχολείο αλλά και ενημέρωση για την νομική ευθύνη που έχει ο εκπαιδευτικός και ο κάθε ενήλικας στο παιδί που έχει κακοποιηθεί.

Σκοπός:
Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης και η ανάλυση εννοιών όπως στερεότυπα, προκαταλήψεις, ρατσισμός, ταυτότητα, διαφορετικότητα καθώς και η παρουσίαση βιωματικών δραστηριοτήτων.

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Περιγραφή σεμιναρίου:
Στο σύντομο θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου γίνεται εισαγωγή των βασικών όρων καθώς και της διαπολιτισμικής προσέγγισης μέσα από παραδείγματα.
Στη μεγαλύτερη διάρκειά του παρουσιάζονται δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα που αφορούν στην αποδόμηση στερεοτύπων, στην ενδυνάμωση ταυτότητας καθώς και στην αντιμετώπιση ρατσιστικών περιστατικών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στη λειτουργία ενός σχολείου με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρουσιάζεται ποικιλία δραστηριοτήτων που αφορούν σε αυτά καθώς και στις αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης. δραστηριοτήτων βιωματικού χαρακτήρα.

Αριθμός συναντήσεων:
Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μιας ενημερωτικής συνάντησης με συνδυασμό βιωματικών δραστηριοτήτων (διάρκειας 1 ώρας) και μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της σχολικής συνεδρίας (13:15 -14:15).

Είδος σεμιναρίου: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σχολείου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να συμβάλει:
• Στην δυνατότητα διαφοροποίησης του προγράμματος στο νηπιαγωγείο και να παράσχει εναλλακτικά εργαλεία εκπαίδευσης
• Στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των παιδαγωγών μέσω της εξοικείωσης με διάφορες τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος και θεάτρου και αφηγηματικές τεχνικές (παραμύθι)
• Στην ενίσχυση της θέσης της θεατρικής αγωγής στο ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα.
• Στην ανάπτυξη των εκφραστικών μέσων: σώμα, φωνή, χειρονομία, μιμική
• Στην ανάπτυξη της ομαδικότητας, της επικοινωνίας και της συνδημιουργίας των συμμετεχόντων

Περιγραφή Σεμιναρίου:
• Μελέτη των επιστημονικών δεδομένων του θέματος (θεωρητικό υπόβαθρο), στοχοθέτηση, οργάνωση του υλικού συλλογή βιβλιογραφίας
• Εξοικείωση με πρακτικές, Τεχνικές Αφήγησης και Τεχνικών Εκπαιδευτικού Δράματος
• Παρουσίαση δειγματικών μαθημάτων και βήμα προς βήμα τα στάδια του σχεδιασμού μαθημάτων Εκπαιδευτικού Δράματος
o Το Εκπαιδευτικό Δράμα, ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο
o Αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού Δράματος, ως μέσο για τη διδασκαλία άλλου γνωστικού αντικειμένου (διαθεματική προσέγγιση)
Αριθμός συναντήσεων: 3-5 σε κάθε σχολική μονάδα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ/ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Το σεμινάριο είναι ενημερωτική συνάντηση και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν τα βασικότερα σημεία που αφορούν στην παροχή αποτελεσματικής ανατροφοδότησης προς τους μαθητές και τους γονείς, για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Αρχικά ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν δικές τους εμπειρίες στις οποίες έδωσαν ή πήραν ανατροφοδότηση, εστιάζοντας στα σημεία που έκαναν τις ανατροφοδοτήσεις αποτελεσματικές ή αναποτελεσματικές. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μέσα από συζήτηση και αλληλεπίδραση, η βασική θεωρία που αφορά στην παροχή αποτελεσματικής ανατροφοδότησης προς τους μαθητές και τους γονείς.

Το σεμινάριο κλείνει με τη χρήση σεναρίων για υπόδυση ρόλων για παροχή αποτελεσματικής ανατροφοδότησης.

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε μία συνάντηση, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού.

Το σεμινάριο είναι ενημερωτική συνάντηση και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν τα βασικότερα σημεία που αφορούν στην αποτελεσματική διδασκαλία, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη.

Αρχικά ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν τις δικές τους απόψεις για τα βασικά χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, οι οποίες θα διασυνδεθούν στη συνέχεια με τα ερευνητικά δεδομένα. Ακολούθως , παρουσιάζεται μέσα από συζήτηση και αλληλεπίδραση, η βασική θεωρία που αφορά στην αποτελεσματική διδασκαλία και στον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό με έμφαση στο Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (χρήση εργαλείου παρακολούθησης – αξιολόγησης διδασκαλίας ΔΜΕΑ).

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε μία συνάντηση, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (μια συνάντηση).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να οριστεί με σαφήνεια η έννοια της ανατροφοδότησης και να εντοπιστούν οι βασικές δεξιότητες παροχής και αποδοχής της ανατροφοδότησης. Στο σχολείο ως μια κοινότητα μάθησης, όπου όλοι μας μαθαίνουμε, είναι σημαντική τόσο η αυτοαξιολόγηση και αυτοπαρακολούθηση όσο και η ανατροφοδότηση που δεχόμαστε καθημερινά από τους σημαντικούς άλλους στη επαγγελματική μας καθημερινότητα. Στο σεμινάριο για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανατροφοδότησης θα οριστεί με σαφήνεια η έννοια της ανατροφοδότησης και θα εντοπιστούν οι δεξιότητες παροχής και αποδοχής της ανατροφοδότησης, μέσα από βιωματική προσέγγιση στην εκπαιδευτική πράξη.

Το σεμινάριο διεξάγεται και σε πρωινό χρόνο και σε συνεδρία προσωπικού.
Σε πρωινό χρόνο θα γίνονται 2 συναντήσεις των 80 λεπτών. Η μία με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις ώρες "αλλόγλωσσων" και η άλλη με εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι τάξης με μεγάλο αριθμό παιδιών με χαμηλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Σκοπός Σεμιναρίου:
Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις τεχνικές διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας:
1. Σε ειδική τάξη (ώρες "αλλόγλωσσων") και
2. Στα πλαίσια της συμβατικής τάξης.

