(Υπάρχει νεότερη ανακοίνωση 3/11/2009)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής και τον κ. Τιμόθεο Παπαδόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα οργανώσει σειρά σεμιναρίων για την «Ανίχνευση, διάγνωση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών στην προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση» με σκοπό ειδικότερα την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσκολιών, γλωσσικών προβλημάτων και προβλημάτων προσοχής και της σχολικής αποτυχίας γενικότερα. Αναλυτικότερη περιγραφή των σεμιναρίων δίνεται στο Παράρτημα Α.

Διευκρινίζεται πως:

1. H συμμετοχή στα σεμινάρια θα γίνει σε επίπεδο εκπροσώπησης της σχολικής μονάδας (δημοτικού σχολείου και γειτονικού νηπιαγωγείου) και αυτό προϋποθέτει τη συμμετοχή:

• μιας νηπιαγωγού

• ενός/μιας εκπαιδευτικού Α’ τάξης

• ενός/μιας εκπαιδευτικού Β΄ τάξης

• του/της εκπαιδευτικού ειδικής εκπαίδευσης του σχολείου

2. H επιμόρφωση θα προσφερθεί σε πρωινό εργάσιμο χρόνο, σε τέσσερις συναντήσεις διάρκειας 5 διδακτικών περιόδων η κάθε μια και θα διαρκέσει από τα μέσα Νοεμβρίου 2009 μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου 2009.

3. Θα δημιουργηθούν δύο ομάδες, μια ομάδα στη Λευκωσία (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) και μια ομάδα στη Λεμεσό (Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό). Το Πρόγραμμα ανά ομάδα έχει ως ακολούθως:

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
1. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Λατσιά) 11/11, 18/11, 25/11, 7/12
2. ΛΕΜΕΣΟΥ Παράρτημα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Λεμεσός) 10/11, 24/11,1/12, 8/12

Οι διευθυντές/τριες των δημοτικών σχολείων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχει το σχολείο τους, παρακαλούμε όπως αποστείλουν συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο έντυπο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (αρ. φαξ: 22480505) μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2009.

Τονίζεται πως ο διευθυντής/τρια του ενδιαφερόμενου δημοτικού σχολείου θα πρέπει να έρθει σ’ επαφή με το γειτονικό νηπιαγωγείο για από κοινού συνεννόηση και αποδοχή της συμμετοχής, πριν σταλεί το συμπληρωμένο έντυπο. Το έντυπο θα σταλεί από το διευθυντή/τρια του δημοτικού σχολείου μόνο.

Τα σχολεία που θα επιλεγούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα ενημερωθούν με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 30 Οκτωβρίου 2009.

Στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Ελένη Ζάουρα (τηλ. 22402366).

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα

Αίτηση συμμετοχής