Περιγραφή σεμιναρίου:
Το σεμινάριο θα γίνεται σε τρία μέρη (στα πλαίσια της ίδιας μέρας):

1. Στο πρώτο μέρος θα γίνεται ξεχωριστή ογδοντάλεπτη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα σε ξεχωριστή τάξη. Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνεται ενημέρωση για τις αξιολογήσεις των παιδιών, για την κατάταξή τους σε επίπεδα με βάση τα τεστ ελληνομάθειας, για τις τεχνικές διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με πρακτικά παραδείγματα καθώς και θα γίνεται πληροφόρηση για το διαθέσιμο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

2. Στο δεύτερο μέρος, την ίδια μέρα, θα γίνεται άλλη ογδοντάλεπτη συνάντηση με εκπαιδευτικούς υπεύθυνους τμημάτων στα οποία φοιτά μεγάλος αριθμός παιδιών με χαμηλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε αυτή τη συνάντηση θα γίνεται ενημέρωση με συγκεκριμένα και πρακτικά παραδείγματα από κείμενα των βιβλίων Γλώσσας ή με παραδείγματα από διάφορα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος για το πώς τα παιδιά με χαμηλή γνώση της ελληνικής γλώσσας μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της μέρας που κάνει όλη η τάξη. Θα παρουσιάζονται επίσης, τεχνικές ανάπτυξης του λεξιλογίου των παιδιών σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην ειδική τάξη (ώρες αλλόγλωσσων).

3. Το τρίτο μέρος αφορά στην ενημέρωση όλου του προσωπικού του σχολείου για θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και διγλωσσίας, υπό μορφή ενημερωτικής διάλεξης στο πλαίσιο της συνεδρίασης προσωπικού του σχολείου.

Στο εργαστήρι αυτό θα εξηγηθούν πρώτα οι λόγοι για τους οποίους είναι χρήσιμες οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας καθώς και ανάλυση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους μαθαίνουν καλύτερα οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας. Επιπρόσθετα, θα γίνει αναφορά στον κύκλο βιωματικής μάθησης του Kolb, στα εκπαιδευτικά θέματα στα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αυτές οι μεθόδοι και στους τρόπους εφαρμογής τους.

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/βιωματικό σεμινάριο

Πληθυσμός: Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σκοπός: Το σεμινάριο στοχεύει στην στήριξη των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναπτύξουν στους μαθητές/τριες τους τις δεξιότητες της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψη.

Περιγραφή:
Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλης της σχολικής μονάδας και σε κάθε τάξη, καθώς η ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και η ικανότητα σκέψης με κριτικό πνεύμα διατρέχει μέσα από όλα τα μαθήματα και συντρέχει παράλληλα, με την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης στην προσπάθεια να αποκτήσουν οι πληθυσμοί μας μεγαλύτερη δυναμικότητα, αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές/τριες να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους για δημιουργική, κριτική και καινοτόμο σκέψη;

Η ενθάρρυνση και η καλλιέργεια αυτών των εγκάρσιων δεξιοτήτων οδηγεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών, ομαδικής εργασίας, προηγμένης επίλυσης προβλημάτων και καινοτόμων ιδεών και λύσεων.

Προϋποθέσεις: Η ενημερωτική διάλεξη προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού. Το βιωματικό εργαστήρι προσφέρεται με τη μορφή μίας - τριών συναντήσεων, σε ομάδα δασκάλων ή ως εργαστήρι στην τάξη με εμπλοκή του δάσκαλου και μαθητών/τριών. Η κάθε συνάντηση, θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον λειτουργό του Π.Ι.Κ και μπορεί να αφορά στην πρόοδο του ίδιου θέματος.

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σκοπός:
«Η εκπαίδευση δεν είναι η προετοιμασία για την ζωή αλλά η ίδια η ζωή» Tζ. Ντιούι
Το σεμινάριο στοχεύει στην στήριξη της σχολικής μονάδας και στην ενίσχυση του μαθησιακού περιβάλλοντος, με μία προσέγγιση που υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια μεταξύ γνωστικών κλάδων, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων διά βίου μάθησης που χρειάζονται οι μαθητές/τριες για την προσωπική τους ολοκλήρωση, και την ενεργό ιδιότητα του πολίτη.

Περιγραφή:
• Εισαγωγή στο θέμα/ ορισμός/ ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο
• Αναπτύσσοντας τις βασικές ικανότητες και το σχολείου του 21ου αιώνα
• Διδάσκοντας τις βασικές ικανότητες στην τάξη του 21ου αιώνα
• Η αξιολόγησης των βασικών ικανοτήτων

Προϋποθέσεις: Η ενημερωτική διάλεξη προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δημιουργηθεί κουλτούρα μάθησης στο σχολείο, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μαθαίνουν μέσα από τις διδασκαλίες τους.

Το σεμινάριο εστιάζει στην επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών μέσα από την ανάλυση της ίδιας της διδασκαλίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται οπτικογραφήσεις μαθημάτων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο βιωματικό εργαστήρι. Στη συνέχεια, οι οπτικογραφημένες διδασκαλίες αξιοποιούνται και δημιουργούνται λέσχες ανάλυσης οπτικογραφημένων διδασκαλιών. Στο πλαίσιο των λεσχών γίνεται επικέντρωση σε πτυχές της διδασκαλίας , οι οποίες εστιάζουν στην ανάγκη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας (π.χ., πρακτικές διδασκαλίας, θέματα γνωστικής ενεργοποίησης μαθητών).

 

ΜΕΣΗ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των διαπροσωπικών σχέσεων σε μια σχολική κοινότητα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη βελτίωση της ανθρώπινης επικοινωνίας, καθώς και η άσκηση σε τρόπους διαχείρισης κρίσεων, τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού, όσο και σε επίπεδο καθηγητών – μαθητών.

Πρόκειται για ενημερωτική συνάντηση προς όλο τον καθηγητικό σύλλογο, διάρκειας τουλάχιστον μίας ώρας. Η διάρκεια και ο αριθμός των συναντήσεων μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και σε μαθητές.

Βιωματικό εργαστήρι ή Διάλεξη. Το περιεχόμενο του εργαστηρίου ή της ενημερωτικής διάλεξης (ή και συνδυασμό) θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με το ακροατήριο.

Σκοπός: Οι συμμετέχοντες να εφαρμόζουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες και να μπορούν να δημιουργούν υγιείς σχέσεις
Καλλιέργεια και εφαρμογή τρόπων αποτελεσματικής επικοινωνίας (παραδείγματα λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας)
Εντοπισμός χαρακτηριστικών καλού/ής ακροατή/τριας
Έννοια διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης
Ανάπτυξη ικανότητας διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης.
Εντοπισμός, ανάλυση και εφαρμογή τρόπων επίλυσης συγκρούσεων
Εφαρμογή των βημάτων επίλυσης ενός προβλήματος/μίας σύγκρουσης (Καθορισμός προβλήματος, Εξέταση εναλλακτικών λύσεων, Επιλογή και εφαρμογή κατάλληλης λύσης, Αξιολόγηση)

Ανάλογα με την έκταση που θα έχει συνήθως είναι απαραίτητο ένα 80λεπτο. Μπορεί να οργανωθεί και συνέχεια του εργαστηρίου.

• ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (μια συνάντηση)

• Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς

• Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τρόπους και δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης των συγκρούσεων μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων (case studies) την υπόδυση ρόλων και συζήτηση.

• Στο σχολικό περιβάλλον, είναι πιθανόν να προκύψουν συγκρούσεις ανάμεσα στις διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες που συνυπάρχουν στον χώρο. Το ιδανικό είναι το σχολείο να μπορεί να αξιοποιήσει τις συγκρούσεις με τρόπο που να επιτυγχάνει την καλλιέργεια της συνεργασίας, της κατανόησης, της αυτογνωσίας, και της αποδοχής του άλλου.

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/βιωματικό σεμινάριο

Πληθυσμός: Εκπαιδευτικοί Μέσης

Σκοπός: Το σεμινάριο στοχεύει στην στήριξη των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναπτύξουν στους μαθητές/τριες τους τις δεξιότητες της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψη.

Περιγραφή:
Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλης της σχολικής μονάδας, καθώς η ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και η ικανότητα σκέψης με κριτικό πνεύμα διατρέχει μέσα από όλα τα μαθήματα και συντρέχει παράλληλα με την ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην ενεργή συμμετοχή στα κοινά και στην προετοιμασία των νέων για επιτυχία σε έναν μεταβαλλόμενο εργασιακό κόσμο:

Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης στην προσπάθεια να αποκτήσουν οι πληθυσμοί μας μεγαλύτερη δυναμικότητα, αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές/τριες να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους για δημιουργική, κριτική και καινοτόμο σκέψη, για την σύνδεση σχολείου και ζωής κατά τα εφηβικά τους χρόνια;

Η ενθάρρυνση και η καλλιέργεια αυτών των εγκάρσιων δεξιοτήτων οδηγεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών, ομαδικής εργασίας, προηγμένης επίλυσης προβλημάτων και καινοτόμων ιδεών και λύσεων.

Προϋποθέσεις: Η ενημερωτική διάλεξη προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού. Το βιωματικό εργαστήρι προσφέρεται με τη μορφή μίας - τριών συναντήσεων, σε ομάδα εκπαιδευτικών ή ως εργαστήρι στην τάξη με εμπλοκή εκπαιδευτικού και μαθητών. Η κάθε συνάντηση, θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον λειτουργό του Π.Ι.Κ και μπορεί να αφορά διαφορετικά θέματα ή στην πρόοδο του ίδιου θέματος.

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης

Σκοπός: Το σεμινάριο στοχεύει στην στήριξη της σχολικής μονάδας και στην ενίσχυση του μαθησιακού περιβάλλοντος, με μία προσέγγιση που υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια μεταξύ γνωστικών κλάδων, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων διά βίου μάθησης που χρειάζονται οι μαθητές/τριες για την προσωπική τους ολοκλήρωση, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και την ενεργό απασχόλησή τους στην κοινωνία μας.

Περιγραφή:
• Εισαγωγή στο θέμα/ ορισμός/ ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο
• Αναπτύσσοντας τις βασικές ικανότητες και το σχολείου του 21ου αιώνα
• Διδάσκοντας τις βασικές ικανότητες στην τάξη του 21ου αιώνα
• Η αξιολόγησης των βασικών ικανοτήτων

Προϋποθέσεις: Η ενημερωτική διάλεξη προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού ή καθηγητών – μαθητών, μέσω της βιωματικής προσέγγισης σε πρακτικές που καλλιεργούν την εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών μιας ομάδας, ενισχύουν τη συναισθηματική ευφυΐα και οικοδομούν ένα ασφαλές περιβάλλον δημιουργικής κοινότητας.

Πρόκειται για βιωματικό εργαστήρι, με μέγιστο αριθμό 35 ατόμων (καθηγητές ή μαθητές), διάρκειας δύο ωρών. Η διάρκεια και ο αριθμός των συναντήσεων μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου.

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Εκπαιδευτικοί Μέσης

Σκοπός: Το σεμινάριο στοχεύει στην στήριξη των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναπτύξουν στους μαθητές/τριες τους μία ικανότητα που συμβάλλει στην προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Επίσης, στοχεύει στη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας στο σχολικό περιβάλλον.

Περιγραφή:
«...το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε δράση...».
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, 2006
Ενημερωτική διάλεξη
Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλης της σχολικής μονάδας, καθώς η καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας διατρέχει μέσα από όλα τα μαθήματα. Γίνεται αναφορά:
• στον ορισμό της Επιχειρηματικότητας για την Εκπαίδευση
• στις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα
• στον ρόλο του εκπαιδευτικού
• στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας στο σχολικό περιβάλλον.
Βιωματικό εργαστήρι
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που συνεργάζονται σε οποιοδήποτε είδους Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας (πχ ετήσιο πρόγραμμα, Eυρωπαϊκό, διαγωνισμό, κοινοτικές πρωτοβουλίες κ.λπ.), για τη σχολική χρονιά 2016 -17 ή θα ήθελαν να ενταχθούν και χρειάζονται καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν στην οργάνωσης και ανάπτυξη της δράσης:
• Τα θέματα προσαρμόζονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων.
• Είναι δυνατή και η συμμετοχή της ομάδας μαθητών που μαζί με τους εκπαιδευτικούς ανήκουν στην επιχειρηματική ομάδα δράσης του σχολείου.

Προϋποθέσεις: Η ενημερωτική διάλεξη προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού. Το βιωματικό εργαστήρι προσφέρεται με τη μορφή δύο ή περισσότερων συναντήσεων αναλόγως των αναγκών της σχολικής μονάδας, διάρκειας συνήθως, δύο διδακτικών περιόδων. Η κάθε εργαστηριακή συνάντηση, θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον λειτουργό του Π.Ι.Κ και μπορεί να αφορά σε δύο διαφορετικά θέματα ή στην πρόοδο του ίδιου θέματος.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθούν ιδέες στους εκπαιδευτικούς για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές/τριες να καλλιεργήσουν δεξιότητες και στάσεις κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, να προωθήσουν την ισότητα και τον σεβασμό, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της ρητορικής του μίσους του Συμβουλίου της Ευρώπης (στόχος της χρονιάς).

Το σεμινάριο περιλαμβάνει σύντομη ενημέρωση για το θέμα της ρητορικής του μίσους και παρουσίαση του Κώδικα Αντιρατσιστικής Συμπεριφοράς καθώς και του ρόλου της εκπαίδευσης στη δημιουργία ενός σχολείου, όπου τα ρατσιστικά περιστατικά ΔΕΝ περνούν απαρατήρητα. Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε μία (1) συνάντηση.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης και συνδυάζει ενημερωτική παρουσίαση και βιωματικό εργαστήρι. Εξυπηρετεί την ανάγκη για αναστοχασμό των εκπαιδευτικών σε σχολεία όπου εφαρμόζεται η αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ "Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών", η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο του δεύτερου υπό έμφαση στόχου της σχολικής χρονιάς 2016-17. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου, κατά το σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις προκλήσεις που θα έχουν μέχρι στιγμής συναντήσει στο σχολείο τους κατά τη διαχείριση και καταγραφή ρατσιστικών περιστατικών, καθώς και άλλες πτυχές της αντιρατσιστικής πολιτικής (π.χ. εμπλοκή γονιών, ανάπτυξη αντιρατσιστικής κουλτούρας, διάφορες πτυχές ρατσισμού, ελλιπής αναφορά κλπ). Είναι απαραίτητο να υλοποιείται σε συνεδρία προσωπικού με διάρκεια τουλάχιστον 60 λεπτών.

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς και Μαθητές.

Βιωματικό εργαστήρι ή διάλεξη. Το περιεχόμενο του ερ-γαστηρίου ή της ενημερωτικής διάλεξης (ή και συνδυασ-μό) θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με το ακροατήριο

Σκοπός: Οι μαθητές να αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της διασφάλισης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας τόσο στην νεανική όσο και στην ενήλικη ζωή.

Κύρια σημεία του βιωματικού εργαστηρίου/ενημερωτικής διάλεξης είναι:
Αλλαγές στην εφηβεία (σωματικές, συναισθηματικές, πνευματικές)
Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των έφηβων
Χαρακτηριστικά σεξουαλικότητας κατά την εφηβεία
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σεξουαλική και αναπα-ραγωγική υγεία των ατόμων
Σχέσεις εφήβων (διαπροσωπικές και διαφυλικές σχέσεις)
Κοινωνικό – Βιολογικό φύλο
Υγιείς προϋποθέσεις για έναρξη σεξουαλικών σχέσεων
Σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα σύμφωνα ( Διεθνής Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού 1994)
Κίνδυνοι υγείας κατά τη σεξουαλική επαφή
Φορείς/Υπηρεσίες/Ομάδες ατόμων στήριξης των εφήβων

Ανάλογα με την έκταση που θα έχει συνήθως είναι απα-ραίτητο ένα 80λεπτο. Μπορεί να οργανωθεί και συνέχεια του εργαστηρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με τις μορφές των συγκρούσεων, η διάκρισή τους σε λειτουργικές και δυσλειτουργικές, η αναγνώριση των ακατάλληλων αντιδράσεων κατά τη σύγκρουση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεσματικής διαχείρισης και επίλυσης των συγκρούσεων καθώς και προτάσεις μετατροπής τους σε ευκαιρίες υψηλής αποδοτικότητας.

Πρόκειται για ενημερωτική συνάντηση προς όλο τον καθηγητικό σύλλογο, διάρκειας τουλάχιστον μίας ώρας. Η διάρκεια και ο αριθμός των συναντήσεων μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με τους τύπους και τις μορφές του σχολικού εκφοβισμού, η διάκρισή του από τη σχολική βία, τα κριτήρια αναγνώρισής του, η ερμηνεία των αιτιολογικών παραγόντων του φαινομένου, η εξέταση των ατομικών χαρακτηριστικών των πρωταγωνιστών (θύτες/θύματα/θεατές) και η άσκηση σε τρόπους διαχείρισης των εμπλεκομένων μέσω συγκεκριμένων προτάσεων και σχεδίων δράσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση.

Πρόκειται για ενημερωτική συνάντηση προς όλο τον καθηγητικό σύλλογο, διάρκειας τουλάχιστον μίας ώρας. Η διάρκεια και ο αριθμός των συναντήσεων μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ/ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Το σεμινάριο είναι ενημερωτική συνάντηση και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν τα βασικότερα σημεία που αφορούν στην παροχή αποτελεσματικής ανατροφοδότησης προς τους μαθητές και τους γονείς, για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Αρχικά ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν δικές τους εμπειρίες στις οποίες έδωσαν ή πήραν ανατροφοδότηση, εστιάζοντας στα σημεία που έκαναν τις ανατροφοδοτήσεις αποτελεσματικές ή αναποτελεσματικές. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μέσα από συζήτηση και αλληλεπίδραση, η βασική θεωρία που αφορά στην παροχή αποτελεσματικής ανατροφοδότησης προς τους μαθητές και τους γονείς.

Το σεμινάριο κλείνει με τη χρήση σεναρίων για υπόδυση ρόλων για παροχή αποτελεσματικής ανατροφοδότησης.

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε μία συνάντηση, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού.

Το σεμινάριο είναι ενημερωτική συνάντηση και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν τα βασικότερα σημεία που αφορούν στην αποτελεσματική διδασκαλία, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη.

Αρχικά ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν τις δικές τους απόψεις για τα βασικά χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, οι οποίες θα διασυνδεθούν στη συνέχεια με τα ερευνητικά δεδομένα. Ακολούθως , παρουσιάζεται μέσα από συζήτηση και αλληλεπίδραση, η βασική θεωρία που αφορά στην αποτελεσματική διδασκαλία και στον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό με έμφαση στο Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (χρήση εργαλείου παρακολούθησης – αξιολόγησης διδασκαλίας ΔΜΕΑ).

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε μία συνάντηση, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (μια συνάντηση).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να οριστεί με σαφήνεια η έννοια της ανατροφοδότησης και να εντοπιστούν οι βασικές δεξιότητες παροχής και αποδοχής της ανατροφοδότησης. Στο σχολείο ως μια κοινότητα μάθησης, όπου όλοι μας μαθαίνουμε, είναι σημαντική τόσο η αυτοαξιολόγηση και αυτοπαρακολούθηση όσο και η ανατροφοδότηση που δεχόμαστε καθημερινά από τους σημαντικούς άλλους στη επαγγελματική μας καθημερινότητα. Στο σεμινάριο για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανατροφοδότησης θα οριστεί με σαφήνεια η έννοια της ανατροφοδότησης και θα εντοπιστούν οι δεξιότητες παροχής και αποδοχής της ανατροφοδότησης, μέσα από βιωματική προσέγγιση στην εκπαιδευτική πράξη.

Στο εργαστήρι αυτό θα εξηγηθούν πρώτα οι λόγοι για τους οποίους είναι χρήσιμες οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας καθώς και ανάλυση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους μαθαίνουν καλύτερα οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας. Επιπρόσθετα, θα γίνει αναφορά στον κύκλο βιωματικής μάθησης του Kolb, στα εκπαιδευτικά θέματα στα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αυτές οι μεθόδοι και στους τρόπους εφαρμογής τους.

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/βιωματικό σεμινάριο

Πληθυσμός: Εκπαιδευτικοί Μέσης

Σκοπός: Το σεμινάριο στοχεύει στην στήριξη των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναπτύξουν στους μαθητές/τριες τους τις δεξιότητες της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψη.

Περιγραφή:
Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλης της σχολικής μονάδας, καθώς η ενθάρρυνση και η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και η ικανότητα σκέψης με κριτικό πνεύμα διατρέχει μέσα από όλα τα μαθήματα και συντρέχει παράλληλα με την ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην ενεργή συμμετοχή στα κοινά και στην προετοιμασία των νέων για επιτυχία σε έναν μεταβαλλόμενο εργασιακό κόσμο:

Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης στην προσπάθεια να αποκτήσουν οι πληθυσμοί μας μεγαλύτερη δυναμικότητα, αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές/τριες να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους για δημιουργική, κριτική και καινοτόμο σκέψη, για την σύνδεση σχολείου και ζωής κατά τα εφηβικά τους χρόνια;

Η ενθάρρυνση και η καλλιέργεια αυτών των εγκάρσιων δεξιοτήτων οδηγεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών, ομαδικής εργασίας, προηγμένης επίλυσης προβλημάτων και καινοτόμων ιδεών και λύσεων.

Προϋποθέσεις: Η ενημερωτική διάλεξη προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού. Το βιωματικό εργαστήρι προσφέρεται με τη μορφή μίας - τριών συναντήσεων, σε ομάδα εκπαιδευτικών ή ως εργαστήρι στην τάξη με εμπλοκή εκπαιδευτικού και μαθητών. Η κάθε συνάντηση, θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον λειτουργό του Π.Ι.Κ και μπορεί να αφορά διαφορετικά θέματα ή στην πρόοδο του ίδιου θέματος.

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης

Σκοπός: Το σεμινάριο στοχεύει στην στήριξη της σχολικής μονάδας και στην ενίσχυση του μαθησιακού περιβάλλοντος, με μία προσέγγιση που υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια μεταξύ γνωστικών κλάδων, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων διά βίου μάθησης που χρειάζονται οι μαθητές/τριες για την προσωπική τους ολοκλήρωση, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και την ενεργό απασχόλησή τους στην κοινωνία μας.

Περιγραφή:
• Εισαγωγή στο θέμα/ ορισμός/ ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο
• Αναπτύσσοντας τις βασικές ικανότητες και το σχολείου του 21ου αιώνα
• Διδάσκοντας τις βασικές ικανότητες στην τάξη του 21ου αιώνα
• Η αξιολόγησης των βασικών ικανοτήτων

Προϋποθέσεις: Η ενημερωτική διάλεξη προσφέρεται με τη μορφή μίας συνάντησης, διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων, σε παιδαγωγική συνεδρία προσωπικού.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε καθηγητές/τριες που στα μαθήματά τους εντάσσονται μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει γενική ενημέρωση για θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και για τρόπους ομαλής ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών στη γενική τάξη

Το Σεμινάριο θα εστιάσει σε απλές τεχνικές αποτελεσματικής ένταξης των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στη γενική τάξη σε μαθήματα όπως τα Μαθηματικά ή η Πληροφορική και η Μουσική, τα οποία οι μαθητές/τριες παρακολουθούν είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου. Η επιμορφώτρια, μετά από μια γενική ενημέρωση για θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας θα συνεργαστεί με τους/τις διδάσκοντες/ουσες για την εξεύρεση απλών μέσων με τα οποία ο/η διδάσκων/ουσα κάθε ειδικότητας θα μπορεί να βοηθήσει τον/την αλλόγλωσσο/η μαθητή/τρια να κατανοήσει το αντικείμενο της διδασκαλίας.
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε δύο (2) συναντήσεις.

 


Τίτλοι και Περιεχόμενο Σεμιναρίων

ΦΑΣΗ Α΄ (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος)
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η διευκόλυνση του διδακτικού έργου και της μαθησιακής διαδικασίας στο γλωσσικό μάθημα. Στη βάση μιας ευρείας επιστημονικής θεώρησης επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός διευρυμένου φάσματος διδακτικών επιλογών και πρακτικών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση μεθόδων αποτελεσματικής διδασκαλίας του μαθήματος των Ελληνικών μέσα από εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και τρόπων καλλιέργειας των γλωσσικών δεξιοτήτων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση στρατηγικών κατανόησης κειμένου στο μάθημα της Γλώσσας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Ακολούθως, στο πλαίσιο εργαστηρίου, θα γίνει πρακτική εφαρμογή τους σε ενότητα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου, αξιοποιώντας συγκεκριμένους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας του γλωσσικού μαθήματος.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθούν στους διδάσκοντες/ουσες εισηγήσεις για διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Κοινού Κορμού στην Α΄Λυκείου με βάση τη σύνθεση των τμημάτων προσανατολισμού.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των Φιλολόγων του σχολείου για τη χρήση των δεικτών επιτυχίας/επάρκειας και από κοινού σχεδιασμός της διδασκαλίας μιας διδακτικής ενότητας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, αν κριθεί χρήσιμο, μπορεί να πραγματοποιηθεί και δειγματική διδασκαλία.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθούν στους διδάσκοντες/ουσες εισηγήσεις, ώστε να συνδέσουν το μάθημα των Αρχαίων με τα Νέα Ελληνικά στη Β΄Λυκείου. Στη δεύτερη συνάντηση που θα απέχει χρονικά περίπου ένα μήνα από την πρώτη, θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες/ούσες να παρουσιάσουν τις δικές τους εφαρμογές με βάση τις ανάγκες των δικών τους τμημάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των διδασκόντων στη Νέα Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε θέματα μεθοδολογίας, διδακτικών προσεγγίσεων και διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προετοιμασία μιας διδακτικής ενότητας στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, η εφαρμογή στην τάξη και η αξιολόγηση της διαδικασίας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση για τις αξιολογήσεις των παιδιών, την κατάταξή τους σε επίπεδα με βάση τα τεστ ελληνομάθειας,τις τεχνικές διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με πρακτικά παραδείγματα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας εξελικτικής πορείας δραστηριοτήτων οι οποίες θα αποτελούν αντικείμενο αναστοχασμού και ανατροφοδότησης. Το σεμινάριο περιλαμβάνει συναντήσεις με τους/τις εκπαιδευτικούς, εφαρμογές στην τάξη, συνδιδασκαλίες, οπτικογραφήσεις κ.ά.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επικέντρωση στα συναισθήματα στο μάθημα των Μαθηματικών. Το σεμινάριο περιλαμβάνει την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις βασικές μεταβλητές των συναισθημάτων, την παρουσίαση σημαντικών αποτελεσμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη διαφόρων συναισθημάτων και τη σχέση τους με την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών, καθώς και πρακτικές ανάπτυξης θετικών συναισθημάτων των παιδιών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση για τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος Μαθηματικών (νέες έννοιες και μεθοδολογία), καθώς και για το νέο διδακτικό υλικό των Μαθηματικών. Σε βιωματικό επίπεδο το σεμινάριο μπορεί να περιλαμβάνει (α) την ανάπτυξη και συζήτηση μαθήματος των Μαθηματικών χρησιμοποιώντας το νέο διδακτικό υλικό (β) συνδιδασκαλία και (γ) παρακολούθηση και συζήτηση οπτικογραφημένου μαθήματος.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εφαρμογή και η επέκταση μαθηματικών δραστηριοτήτων με αφορμή ένα παραμύθι.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών, ο σχεδιασμός και η διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών, με βάση τις αρχές της διαφοροποίησης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η οργάνωση δραστηριοτήτων στα Μαθηματικά, η εφαρμογή στην τάξη με τους μαθητές και η συζήτηση/αναστοχασμός με όλους τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στη διαδικασία.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρoυσίαση των διαφόρων μορφών αξιολόγησης του μαθητή (διαγνωστική, διαμορφωτική και τελική) με έμφαση στις τεχνικές εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης, στην τεχνική των ερωτήσεων και στην ορθή σύνταξη εξεταστικού δοκιμίου.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αξιοποίηση του «Δεκάθλου Φυσικών Επιστημών» στη μαθησιακή διαδικασία και στην αξιολόγηση.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η χρηση και ο σχεδιασμός του μοντέλου στις Φυσικές Επιστήμες. Ακολουθεί η εφαρμογή στην τάξη και ο αναστοχασμός για την έκβαση και τα αποτελέσματα της εφαρμογής.

ΦΥΣΙΚΗ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προβολή του πολλαπλού ρόλου που μπορεί να έχει το πείραμα στο μάθημα της Φυσικής μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα πειραμάτων. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο ένταξης του πειράματος στη μαθησιακή διαδικασία ανάλογα με την σκοπιμότητα που έχει κάθε φορά.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Φυσικής και η προβολή των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της χρήσης των Τ.Π.Ε. στο μάθημα.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι μέσω του ΔΜΕΑ, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν το μέτρο αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας τους και να αναθεωρήσουν απόψεις και πρακτικές.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ, ΜΕΣΗ)

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η καλλιέργεια και η εφαρμογή τρόπων αποτελεσματικής επικοινωνίας, ο εντοπισμός χαρακτηριστικών καλού/ής ακροατή/τριας, η ανάπτυξη της ικανότητας διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης, ο εντοπισμός, η ανάλυση και η εφαρμογή τρόπων επίλυσης συγκρούσεων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη σπουδαιότητα της ύπαρξης ορίων στο σχολείο Παρουσιάζονται τεχνικές θετικής αλληλεπίδρασης ως προς τη σχέση των εκπαιδευτικών με τους μαθητές.

Σκοπός του σεμιναρίου είίναι η παρουσίαση τρόπων ανάπτυξης της συμμετοχής και στήριξης του γονέα στο σχολείο. Δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας στο επίπεδο που είναι αναγκαίο για τον μαθητή, τον γονέα και τον  εκπαιδευτικό.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση του Διαδικτύου, η οποία προϋποθέτει την ορθή χρήσή του. Στο σεμινάριο παρουσιάζονται δράσεις και προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και στοχεύουν στη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Διαδικτύου.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί την έννοια της παραβατικής συμπεριφοράς. Επιδιώκεται οι εκπαιδευτικοί να μάθουν τις μορφές εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς καθώς και τρόπους αντιμετώπισής της.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προβληθεί ο βοηθητικός ρόλος της παρεμβατικής προσέγγισης με στόχο την επίλυση προβλημάτων μέσα στην τάξη.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προβληθεί ο ρόλος του σχολείου για την αντιμετώπιση και πρόληψη της εκφοβιστικής συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών (Παραδοχή, Διαμόρφωση και καθορισμός αντιεκφοβιστικής πολιτικής, Υλοποίηση της αντιεκφοβιστικής πολιτικής του σχολείου).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν το νόημα της ενσυναίσθησης και να αντιληφθούν το σημαντικό της ρόλο στην εκπαίδευση. Επιδιώκεται όπως οι εκπαιδευτικοί να γίνουν ικανοί να αποκτήσουν ενσυναίσθηση αλλά και να μπορέσουν να βοηθήσουν τους μαθητές να καλλιεργήσουν αυτή τη δεξιότητα και οι ίδιοι.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη διάσταση του επαγγελματικού άγχους στη ζωή τους και να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις που αυτό επιφέρει στη δουλειά και στη ζωή τους. Επιπλέον, να αντιληφθούν τον τρόπο μετάδοσης του άγχους στο σχολικό περιβάλλον.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εμπεριστατωμένη και εκτεταμένη ενημέρωση για θέματα παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών και η παρουσίαση βασικών Ψυχολογικών και Κοινωνιολογικών Θεωριών που εξηγούν το φαινόμενο προβληματικών συμπεριφορών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προώθηση της ισότητας μέσω της κοινωνικά δίκαιης διδασκαλίας έναντι των δίγλωσσων μαθητών: Στάσεις, Ερμηνευτικά ρεπερτόρια και Πρακτικές των εκπαιδευτικών έναντι των δίγλωσσων μαθητών και του γλωσσικού κεφαλαίου που κουβαλούν (μητρική γλώσσα).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και το πώς ενημερώνουμε τα παιδιά για την προστασία και την ιδιωτικότητά τους. Απώτερος στόχος είναι να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν στοιχεία ερευνών που αφορούν στη σωματική και την ψυχική υγεία των παιδιών και εφήβων της Κύπρου και γίνεται σύγκριση με στοιχεία από επτά άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  Οι μελέτες αφορούν στην παχυσαρκία, τη φυσική δραστηριότητα, τη διατροφή, την αυτοεκτίμηση, την αυτοεικόνα, την τελειομανή συμπεριφορά, τους φόβους για το μέλλον, τις διαπροσωπικές συγκρούσεις και τις ενασχολήσεις παιδιών και εφήβων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθουν τρόποι ανάπτυξης και καλές πρακτικές για την προώθηση της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και σύνδεση με τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ/ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Στο σεμινάριο αυτό θα εξηγηθούν πρώτα οι λόγοι για τους οποίους είναι χρήσιμες οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας καθώς και ανάλυση των 4 διαφορετικών τύπων μάθησης (learning styles) με τους οποίους μαθαίνουν καλύτερα οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικίας. Θα γίνει επίσης αναφορά στον κύκλο βιωματικής μάθησης του Kolb (Experiential Learning Cycle), στα εκπαιδευτικά θέματα στα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αυτές οι μεθόδοι (π.χ. στη διδασκαλία θεμάτων της Αγωγής Υγείας και Θεωρητικών μαθημάτων) και στους τρόπους εφαρμογής (χώρος, υλικά, εκπαιδευτικά ερεθίσματα).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί το θεωρητικό πλαίσιο για τις επιστημολογικές πεποιθήσεις και την επίδρασή τους στα μαθησιακά αποτελέσματα καθώς και οι τρόποι προώθησης της ανάπτυξης των επιστημολογικών πεποιθήσεων στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να κατανοούν τους όρους έρευνα δράσης, κουλτούρα μάθησης και να αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα της έρευνας δράσης. Επιπρόσθετα, να περιγράφουν τα στάδια/τη μεθοδολογία της έρευνας δράσης και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων και να  συνδέουν την έρευνα δράσης με την ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προβληθεί ο βοηθητικός ρόλος της παρεμβατικής προσέγγισης με στόχο την επίλυση προβλημάτων μέσα στην τάξη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοούν οι εκπαιδευτικοί τον όρο στρατηγικός σχεδιασμός και  να αναγνωρίζουν  τη σύνδεση του στρατηγικού σχεδιασμού με το όραμα, την αποστολή, τους στόχους και τους σκοπούς της σχολικής μονάδας.

 

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τα παιδιά να κατανοήσουν την αξία του παιχνιδιού (εκπαιδευτικού και ψηφιακού) μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.

ΘΕΑΤΡΟ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν το θεατρικό παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης. Να βιώσουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες/ουσες κάποιες τεχνικές θεάτρου, για να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στην πορεία με τα παιδιά τους. Να γίνει προσέγγιση του θέματος της «φιλίας» μέσα από τη θεατρική άποψη.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν αρχικά οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αποτελεσματικής διδασκαλίας, τα οποία θα διασυνδεθούν στη συνέχεια με τα επιστημονικά ευρήματα του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Στο σεμινάριο επιδιώκεται η άμεση σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η καλλιέργεια και εφαρμογή τρόπων αποτελεσματικής επικοινωνίας, ο εντοπισμός χαρακτηριστικών καλού/ής ακροατή/τριας,η έννοια διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης, η ανάπτυξη ικανότητας διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης και ο εντοπισμός, η ανάλυση και η εφαρμογή τρόπων επίλυσης συγκρούσεων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η καλλιέργεια  δεξιοτήτων ανατροφοδότησης και ο ορισμός της έννοιας της ανατροφοδότησης καθώς και ο εντοπισμός δεξιοτήτων παροχής και αποδοχής της ανατροφοδότησης, μέσα από βιωματική προσέγγιση στην εκπαιδευτική πράξη.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τρόπους και δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης των συγκρούσεων μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων (case studies), την υπόδυση ρόλων και συζήτηση.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στο θέμα, στον ορισμό, στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο, η ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων, η διδασκαλία βασικών ικανοτήτων στην τάξη του 21ου αιώνα και η αξιολόγηση των βασικών ικανοτήτων δια βίου μάθησης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διασαφηνιστεί ο ρόλος της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης στην προσπάθεια να αποκτήσουν οι πληθυσμοί μας μεγαλύτερη δυναμικότητα, αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα. Επιπλέον, παρουσιάζονται τεχνικές ανάπτυξης των δυνατοτήτων των μαθητών για δημιουργική, κριτική και καινοτόμο σκέψη.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι  να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς ως προς την αναγκαιότητα ένταξης των εννοιών «απώλεια» και «πένθος» στη Δημοτική Εκπαίδευση, να δώσει την ευκαιρία να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί ως προς τη θεωρία που πλαισιώνει ένα τέτοιο εγχείρημα και να προτείνει πρακτικούς τρόπους ένταξης που μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά συγκείμενα.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει τον ορισμό της επιχειρηματικότητας για την Εκπαίδευση, τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα, τον ρόλο του εκπαιδευτικού και την ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας στο σχολικό περιβάλλον.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να  εξυπηρετήσει την ανάγκη για αναστοχασμό των εκπαιδευτικών σε σχολεία όπου εφαρμόζεται η αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών», η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο του δεύτερου υπό έμφαση στόχου της σχολικής χρονιάς 2016-17.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι ο προσδιορισμός του όρου ενσυναίσθηση στην παιδαγωγική διαδικασία και η ανάδειξη ενδεικτικών τεχνικών ανάπτυξης δεξιοτήτων ενσυναίσθησης στους μαθητές.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή των βασικών όρων καθώς και της διαπολιτισμικής προσέγγισης μέσα από παραδείγματα. Στη μεγαλύτερη διάρκειά του, παρουσιάζονται δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα που αφορούν στην αποδόμηση στερεοτύπων, στην ενδυνάμωση ταυτότητας καθώς και στην αντιμετώπιση ρατσιστικών περιστατικών.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ/ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξεταστεί (α) πώς η αξιολόγηση λειτουργεί ουσιαστικά ως αναπόσπαστο δομικό στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας για αποτελεσματική διδασκαλία, (β) ο ρόλος των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των Δεικτων Επιτυχίας και Επάρκειας στην αξιολόγηση του μαθητή, (γ) η χρήση εργαλείων και στρατηγικών για τη διαμορφωτική αξιολόγηση.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο του σχεδιασμού και της εφαρμογής της διαφοροποίησης της διδασκαλίας. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν ατομικά ή σε ομάδες, διαφοροποιημένες διδακτικές προτάσεις και να τις εφαρμόσουν σε συνεργασία με την επιμορφώτρια, ώστε να έχουν τη δυνατότητα άμεσης ανατροφοδότησης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί θεωρητικό πλαίσιο για τις μορφές αξιολόγησης του μαθητή και καλές πρακτικές στη βάση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας.

Ο σκοπός του σεμιναρίου εστιάζει στην επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών μέσα από την ανάλυση της διδασκαλίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούνται οπτικογραφημένες διδασκαλίες και δημιουργούνται λέσχες ανάλυσης οπτικογραφημένων διδασκαλιών. (π.χ. πρακτικές διδασκαλίας, θέματα γνωστικής ενεργοποίησης μαθητών).

Τ.Π.Ε.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί  να συνδέσουν χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης με δυνατότητες των Τ.Π.Ε. καθώς και να αποκτήσουν γνώση του θεωρητικού υπόβαθρου για αποτελεσματικότερη διδασκαλία και μάθηση.

 

ΜΕΣΗ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σκοπός του σεμιναρίου σύμφωνα με το μοντέλο ανάλυσης της συμπεριφοράς των διαπροσωπικών σχέσεων είναι να προβάλει τα χρήσιμα δυσάρεστα συναισθήματα, τις διαφορές προσωπικότητας, τα είδη και τις βαθμίδες συγκρούσεων, την αναγνώριση και επίλυση των αναγκών συγκρούσεων και τις βασικές δεξιότητες και στρατηγικές καλής διαχείρισης κρίσεων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν αρχικά οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αποτελεσματικής διδασκαλίας, τα οποία θα διασυνδεθούν στη συνέχεια με τα επιστημονικά ευρήματα του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Στο σεμινάριο επιδιώκεται η άμεση σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η καλλιέργεια και η εφαρμογή τρόπων αποτελεσματικής επικοινωνίας, ο εντοπισμός χαρακτηριστικών καλού/ής ακροατή/τριας,η έννοια διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης, η ανάπτυξη ικανότητας διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης και ο εντοπισμός, η ανάλυση και η εφαρμογή τρόπων επίλυσης συγκρούσεων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων ανατροφοδότησης και ο ορισμός της έννοιας της ανατροφοδότησης καθώς και ο εντοπισμός δεξιοτήτων παροχής και αποδοχής της ανατροφοδότησης, μέσα από βιωματική προσέγγιση στην εκπαιδευτική πράξη.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τρόπους και δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης των συγκρούσεων μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων (case studies) την υπόδυση ρόλων και συζήτηση.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στο θέμα, στον ορισμό, στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο, η ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων, η διδασκαλία βασικών ικανοτήτων στην τάξη του 21ου αιώνα και η αξιολόγηση των βασικών ικανοτήτων δια βίου μάθησης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διασαφηνιστεί ο ρόλος της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης στην προσπάθεια να αποκτήσουν οι πληθυσμοί μας μεγαλύτερη δυναμικότητα, αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα.Επιπλέον, επιδιώκεται η ανάπτυξη των  δυνατοτήτων των μαθητών για δημιουργική, κριτική και καινοτόμο σκέψη.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων και πρακτικών που αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση, την ανθρώπινη επαφή, ενώ  διδάσκονται παράλληλα και σύγχρονες ηγετικές ικανότητες, μέσα από ειδικές ασκήσεις.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει τον ορισμό της επιχειρηματικότητας για την Εκπαίδευση, τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα, τον ρόλο του εκπαιδευτικού και την ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας στο σχολικό περιβάλλον.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η  ενημέρωση  για το θέμα του ρατσισμού και η παρουσίαση του Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού (αντιρατσιστική πολιτική ΥΠΠ) καθώς και του ρόλου της εκπαίδευσης στη δημιουργία ενός σχολείου όπου τα ρατσιστικά περιστατικά ΔΕΝ περνούν απαρατήρητα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εξυπηρετήσει την ανάγκη για αναστοχασμό των εκπαιδευτικών σε σχολεία όπου εφαρμόζεται η αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών», η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο του δεύτερου υπό έμφαση στόχου της σχολικής χρονιάς 2016-17.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι ο προσδιορισμός του όρου ενσυναίσθηση στην παιδαγωγική διαδικασία και η ανάδειξη ενδεικτικών τεχνικών ανάπτυξης δεξιοτήτων ενσυναίσθησης στους μαθητές.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξεταστούν οι αλλαγές στην εφηβεία (σωματικές, συναισθηματικές, πνευματικές), η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των έφηβων, τα χαρακτηριστικά σεξουαλικότητας κατά την εφηβεία, οι σχέσεις των εφήβων (διαπροσωπικές και διαφυλικές), και υγιείς προϋποθέσεις για έναρξη σεξουαλικών σχέσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση απλών τεχνικών ομαλής ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών στη γενική τάξη με την εξεύρεση απλών μέσων με τα οποία ο/η διδάσκων/ουσα κάθε ειδικότητας θα μπορεί να βοηθήσει τον/την αλλόγλωσσο/η μαθητή/τρια να κατανοήσει το αντικείμενο της διδασκαλίας του.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ/ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί το θεωρητικό πλαίσιο για τις μορφές αξιολόγησης του μαθητή και καλές πρακτικές στη βάση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας.

Τ.Π.Ε.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να συνδέσουν χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης με δυνατότητες των Τ.Π.Ε. και να αποκτήσουν γνώση του θεωρητικού υπόβαθρου για αποτελεσματικότερη διδασκαλία και μάθηση.

 

Το περιεχόμενο και η μορφή του σεμιναρίου θα γίνονται πιο συγκεκριμένα, εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, μετά από συνεννόηση με τον/την εισηγητή/τρια του σεμιναρίου, ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις που υπάρχουν.